ข่าวอินโฟเควสท์
07:22 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Metal Futures สิ้นวันที่ 20 ก.พ. 60   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนส…
07:21 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Stock Futures สิ้นวันที่ 20 ก.พ. 60   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนส…
07:21 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม SET50 Index Futures สิ้นวันที่ 20 ก.พ. 60   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ดังนี้ (หน่วย: …
07:21 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม All Futures สิ้นวันที่ 20 ก.พ.60   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนสัญญ…
07:21 รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560   หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต ขายซอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณกา…