ข่าวหอสมุดแห่งชาติ ก่อน 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 14:33 น.

รมว.วธ.เผยหอสมุดแห่งชาติ 20 ประเทศ ส่งข่าว-ภาพข่าว-บทความ-สำเนาสิ่งพิมพ์...

ทั่วไป ธ.ค. 59 –ThaiPR.net นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้สำนัก หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร... อ่านต่อ

หอสมุดแห่งชาติ-ส่วนภูมิภาค 11 แห่งทั่วประเทศ รวบรวมหนังสือเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด...

ทั่วไป ต.ค. 59 –ThaiPR.net หอสมุดแห่งชาติ ส่วนภูมิภาค 11 แห่งทั่วประเทศรวบรวมหนังสือเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้เยาวชน... อ่านต่อ

วธ.ประสานหอสมุด 62 แห่ง 50 ประเทศทั่วโลก รวบรวม-แลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ บทความ-ข่าว-ภาพเหตุการณ์...

ทั่วไป ต.ค. 59 –ThaiPR.net นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ดำเนินการรวบรวมข่าว ภาพข่าว... อ่านต่อ

บอร์ดพัฒนาหอสมุดแห่งชาติ จี้สรุปประเด็นปัญหางานหอสมุดฯ-วางกรอบปรับปรุงพัฒนา มอบกรมศิลป์...

ทั่วไป ส.ค. 59 –ThaiPR.net นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2559 ที่หอสมุดแห่งชาติ... อ่านต่อ

นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับชวนศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ประเทศสิงคโปร์

ทั่วไป ก.ค. 59 –ThaiPR.net โครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับขอเชิญครูบรรณารักษ์ร่วมกิจกรรม "ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ประเทศสิงคโปร์"... อ่านต่อ

วธ. เผยผลโพล์วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 ก.ค. ร้อยละ 32.77 ชี้การพูด ปัญหาการใช้ภาษาไทยยุคปัจจุบัน

ทั่วไป ก.ค. 59 –ThaiPR.net เหตุคนส่วนใหญ่ใช้ศัพท์แสลงพูดคุย ลืมคำที่ถูกต้อง แนะรณรงค์สร้างจิตสำนึกใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง รักการอ่าน หนุนตั้งชมรมรักการอ่าน การพูด การเขียนภาษาไทย... อ่านต่อ

วธ. พัฒนาภาพลักษณ์ใหม่หอสมุดแห่งชาติ พัฒนาระบบสืบค้นที่ทันสมัย เพิ่มโอกาสเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียม

ทั่วไป มี.ค. 59 –ThaiPR.net นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยเมื่อเร็วๆนี้ ว่า สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร... อ่านต่อ

วธ.เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศ-ปิ้งไอเดียเทคโนโลยีดึงดูดผู้เข้าชมอุทยานฯ-หอสมุดฯ-หอจดหมายเหตุฯ...

ทั่วไป ม.ค. 59 –ThaiPR.net นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า ได้รับรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับผลักดันการพัฒนาและบริการการเรียนรู้ทางศาสนา... อ่านต่อ

วธ.เดินหน้าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศ-ใช้เทคโนโลยีดึงดูดผู้เข้าชม เผยปี58...

ทั่วไป ธ.ค. 58 –ThaiPR.net นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า ได้รับรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับผลักดันการพัฒนาและบริการการเรียนรู้ทางศาสนา... อ่านต่อ

ภาพข่าว: การประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่...

ทั่วไป มิ.ย. 58 –ThaiPR.net สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ ร่วมกับ คณะกรรมการสำนักหอสมุดแห่งชาติ อาทิ นายบวรเวท รุ่งรุจี อธิบดีกรมศิลปากร นายพีรพน... อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จฯ เป็นประธาน ในพิธีเปิด...

ทั่วไป มิ.ย. 58 –ThaiPR.net กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ร่วมกับ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ในฐานะประเทศเจ้าภาพจัด... อ่านต่อ

รมว. แถลงข่าวการจัดประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่...

ทั่วไป มิ.ย. 58 –ThaiPR.net เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ๒๕๕๘ ห้องดอกไม้สด หอสมุดแห่งชาติ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(4 มิถุนายน 2558)

ทั่วไป มิ.ย. 58 –ThaiPR.net วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558 10.00 น. สศอ. แถลงข่าว “ทิศทางอุตสาหกรรมไทยครึ่งปีหลัง 2558" ณ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวง อุตสาหกรรม... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(4 มิถุนายน 2558)

ทั่วไป มิ.ย. 58 –ThaiPR.net วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558 10.00 น. สศอ. แถลงข่าว “ทิศทางอุตสาหกรรมไทยครึ่งปีหลัง 2558" ณ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวง อุตสาหกรรม... อ่านต่อ

กรมศิลป์จี้163สำนักพิมพ์-หน่วยงานราชการ ส่งหนังสือให้หอสมุดแห่งชาติตามกม.กำหนดหลังพบที่ผ่านมาไม่ยอมส...

ทั่วไป เม.ย. 58 –ThaiPR.net นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องเร่งดำเนิ... อ่านต่อ

รมว.วธ.เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่...

ทั่วไป มี.ค. 58 –สำนักโฆษก นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒... อ่านต่อ

รมว.วธ.เป็นประธานเปิดงานแสดงมุทิตาจิตในวาระครบรอบอายุ ๘๔ ปี คุณหญิงกุลทรัพย์...

ทั่วไป มี.ค. 58 –สำนักโฆษก นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานแสดงมุทิตาจิตในวาระครบรอบอายุ ๘๔ ปี คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ... อ่านต่อ

รมว.วธ.เป็นประธานตรวจรับงานโถงชั้น ๑ และโรงละครของหอวชิราวุธานุสรณ์

ทั่วไป ก.พ. 58 –สำนักโฆษก นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานตรวจรับงานโถงชั้น ๑ และโรงละครของหอวชิราวุธานุสรณ์ ณ หอสมุดแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๖... อ่านต่อ

รมว.วธ.เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางปรับปรุงและพัฒนาหอสมุดแห่งชาติ

ทั่วไป พ.ย. 57 –สำนักโฆษก นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางปรับปรุงและพัฒนาหอสมุดแห่งชาติ พร้อมด้วยนายปรารพ เหล่าวานิช... อ่านต่อ

ด่วน!! พฤหัสฯ 30 ต.ค. นักวิจัยอิสระด้านประวัติศาสตร์ เตรียมยื่น 10,000 รายชื่อ ผลักดัน...

ทั่วไป ต.ค. 57 –ThaiPR.net ประชาชนกว่าหมื่นลงชื่อสนับสนุนให้“หอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุ” เปลี่ยนมาให้บริการระบบออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงง่าย... อ่านต่อ

รมว.วธ.ประชุมผู้บริหารหอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ และสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์

ทั่วไป ต.ค. 57 –สำนักโฆษก นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประชุมผู้บริหารหอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ และสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์... อ่านต่อ

ผู้แทนบริษัท สยามรัฐ จำกัด เข้าร่วมแสดงความยินดีรมว.วธ.

ทั่วไป ต.ค. 57 –สำนักโฆษก ผู้แทนบริษัท สยามรัฐ จำกัด เข้าร่วมแสดงความยินดี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม... อ่านต่อ

AFCC งานหนังสือแฟรงค์เฟิร์ตขนาดย่อม แต่เพื่อนักเขียนและคนทำหนังสือเอเชีย!

ทั่วไป มี.ค. 57 –ThaiPR.net จัดกันทุกปี ให้ความรู้กันทุกปีและแจกรางวัลกันทุกปีสำหรับนักเขียนและนักออกแบบภาพ รวมถึงคนทำหนังสือฝีมือดี ๆ ในเทศกาลหนังสือเด็ก Asian Festival of... อ่านต่อ

ภาพข่าว: ดร.ปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "๑๒๕ ปี...

ทั่วไป ธ.ค. 56 –ThaiPR.net ดร.ปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "๑๒๕ ปี พระยาอนุมานราชธน" เนื่องในวาระครบรอบ ๑๒๕ ปีชาตกาล... อ่านต่อ

โครงการประกวดการเล่าสารคดีเรื่อง “ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เราพร้อมแล้ว”

ทั่วไป มิ.ย. 56 –ThaiPR.net โครงการประกวดการเล่าสารคดีเรื่อง “ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เราพร้อมแล้ว”จัดโดย สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ร่วมกับ... อ่านต่อ


ข่าวหอสมุดแห่งชาติ ก่อน 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556 13:45 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ