ข่าวอินโฟเควสท์
01:08 ประธานคณะกรรมาธิการวุฒิสภาสหรัฐยันสมาชิกรีพับลิกันทั้ง 2 สภาบรรลุข้อตกลงปฏิรูปภาษีแล้ว   นายออร์ริน แฮทช์ ประธานคณะกรรมาธิการการเงินประจำวุฒิสภ…
00:42 บอนด์ยิลด์สหรัฐร่วง หลังเผยตัวเลขเงินเฟ้ออ่อนแอ   อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวลงในวันนี้ หลังการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่ซบเซาของสหรั…
00:24 ตัวแทนเจรจาสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ-วุฒิสภาบรรลุข้อตกลงปรับลดอัตราภาษีแล้ว   สื่อรายงานว่า ตัวแทนฝ่ายเจรจาระหว่างสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ และวุฒิสภา สามา…
00:06 ราคาทองฟิวเจอร์ดีดตัวรับดอลล์อ่อนค่า ขณะจับตาประชุมเฟด   ราคาทองฟิวเจอร์ปรับตัวขึ้นในวันนี้ โดยได้ปัจจัยบวกจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ หลังการเปิดเ…
23:18 ราคาน้ำมัน WTI ปรับตัวลง หลัง EIA เผยสต็อกน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นมากเกินคาด   สัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้า WTI ปรับตัวลงในวันนี้ หลังสำนักงานสารสนเทศด้…

ขออนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งมาเลเซียว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทย

ข่าวการเมือง มติคณะรัฐมนตรี -- อังคารที่ 19 กันยายน 2560 16:59:47 น.

เรื่อง ขออนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งมาเลเซียว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยและมาเลเซีย

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอ ดังนี้

1. อนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งมาเลเซีย ว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยและมาเลเซีย

2. อนุมัติให้เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจฯ เพิ่มเติมจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไปแล้ว หากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้ สมช. สามารถดำเนินการได้ โดยให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558

สาระสำคัญของเรื่อง

ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งมาเลเซียว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยและมาเลเซีย มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งมาเลเซีย โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการร่วมฯ ของทั้งสองฝ่าย ดังนี้ ฝ่ายไทย รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รองปลัดกระทรวงกลาโหม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น ฝ่ายมาเลเซีย เช่น รองเลขาธิการกระทรวงการต่างประเทศ รองเลขาธิการกระทรวงกลาโหม รองเลขาธิการกระทรวงกิจการภายใน เป็นต้น และมีประเด็นความร่วมมือ ได้แก่ การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน การก่อการร้ายสากล และแนวคิดสุดโต่ง ภัยคุกคามความมั่นคงข้ามแดนและข้ามชาติ และสาขาความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง กับประเด็นความมั่นคงอื่น ๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน ทั้งนี้ บันทึกความเข้าใจฯ ฉบับนี้ไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีตามกฎหมายภายในหรือกฎหมายระหว่างประเทศ ตลอดจนขั้นตอนทางกฎหมาย และจะไม่ถือว่ามีผลในการกำหนดหรือสร้างข้อผูกพันทางกฎหมายหรือข้อบังคับทั้งทางตรงและทางอ้อม และมีผลทันทีหลังจากการลงนาม

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 19 กันยายน 2560--

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง