ข่าวBIG LOT: ก่อน 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 17:03 น.

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 21 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) SSSC 1,600,000 4,000.00 2.50 09:59 TISCO 1,566,500 154,691.88 98.75 10:02 SAWAD 472,000... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ TISCO มูลค่าสูงสุด 154.70 ลบ. ราคาเฉลี่ย 98.75 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 21 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ TISCO มีมูลค่าสูงสุด 154.70 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 98.75 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 21 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) SSSC 1,600,000 4,000.00 2.50 09:59 TISCO 1,566,500 154,691.88 98.75 10:02 SAWAD 472,000... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ TISCO มูลค่าสูงสุด 154.69 ลบ.ราคาเฉลี่ย 98.75 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 21 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ TISCO มีมูลค่าสูงสุด 154.69 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 98.75 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 20 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) BEM 1,000,000 7,750.00 7.75 10:16 KBANK 377,400 45,385.14 120.26 10:33 KBANK F 349,100... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ NETBAY มูลค่าสูงสุด 846.60 ลบ.ราคาเฉลี่ย 17 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 20 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ NETBAY มีมูลค่าสูงสุด 846.60 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 17 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 20 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) BEM 1,000,000 7,750.00 7.75 10:16 KBANK 377,400 45,385.14 120.26 10:33 KBANK F 349,100... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ KBANK มูลค่าสูงสุด 45.39 ลบ.ราคาเฉลี่ย 120.26 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 20 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ KBANK มีมูลค่าสูงสุด 45.39 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 120.26 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 19 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) SFLEX 2,000,000 6,360.00 3.18 09:58 SFLEX 2,000,000 6,360.00 3.18 09:59 LPF 1,200,000... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ SCC มูลค่าสูงสุด 590.95 ลบ.ราคาเฉลี่ย 265 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 19 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ SCC มีมูลค่าสูงสุด 590.95 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 265 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 19 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) SFLEX 2,000,000 6,360.00 3.18 09:58 SFLEX 2,000,000 6,360.00 3.18 09:59 LPF 1,200,000... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ SCC มูลค่าสูงสุด 590.95 ลบ.ราคาเฉลี่ย 265 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 19 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ SCC มีมูลค่าสูงสุด 590.95 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 265 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 16 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) CREDIT 15,000,000 420,000.00 28.00 09:58 E1VFVN3001 670,000 20,886.51 31.17 14:46 BTSGIF... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ CREDIT มูลค่าสูงสุด 420 ลบ.ราคาเฉลี่ย 28 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 16 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ CREDIT มีมูลค่าสูงสุด 420 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 28 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้มีรายการเดียว CREDIT มูลค่าสูงสุด 420 ลบ.ราคาเฉลี่ย 28...

หุ้น-การเงิน 16 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ CREDIT มีมูลค่าสูงสุด 420 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 28 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 15 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) ISTORE22 12,000,000 16,800.00 1.40 10:10 ISTORE22 10,000,000 14,000.00 1.40 10:11 ISTORE22... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ SCCC มูลค่าสูงสุด 104.49 ลบ.ราคาเฉลี่ย 135 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 15 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ SCCC มีมูลค่าสูงสุด 104.49 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 135 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 15 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) ISTORE22 12,000,000 16,800.00 1.40 10:10 ISTORE22 10,000,000 14,000.00 1.40 10:11 ISTORE22... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ ISTORE22 มูลค่าสูงสุด 90.55 ลบ.ราคาเฉลี่ย 1.40 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 15 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ ISTORE22 มีมูลค่าสูงสุด 90.55 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 1.40 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 14 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) EURO 800,000 8,480.00 10.60 10:00 CHG 9,494,200 28,387.66 2.99 10:12 PSP 3,900,000... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ ADVANC มูลค่าสูงสุด 60.11 ลบ.ราคาเฉลี่ย 213.15 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 14 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ ADVANC มีมูลค่าสูงสุด 60.11 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 213.15 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 14 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) EURO 800,000 8,480.00 10.60 10:00 CHG 9,494,200 28,387.66 2.99 10:12 PSP 3,900,000... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ CHG มูลค่าสูงสุด 28.39 ลบ.ราคาเฉลี่ย 2.99 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 14 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ CHG มีมูลค่าสูงสุด 28.39 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 2.99 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 13 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) SFLEX 2,000,000 6,600.00 3.30 09:58 SFLEX 2,000,000 6,600.00 3.30 09:58 BCPG 51,550,000... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ BCPG มูลค่าสูงสุด 427.87 ลบ.ราคาเฉลี่ย 8.30 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 13 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ BCPG มีมูลค่าสูงสุด 427.87 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 8.30 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ


ข่าวBIG LOT: ก่อน 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 17:03 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ