ข่าวเอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม ล่าสุด

NEP และบ.ย่อย ไตรมาส 1/67 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 1.13 ลบ.

หุ้น-การเงิน 15 พ.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย) งวดไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 สรุปได้ดังนี้... อ่านต่อ

ตลท.เตือนศึกษาข้อมูลก่อนลงทุน NEP หลังหยุดผลิต-ศึกษาธุรกิจใหม่ เสี่ยงกระทบส่วนผู้ถือหุ้น

หุ้น-การเงิน 5 มี.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล บมจ.เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม (NEP) ด้วยความระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุน... อ่านต่อ

NEP และบ.ย่อยปี 66 ขาดทุนที่ 37.82 ลบ. เทียบกับปี 65 ขาดทุนที่ 56.6...

หุ้น-การเงิน 29 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย) งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม... อ่านต่อ

ตลท.สั่ง NEP แจงกรณีปกปิดมติบอร์ดยุติกิจการ-ขายสินทรัพย์-เลิกจ้างพนักงาน

หุ้น-การเงิน 29 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สั่ง บมจ.เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม (NEP) ชี้แจงข้อเท็จจริงในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี 66... อ่านต่อ

NEP และบ.ย่อย ไตรมาส 1/66 ขาดทุนสุทธิลดลงเหลือ 6.12 ลบ.

หุ้น-การเงิน 31 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย) งวดไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 สรุปได้ดังนี้... อ่านต่อ

NEP และบ.ย่อยปี 65 ขาดทุนที่ 56.6 ลบ. เทียบกับปี 64 ขาดทุนที่ 45.28...

หุ้น-การเงิน ก.พ. 66 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย) งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม... อ่านต่อ

NEP และบ.ย่อย ไตรมาส 3/65 ขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 15.17 ลบ.

หุ้น-การเงิน พ.ย. 65 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย) งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 สรุปได้ดังนี้... อ่านต่อ

NEP และบ.ย่อย ไตรมาส 1/65ขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 11.74 ลบ.

หุ้น-การเงิน พ.ค. 65 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย) งวดไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 สรุปได้ดังนี้... อ่านต่อ

NEP และบ.ย่อยปี 64 ขาดทุนที่ 44.42 ลบ. เทียบกับปี 63 ขาดทุนที่ 24.39...

หุ้น-การเงิน ก.พ. 65 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย) งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม... อ่านต่อ

NEP และบ.ย่อย ไตรมาส 2/64 ขาดทุนสุทธิลดลงเหลือ 2.38 ลบ.

หุ้น-การเงิน ส.ค. 64 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย) งวดไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 สรุปได้ดังนี้... อ่านต่อ

NEP และบ.ย่อย ไตรมาส 1/64ขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 10.17 ลบ.

หุ้น-การเงิน พ.ค. 64 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย) งวดไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 สรุปได้ดังนี้... อ่านต่อ

NEP และบ.ย่อยปี 63 ขาดทุนที่ 24.39 ลบ. เทียบกับปี 62 ขาดทุนที่ 52.15...

หุ้น-การเงิน ก.พ. 64 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย) งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม... อ่านต่อ

NEP และบ.ย่อย ไตรมาส 3/63 ขาดทุนสุทธิลดลงเหลือ 1.78 ลบ.

หุ้น-การเงิน พ.ย. 63 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย) งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 สรุปได้ดังนี้... อ่านต่อ

NEP และบ.ย่อย ไตรมาส 2/63 ขาดทุนสุทธิลดลงเหลือ 6.56 ลบ.

หุ้น-การเงิน ส.ค. 63 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย) งวดไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สรุปได้ดังนี้... อ่านต่อ

NEP และบ.ย่อย ไตรมาส 1/63 ขาดทุนสุทธิลดลงเหลือ 6.21 ลบ.

หุ้น-การเงิน พ.ค. 63 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย) งวดไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 สรุปได้ดังนี้... อ่านต่อ

NEP และบ.ย่อยปี 62 ขาดทุนที่ 52.15 ลบ. เทียบกับปี 61 ขาดทุนที่ 46.69...

หุ้น-การเงิน ก.พ. 63 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย) งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม... อ่านต่อ

NEP และบ.ย่อย ไตรมาส 3/62ขาดทุนสุทธิลดลงเหลือ 5.49 ลบ.

หุ้น-การเงิน พ.ย. 62 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย) งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 สรุปได้ดังนี้... อ่านต่อ

ตลท.ขึ้นเครื่องหมาย C หุ้น NEP-NOK วันที่ 14 ส.ค. หลังส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำกว่า...

หุ้น-การเงิน ส.ค. 61 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขึ้นเครื่องหมาย C สำหรับหุ้นบมจ.เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม (NEP) และหุ้นบมจ.สายการบินนกแอร์ (NOK)... อ่านต่อ

NEP เปิดตัวทีมผู้บริหารใหม่ประกาศลุยธุรกิจบรรจุภัณฑ์ครบวงจร ปี 60 พร้อมเทิร์นอะราวด์...

หุ้น-การเงิน พ.ย. 59 –ThaiPR.net "บมจ.เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม หรือ NEP แถลงข่าวเปิดตัวทีมผู้บริหารใหม่ พร้อมเปิดแผนธุรกิจ มุ่งสู่การเทิร์นอะราวด์ในปี 2560... อ่านต่อ

ตลท.รับหลักทรัพย์ NEP-W3 เข้าซื้อขายใน SET ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย.

หุ้น-การเงิน พ.ย. 59 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รับหลักทรัพย์ประภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บมจ.เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม (NEP)... อ่านต่อ

Gossip News: NEP พร้อมเติบโตทุกรูปแบบ

หุ้น-การเงิน ก.ย. 59 –ThaiPR.net บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ NEP ที่นำทัพโดยพลเอก วรพันธ์ วรศักดิ์โยธิน กรรมการผู้จัดการ... อ่านต่อ

Gossip News: NEPพื้นฐานเปลี่ยนซุ่มเจรจาลูกค้ารายใหญ่

อสังหา ก.ย. 59 –ThaiPR.net วันก่อนเจอหน้าพลเอก วรพันธ์ วรศักดิ์โยธิน กรรมการผู้จัดการ "บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ NEP"พักนี้ราศีจับแบบสุดๆ... อ่านต่อ

NEP เตรียมเทิร์นอะราวด์ผู้ถือหุ้นไฟเขียวเพิ่มทุนรองรับธุรกิจใหม่ พร้อมแจกวอร์แรนต์ฟรีอัตรา2:1เอาใจผู...

หุ้น-การเงิน ก.ย. 59 –ThaiPR.net "บมจ.เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม หรือ NEP เดินหน้าแผนธุรกิจใหม่มุ่งสู่การเทิร์นอะราวด์ ล่าสุดผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเพิ่มทุนไม่เกิน 965.52... อ่านต่อ

NEP เพิ่มทุนไม่เกิน 1.48 พันล้านหุ้น ขายผถห.เดิมตามสัดส่วนพร้อมแถมวอร์แรนต์...

หุ้น-การเงิน ก.ค. 59 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บมจ.เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม (NEP) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ (8 ก.ค.)... อ่านต่อ

NEP บวก 2.22% แนวโน้มความต้องการกระสอบเพิ่มขึ้นหลังเกิดน้ำท่วมหลายพท.

หุ้น-การเงิน ก.ย. 56 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หุ้น NEP ราคาวิ่งขึ้น 2.22% มาอยู่ที่ 1.38 บาท เพิ่มขึ้น 0.03 บาท มูลค่าซื้อขาย 2.90 ล้านบาท เมื่อเวลา 11.13 น. โดยเปิดตลาดที่ 1.38 บาท... อ่านต่อ


ข่าวเอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม ก่อน 25 กันยายน พ.ศ. 2556 11:17 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ