คณะ ICT ม.มหิดล เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท รอบที่ 3/2560

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 17:24:50 น.
กรุงเทพฯ--19 มิ.ย.--ม.มหิดล

คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 4 สาขา (หลักสูตรนานาชาติ - ภาคพิเศษ) ในปีการศึกษา 2560

รอบที่ 3 เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 29 พฤษภาคม – วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ได้แก่

1. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ "MU-UCL Dual Master Degree"
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน
4. สาขาวิชาความมั่นคงไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ

และเปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ - ภาคพิเศษ) เปิดรับสมัครตลอดปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Tel. 02-354-4333, 02-441-0909
หรือ www.ict.mahidol.ac.th
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง