ข่าวอินโฟเควสท์
02:37 นายกเทศมนตรีญี่ปุ่นประกาศลาออกจากตำแหน่ง หลังถูกโจมตีกรณีขู่ฆ่าผู้สื่อข่าว   นายทาเกชิ อิมามุระ นายกเทศมนตรีเมืองนิชิโนมิยะ จังหวัดเฮียวโงะ ได้…
02:01 ตำรวจฟิลิปปินส์รวบตัวชาวอียิปต์พัวพัน IS ขณะพบวัตถุระเบิดในอพาร์ตเมนต์   ตำรวจฟิลิปปินส์ได้ทำการจับกุมตัวชาวอียิปต์คนหนึ่งที่พัวพันกับรัฐอิสลาม…
01:22 "ดอยซ์แบงก์"เตรียมปลดพนักงานวาณิชธนกิจ 250 คนในลอนดอน,สหรัฐ   แหล่งข่าวระบุว่า ดอยซ์แบงก์เตรียมปลดพนักงานในธุรกิจวาณิชธนกิจอย่างน้อย 250 คนในสำ…
00:56 บังกลาเทศ-เมียนมาประชุมพรุ่งนี้ หารือส่งตัวชาวโรฮิงญากว่า 6,500 คนกลับประเทศ   เจ้าหน้าที่บังกลาเทศกล่าวว่า ตัวแทนจากบังกลาเทศและเมียนมาจะประชุ…

ขออนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งมาเลเซียว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทย

ข่าวการเมือง มติคณะรัฐมนตรี -- อังคารที่ 19 กันยายน 2560 16:59:47 น.

เรื่อง ขออนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งมาเลเซียว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยและมาเลเซีย

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอ ดังนี้

1. อนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งมาเลเซีย ว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยและมาเลเซีย

2. อนุมัติให้เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจฯ เพิ่มเติมจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไปแล้ว หากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้ สมช. สามารถดำเนินการได้ โดยให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558

สาระสำคัญของเรื่อง

ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งมาเลเซียว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยและมาเลเซีย มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งมาเลเซีย โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการร่วมฯ ของทั้งสองฝ่าย ดังนี้ ฝ่ายไทย รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รองปลัดกระทรวงกลาโหม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น ฝ่ายมาเลเซีย เช่น รองเลขาธิการกระทรวงการต่างประเทศ รองเลขาธิการกระทรวงกลาโหม รองเลขาธิการกระทรวงกิจการภายใน เป็นต้น และมีประเด็นความร่วมมือ ได้แก่ การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน การก่อการร้ายสากล และแนวคิดสุดโต่ง ภัยคุกคามความมั่นคงข้ามแดนและข้ามชาติ และสาขาความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง กับประเด็นความมั่นคงอื่น ๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน ทั้งนี้ บันทึกความเข้าใจฯ ฉบับนี้ไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีตามกฎหมายภายในหรือกฎหมายระหว่างประเทศ ตลอดจนขั้นตอนทางกฎหมาย และจะไม่ถือว่ามีผลในการกำหนดหรือสร้างข้อผูกพันทางกฎหมายหรือข้อบังคับทั้งทางตรงและทางอ้อม และมีผลทันทีหลังจากการลงนาม

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 19 กันยายน 2560--

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง