ข่าวอินโฟเควสท์
01:13 พรรครีพับลิกันเสร็จสิ้นการร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีขั้นสุดท้ายแล้ว เตรียมเผยเวลา 05.30 น.   นายเควิน แบรดี้ ประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาวิธีการจัดหารา…
00:48 เกิดเหตุแผ่นดินไหว 6.5 แมกนิจูดนอกชายฝั่งอินโดนีเซีย ขณะมีเตือนภัยสึนามิ   เกิดเหตุแผ่นดินไหว 6.5 แมกนิจูดในชายฝั่งทางตอนใต้ของเกาะชวาของอินโดน…
00:38 ชายพกมีดเป็นอาวุธที่สนามบินเนเธอร์แลนด์ถูกยิงบาดเจ็บ ก่อนถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัว   เจ้าหน้าที่ของเนเธอร์แลนด์เปิดเผยว่า ชายคนหนึ่งที่พกมีดเป็นอ…
00:26 อียิปต์-รัสเซียลงนามข้อตกลงให้บริการเที่ยวบินตรง 2 ประเทศ หลังยุติการบินเป็นเวลา 2 ปี   สำนักข่าว MENA ของอียิปต์รายงานว่า เจ้าหน้าที่อียิปต์แล…

ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน

ข่าวเศรษฐกิจ มติคณะรัฐมนตรี -- พุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 14:34:58 น.

เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.  2526

(บัตรประจำตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกส์แบบอเนกประสงค์ (Smart Card)

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน  พ.ศ.  2526 (บัตรประจำตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกส์แบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ  และให้ดำเนินการโดยด่วนต่อไปได้

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

1. แก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคสองของข้อ 3 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2547) ฯ โดยกำหนดให้บัตรมีสีขาวลายสีฟ้า และให้เจ้าพนักงานออกบัตรมีอำนาจกำหนดวัสดุที่ใช้ในการผลิตบัตรและวัสดุป้องกันการปลอมแปลงบัตร รวมถึงอาจกำหนดจุดซ่อนเร้นซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเพื่อเป็นมาตรการตรวจสอบหรือป้องกันการปลอมแปลงไว้ด้วยก็ได้  (ร่างข้อ 1)

2. แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 5 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 เพื่อเพิ่มรายการในบัตรที่จำเป็นสำหรับบัตรที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์ ซึ่งได้แก่ เลขหมายคำขอมีบัตร รหัสกำกับบัตร และรหัสแท่งตรวจสอบบัตร (bar code) โดยรายการเหล่านี้จะเป็นข้อมูลที่เจ้าพนักงานออกบัตรพิมพ์ลงในบัตรในขั้นตอนการออกบัตรให้แก่ประชาชน (ร่างข้อ 2)

3. ปรับปรุงแบบบัตรที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2550) ฯ โดยกำหนดขนาดและรายละเอียดของลักษณะของบัตรให้ชัดเจน และตรงกับบัตร Smart Card ที่ ทก. ได้ว่าจ้างเอกชนคู่สัญญาผลิต (ร่างข้อ 3)

4. กำหนดบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับบัตรที่กรมการปกครองได้ออกให้แก่ประชาชนไปแล้ว จำนวน 26 ล้านใบ ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าบัตรนั้นจะหมดอายุหรือมีการออกบัตรใหม่ (ร่างข้อ 4)

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554--จบ--

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง