ข่าวเนติบัณฑิตยสภา ล่าสุด

ทั่วไป SPU: คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม ร่วมรำลึกถึงพระบิดาแห่งกฎหมายไทย “วันรพี...

ส.ค. 60 –ThaiPR.net ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัชชภร มหาแถลง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ นำคณาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม... อ่านต่อ

เทคโนโลยี ETDA จับมือเนติบัณฑิตยสภา รุกระบบ e-Certificate ใช้เทคโนโลยีจัดระเบียบข้อมูล...

ก.ย. 57 –ThaiPR.net สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU)... อ่านต่อ

ทั่วไป สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดงานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ระบบให้บริการออกหนังสือรับร...

ก.ย. 57 –ThaiPR.net ด้วยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)... อ่านต่อ

ทั่วไป ประวัติย่อ นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557...

ส.ค. 57 –ประวัติบุคคล ชื่อ: นายพีระศักดิ์ พอจิต วัน เดือน ปีเกิด: 5 พฤษภาคม 2503 คุณวุฒิ: นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง เนติบัณฑิตไทย... อ่านต่อ

ทั่วไป ประวัติย่อ นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา จ.อุตรดิตถ์ พ.ศ.2557

เม.ย. 57 –ประวัติบุคคล ชื่อ: นายพีระศักดิ์ พอจิต วัน เดือน ปีเกิด: 5 พฤษภาคม 2503 คุณวุฒิ : นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง เนติบัณฑิตไทย... อ่านต่อ

ทั่วไป พม.ลงนาม MOU ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนพิการ เตรียมผลักดันเข้าสภาฯ

ก.พ. 54 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายอิสสระ สมชัย รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้ประสานความร่วมมือกับ 4 หน่วยงานหลัก ได้แก่... อ่านต่อ

การเมือง ประวัติย่อ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (ครม.ชุด นายอภิสิทธิ์...

ธ.ค. 51 –ประวัติบุคคล เกิดเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2502 จบ ป.ตรีจากคณะนิติศาสตร์ มธ. เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา และปริญญาโททางด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยทูเลน สหรัฐอเมริกา... อ่านต่อ

การเมือง ประวัติย่อ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ (นายกรัฐมนตรีคนที่ 26)

ก.ย. 51 –ประวัติบุคคล 1.นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 26 ของประเทศไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เกิดเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2490... อ่านต่อ

การเมือง ประวัติย่อ นายสุขุมพงศ์ โง่นคำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชาชน แบบสัดส่วน กลุ่มที่...

ก.พ. 51 –ประวัติบุคคล ชื่อ นายสุขุมพงศ์ โง่นคำ ตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันเดือนปีเกิด 30 มกราคม 2496 วุฒิการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) สาขานิติศาสตร์... อ่านต่อ

การเมือง ประวัติย่อ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชาชน แบบสัดส่วน กลุ่มที่...

ก.พ. 51 –ประวัติบุคคล ชื่อ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันเดือนปีเกิด 31 สิงหาคม 2490 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์... อ่านต่อ

การเมือง ประวัติย่อ นายชูศักดิ์ ศิรินิล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชาชน แบบสัดส่วน กลุ่มที่...

ม.ค. 51 –ประวัติบุคคล ชื่อ นายชูศักดิ์ ศิรินิลตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันเดือนปีเกิด 25 กรกฎาคม 2491 วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสันติราษฎร์บำรุง... อ่านต่อ

การเมือง ประวัติย่อ นายจุมพฏ บุญใหญ่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชาชน จังหวัดสกลนคร เขตที่...

ม.ค. 51 –ประวัติบุคคล ชื่อ นายจุมพฏ บุญใหญ่ ตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันเดือนปีเกิด 21 กุมภาพันธ์ 2497 วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม กรมการฝึกหัดครู... อ่านต่อ

กฏหมายและประกาศ วาระงานประจำวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2548

ก.ค. 48 –สำนักโฆษก เวลา 09.00 น. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) บรรยายพิเศษ หัวข้อ "การใช้กฎหมาย ในการบริหารและการพัฒนาประเทศ" ในการอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมเนติ... อ่านต่อ

ทั่วไป GOSSIP NEWS: การเปิดตัวโครงการ Enrich Park ปิ่นเกล้า โดยกลุ่มทุนสิ่งทอ

ก.พ. 48 –ThaiPR.net สร้างความฉงนไม่น้อยว่า มืออาชีพที่ไหนมาสร้างคฤหาสน์หรูหราสไตล์ยุโรปกลางสวนกว้าง เอ็นริช ปาร์ค ปิ่นเกล้า ขายแถวถนนกาญจนาภิเษก ใกล้ๆ เนติบัณฑิตยสภา... อ่านต่อ

กฏหมายและประกาศ ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดลูกจ้างตามมาตรา 4(6) แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ....

พ.ย. 44 –มติคณะรัฐมนตรี ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดลูกจ้างตามมาตรา 4(6) แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....... อ่านต่อ

ทั่วไป ประวัติย่อ นายพูลศักดิ์ อยู่ประเสริฐ

มิ.ย. 40 –ประวัติบุคคล การศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต (ม.ธรรมศาสตร์) เนิตบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ที่อยู่ 234/20 ซ.12 ถ.ลาดพร้าว ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ... อ่านต่อ

ทั่วไป ประวัติย่อ นายธำรงค์ ไทยมงคล

มิ.ย. 40 –ประวัติบุคคล การศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี ม.ธรรมศาสตร์) เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สหรัฐฯ) ที่อยู่ 514/1... อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ