ข่าวโปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) ล่าสุด

PRO และบ.ย่อยปี 63 ขาดทุนที่ 8.67 แสนบ. เทียบกับปี 62 กำไรที่ 115.11...

หุ้น-การเงิน 2 มี.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย) งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม... อ่านต่อ

PRO และบ.ย่อย ไตรมาส 3/63 ขาดทุนสุทธิ 8.62 ลบ.

หุ้น-การเงิน 11 พ.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย) งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 สรุปได้ดังนี้... อ่านต่อ

PRO และบ.ย่อย ไตรมาส 1/63 ขาดทุนสุทธิ 1.91 ลบ.

หุ้น-การเงิน 18 พ.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย) งวดไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 สรุปได้ดังนี้... อ่านต่อ

PRO และบ.ย่อยปี 62 กำไรที่ 115.11 ลบ. เทียบกับปี 61 กำไรที่ 33.43 ลบ.

หุ้น-การเงิน มี.ค. 63 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย) งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม... อ่านต่อ

PRO และบ.ย่อย ไตรมาส 3/62 กำไรสุทธิลดลงเหลือ 8.31 ลบ.

หุ้น-การเงิน พ.ย. 62 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย) งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 สรุปได้ดังนี้... อ่านต่อ

(เพิ่มเติม) PRO ปรับพาร์ใหม่ก่อนลดทุนด้วยการลดพาร์เหลือ 1 บ./หุ้นเพื่อล้างส่วนต่ำมูลค่าหุ้น-ขาดทุนสะ...

หุ้น-การเงิน ก.ย. 62 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) หรือ PRO แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ (19 ก.ย.)... อ่านต่อ

PRO เพิ่มทุนรองรับเปลี่ยนพาร์ด้วยการรวมหุ้น ก่อนลดทุนด้วยการลดพาร์เหลือ 1...

หุ้น-การเงิน ก.ย. 62 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) หรือ PRO แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ (19 ก.ย.)... อ่านต่อ

PRO แจ้งเลิกกิจการ 2 บริษัทย่อยเหตุประสบภาวะขาดทุนตลอด-มีภาระหนี้สินมาก

หุ้น-การเงิน ก.ย. 62 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บมจ. โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) (PRO) แจ้งว่า บริษัทมีสัดส่วนการลงทุนในบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด... อ่านต่อ

"วิไลลักษณ์ สกุลภักดี" เก็บหุ้น PRO เข้าพอร์ตอีก 2.43% ถือเพิ่มเป็น...

หุ้น-การเงิน ส.ค. 62 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 31 ก.ค.ที่ผ่านมา นางสาววิไลลักษณ์ สกุลภักดี... อ่านต่อ

PRO และบ.ย่อย ไตรมาส 2/62 กำไรสุทธิลดลงเหลือ 7.54 ลบ.

หุ้น-การเงิน ส.ค. 62 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย) งวดไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 สรุปได้ดังนี้... อ่านต่อ

PRO และบ.ย่อย ไตรมาส 1/62 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 12.82 ลบ.

หุ้น-การเงิน พ.ค. 62 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย) งวดไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 สรุปได้ดังนี้... อ่านต่อ

PRO และบ.ย่อยปี 61 กำไรที่ 33.43 ลบ. เทียบกับปี 60 กำไรที่ 20.04 ลบ.

หุ้น-การเงิน ก.พ. 62 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย) งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม... อ่านต่อ

PRO และบ.ย่อย ไตรมาส 3/61 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 8.36 ลบ.

หุ้น-การเงิน พ.ย. 61 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย) งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 สรุปได้ดังนี้... อ่านต่อ

PRO และบ.ย่อย ไตรมาส 2/61 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 9.99 ลบ.

หุ้น-การเงิน ส.ค. 61 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย) งวดไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 สรุปได้ดังนี้... อ่านต่อ

PRO และบ.ย่อย ไตรมาส 1/61 กำไรสุทธิลดลงเหลือ 0.45 ลบ.

หุ้น-การเงิน พ.ค. 61 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย) งวดไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 สรุปได้ดังนี้... อ่านต่อ

PRO และบ.ย่อยปี 60 กำไรที่ 20.04 ลบ. เทียบกับปี 59 กำไรที่ 5.37 แสนบ.

หุ้น-การเงิน ก.พ. 61 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย) งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม... อ่านต่อ

PROWASTE วางใจใช้ KIAT ขนส่งกากอุตสาหกรรม

เศรษฐกิจ ต.ค. 60 –ThaiPR.net บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) หรือ PROWASTE ผู้ให้บริการในการจัดการกากอุตสาหกรรม... อ่านต่อ

PRO จ้าง KIAT ขนส่งกากอุตสาหกรรมจากโรงงานในระยองไปยังศูนย์กำจัดฯ สระแก้ว

หุ้น-การเงิน ต.ค. 60 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) รศ.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี กรรมการผู้จัดการ บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) (PRO) หรือ PROWASTE เปิดเผยว่า... อ่านต่อ

PRO และบ.ย่อย ไตรมาส 2/60 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 4.6 ลบ.

หุ้น-การเงิน ส.ค. 60 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย) งวดไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 สรุปได้ดังนี้... อ่านต่อ

PRO และบ.ย่อย ไตรมาส 1/60 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 10.49 ลบ.

หุ้น-การเงิน พ.ค. 60 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย) งวดไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 สรุปได้ดังนี้... อ่านต่อ

PRO และบ.ย่อยปี 59 กำไรที่ 2.22 ลบ. เทียบกับปี 58 กำไรที่ 125.36 ลบ.

หุ้น-การเงิน ก.พ. 60 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย) งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม... อ่านต่อ

PRO และบ.ย่อย ไตรมาส 2/59 กำไรสุทธิลดลงเหลือ 7.33 ลบ.

หุ้น-การเงิน ส.ค. 59 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย) งวดไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 สรุปได้ดังนี้... อ่านต่อ

PRO แจ้งคืบหน้าแก้ไขเหตุเพิกถอน เผยแผนระยะสั้นเพิ่มสภาพคล่อง ระยะยาวเน้นบริการบำบัด-กำจัดของเสียครบว...

หุ้น-การเงิน มิ.ย. 59 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) (PRO) แจ้งความคืบหน้าการดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุแห่งการถูกเพิกถอน โดยตามแผนระยะสั้น... อ่านต่อ

PRO และบ.ย่อยปี 58 กำไรที่ 125.36 ลบ. เทียบกับปี 57 กำไรที่ 6.93 ลบ.

หุ้น-การเงิน เม.ย. 59 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย) งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม... อ่านต่อ

PRO เพิ่มทุน 525 ล้านหุ้น ขายผู้ถือหุ้นเดิม 10:2 ที่ 0.70 บ.-ขาย PP

หุ้น-การเงิน ม.ค. 58 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) (PRO) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นชอบให้ลดทุนจดทะเบียนเป็น 1,225,000,000 บาท จากเดิมที่ 1,837,500,000 บาท... อ่านต่อ


ข่าวโปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) ก่อน 26 มกราคม พ.ศ. 2558 09:47 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ