สสวท. เชิญชวนลองใช้สื่อคณิตศาสตร์ประถมศึกษาในเว็บไซต์ www.ipst.ac.th

ข่าวเทคโนโลยี ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2549 09:39:51 น.
กรุงเทพฯ--13 พ.ย.--สสวท.

ศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์  ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท.) แจ้งว่า  สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษาขอเชิญทดลองใช้สื่อดิจิทัล ซึ่งขณะนี้มีให้ครูทดลองใช้ทั้งหมด 8 เรื่อง เช่น เกมทายทศนิยมสองตำแหน่ง  สื่อการสอนความหมายของทศนิยม  แบบฝึกทักษะการเปรียบเทียบทศนิยม ซึ่งครูสามารถนำไปใช้ประกอบการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาได้   นอกจากนั้น ยังมีเอกสารเสริมความรู้ สำหรับครูคณิตศาสตร์ใหม่ 2 เรื่อง ได้แก่ คู่มือสวนคณิตศาสตร์สร้างสรรค์ หนังสือสื่อเกมและของเล่นทางคณิตศาสตร์ เล่ม 1 และเล่ม 2  คู่มือครูคณิตศาสตร์   โปสเตอร์เกมคณิตศาสตร์   และเอกสารที่ใช้ประกอบการอบรมครูวิทยากรแกนนำของสาขา ฯ สนใจคลิกไปที่เว็บไซต์ สสวท. www.ipst.ac.th   แล้วเข้าไปที่เมนูสาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง