ข่าวอินโฟเควสท์
15:14 FSS ออก Call DW อ้างอิง AAV,BIG,CK,EPG,GPSC,SAWAD,STEC,THAI,TTA,UNIQ จ่อเทรด 26 ก.พ.   สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.…
15:04 โพลล์ชี้ชาวรัสเซียเกือบ 70% สนับสนุน "ปูติน" ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเดือนหน้า   ผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดเปิดเผยว่า ประชาชนชาวรัสเซียเกือบ 70…
15:03 ธปท.เตือนระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง Line Account ปลอม-หลอกโอนเงิน   รายงานข่าวจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุว่า ตามที่มีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างใช้ช…

พาณิชย์ ออกระเบียบส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง สร้างสมดุลตลาด พยุงราคาในประเทศ

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- ศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 11:38:59 น.

กรมการค้าต่างประเทศออกระเบียบกระทรวงฯ ว่าด้วยการอนุญาตให้ส่งผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังออกไปนอกราชอาณาจักรสำหรับปี 2560 พ.ศ.2559 เพื่อคุมเข้มมาตรการกำกับดูแลและรักษาระดับราคามันสำปะหลังภายในประเทศ ฤดูกาลผลิตปี 2559/2560 โดยเพิ่มอัตราส่วนสต็อกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังก่อนการส่งออกในช่วงเดือน ม.ค.-เม.ย.เป็น 1.5:1 เพื่อดูดซับอุปทานภายในประเทศ สร้างสมดุลตลาดผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และรักษาเสถียรภาพราคามันสำปะหลังภายในประเทศ

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ระเบียบกระทรวงฯ ดังกล่าวได้ดำเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 27 ต.ค.59 ที่เห็นชอบให้มีมาตรการในการกำกับดูแลและรักษาระดับราคามันสำปะหลังภายในประเทศ ฤดูกาลผลิตปี 2559/2560 โดยเพิ่มอัตราส่วนสต็อกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่มีก่อนการส่งออกในเดือน ม.ค.-เม.ย.60 ให้ปรับจากเดิมในอัตรา 1:2 เป็นอัตรา 1.5:1 (มีสินค้า 150 ตัน สามารถส่งออกได้ 100 ตัน) และให้ผู้ส่งออกรับซื้อมันสำปะหลังในประเทศเป็นสำคัญ เพื่อดูดซับอุปทานมันสำปะหลังในประเทศที่จะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือน ม.ค.-เม.ย.60 ซึ่งจะช่วยพยุงราคามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไม่ให้ตกต่ำในช่วงเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการอนุญาตให้ส่งผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังออกไปนอกราชอาณาจักรสำหรับปี 2560 พ.ศ.2559 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ได้กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

1.ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่จะส่งออกในช่วงเดือน ม.ค.-เม.ย.60 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่ได้รับการตรวจสอบปริมาณสต็อกประจำเดือนแล้วเท่านั้น และในขั้นตอนการส่งออก ผู้ส่งออกต้องแจ้งโกดังของผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่จะส่งออกให้กรมการค้าต่างประเทศไปทำการตรวจสต็อกก่อนการส่งออก

2.กรณีผู้ส่งออกต้องการขออนุญาตส่งออกเพิ่มเติม ผู้ส่งออกต้องจัดหาผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังมาไว้ในครอบครองเพิ่มเติมเพื่อให้กรมค้าต่างประเทศตรวจปริมาณสต็อกก่อนการส่งออก โดยกรมการค้าต่างประเทศจะตรวจสอบสต็อกเพิ่มเติมให้ไม่เกินเดือนละ 2 ครั้ง และปริมาณที่ขอส่งออกเพิ่มเติมต้องไม่เกินปริมาณผลตรวจสอบสต็อกประจำเดือน

นอกจากมาตรการข้างต้นแล้ว กรมการค้าต่างประเทศจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเกษตรกร จัดชุดตรวจสอบการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง เพื่อให้การกำกับดูแลและการควบคุมคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถปฏิบัติตามระเบียบได้อย่างถูกต้องและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรมการค้าต่างประเทศจึงได้จัดประชุมชี้แจงระเบียบกระทรวงพาณิชย์ฉบับดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 9 ธ.ค.ที่ผ่านมา พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังและตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากร (Shipping) โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ซักถามข้อสงสัยก่อนที่ระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้

"ขอให้มั่นใจในมาตรการดังกล่าวซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและก่อให้เกิดความสมดุลในตลาดการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และกรมการค้าต่างประเทศจะอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่เพื่อมิให้เกิดอุปสรรคทางการค้า" นางดวงพร กล่าว

สำหรับช่วงเดือน ม.ค.-ต.ค.59 ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังปริมาณ 8.90 ล้านตัน มูลค่า 2,380 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2558 คิดเป็น 10.40% และ 20.29% ตามลำดับ

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง