ข่าวอินโฟเควสท์
08:20 (แก้ไข)TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Stock Futures สิ้นวันที่ 18 ต.ค.60   ตลาดอนุพันธ์ (TFEX) รายงานสรุปปริมาณการซื้อขาย Single Stock Futures โดย…
08:19 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 19 ต.ค. 2560   กันยายน 2560 28 ก.ย. 6 พ.ย. 60 SYMC เสนอซื้อ 120,395,661 หุ้น หุ้นละ 12.20 บาท ตุลาคม 2560 19 ต.ค. BCPG28…
08:16 ญี่ปุ่นเกินดุลการค้า 6.702 แสนล้านเยนในเดือนก.ย. หลังส่งออกแข็งแกร่ง   กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยว่า ญี่ปุ่นมียอดเกินดุลการค้าเดือนก.ย.อยู่ที…
08:13 ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิเปิดบวก 86.99 จุด ตามทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐ, เยนอ่อนค่า   ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวเปิดเพิ่มขึ้นในวันนี้ ตามทิศทางขอ…

ขออนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งมาเลเซียว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทย

ข่าวการเมือง มติคณะรัฐมนตรี -- อังคารที่ 19 กันยายน 2560 16:59:47 น.

เรื่อง ขออนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งมาเลเซียว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยและมาเลเซีย

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอ ดังนี้

1. อนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งมาเลเซีย ว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยและมาเลเซีย

2. อนุมัติให้เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจฯ เพิ่มเติมจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไปแล้ว หากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้ สมช. สามารถดำเนินการได้ โดยให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558

สาระสำคัญของเรื่อง

ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งมาเลเซียว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยและมาเลเซีย มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งมาเลเซีย โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการร่วมฯ ของทั้งสองฝ่าย ดังนี้ ฝ่ายไทย รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รองปลัดกระทรวงกลาโหม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น ฝ่ายมาเลเซีย เช่น รองเลขาธิการกระทรวงการต่างประเทศ รองเลขาธิการกระทรวงกลาโหม รองเลขาธิการกระทรวงกิจการภายใน เป็นต้น และมีประเด็นความร่วมมือ ได้แก่ การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน การก่อการร้ายสากล และแนวคิดสุดโต่ง ภัยคุกคามความมั่นคงข้ามแดนและข้ามชาติ และสาขาความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง กับประเด็นความมั่นคงอื่น ๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน ทั้งนี้ บันทึกความเข้าใจฯ ฉบับนี้ไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีตามกฎหมายภายในหรือกฎหมายระหว่างประเทศ ตลอดจนขั้นตอนทางกฎหมาย และจะไม่ถือว่ามีผลในการกำหนดหรือสร้างข้อผูกพันทางกฎหมายหรือข้อบังคับทั้งทางตรงและทางอ้อม และมีผลทันทีหลังจากการลงนาม

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 19 กันยายน 2560--

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง