ข่าวอินโฟเควสท์
08:47 ตลท.รับหลักทรัพย์ DCC-W1 เข้าเทรดใน SET วันที่ 23 พ.ค.   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รับหลักทรัพย์ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสาม…
08:39 นายกฯ มีคำสั่ง แต่งตั้ง"วรวุฒิ มาลา" นั่งรักษาการผู้ว่ารฟท. แทน"อานนท์"   รายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนต…
08:33 บล.ไทยพาณิชย์ ลดพอร์ตหุ้น JAS ลงจำนวน 0.1097% คงเหลือถือ 4.8987%   สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่าเมื่อวันท…
08:32 "ประเดช กิตติอิสรานนท์"ขายหุ้น SUPER จำนวน 1.85% คงเหลือถือ 4.71%   สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่าเมื่อวัน…
08:32 PTT ปรับขึ้นราคา LPG วันนี้หลังราคาตลาดโลกพุ่งตามน้ำมัน หนุนถัง 15 กก.อยู่ที่ 395 บาท   เว็บไซต์สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) รายงานบมจ.ปต…

อธิบดีกรมความร่วมมือฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการส่งเสริมด้านการเกษตร โดยการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ OGOP ของราชอาณาจักรภูฏาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ราชอาณาจักรภูฏาน

ข่าวต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ -- ศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 13:55:57 น.

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และนาย Tashi รองราชเลขาธิการ The Queen's Project Office (QPO) แห่งราชอาณาจักรภูฏาน เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการส่งเสริมด้านการเกษตร โดยเน้นการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ One Gewog One Product (OGOP) ของราชอาณาจักรภูฏาน (Project Steering Committee – PSC) ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สำนักงานโครงการฯ กรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน โดยมีผู้แทนฝ่ายไทย ประกอบด้วย รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกุล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้จัดการโครงการฯ นายรัชชานนท์ แก้วมณี ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒ และผู้แทนฝ่ายภูฏาน ประกอบด้วย ผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและป่าไม้ Agency for Promotion of Indigenous Crafts (APIC) สภาหอการค้าภูฏาน ผู้แทนของจังหวัดทิมพู และเจ้าหน้าที่โครงการ OGOP เข้าร่วมประชุม

การประชุมดังกล่าวได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานโครงการ (ระยะ ๒ ปี) ในช่วงปีที่ ๒ ของโครงการ (มิถุนายน ๒๕๕๙ – ตุลาคม ๒๕๖๐) และพิจารณาแผนปฏิบัติการโครงการช่วงปีที่ ๓ ในปี ๒๕๖๑ ในโอกาสนี้ ฝ่ายไทยได้เสนอที่จะริเริ่มโครงการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนของภูฏานที่มีการผลิตสินค้า OGOP อยู่แล้ว เพื่อเป็นการต่อยอดในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มากขึ้นด้วยแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะทำให้สมาชิกชุมชนมีกระบวนคิดร่วมกันในการเสริมสร้างความมั่นคงทางรายได้และการประกอบอาชีพบนหลักการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ได้มีการหารือและเตรียมการในการนำผลิตภัณฑ์ของโครงการ OGOP ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบรรจุภัณฑ์มาเป็นลำดับตามกิจกรรมภายใต้แผนงานโครงการที่ผ่านมา เข้าร่วมในงานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP ประจำปี ๒๕๖๐ ที่เมืองทองธานี ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

อนึ่ง การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่ประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญให้กับราชอาณาจักรภูฏาน เพื่อให้เกษตรกรภูฏานสามารถเพิ่มผลผลิตและรายได้ รวมทั้งพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OGOP) ให้สามารถทำการตลาดภายในและการส่งออกได้ เป็นการดำเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา และสนับสนุนนโยบาย SEP for SDGs Partnership ในภูมิภาค อีกทั้งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ทั้งในระดับรัฐบาลและประชาชนของทั้งสองประเทศด้วย

--กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง