ข่าวอินโฟเควสท์
16:54 จีนอนุมัติบริษัทเอกชนเสนอขายหุ้น IPO เพิ่ม 2 แห่ง   คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของจีน (CSRC) ได้ประกาศอนุมัติให้บริษัทเอกชน 2 แห…
15:34 สธ.เผย ครม.มีมติรับร่าง พ.ร.บ.สถาบันพระบรมราชชนกเป็นอุดมศึกษาในสังกัด สธ. แห่งแรก   พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า คณะ…
14:37 ฟิลิปปินส์เตรียมส่งนาวิกโยธินเข้าร่วมซ้อมรบทางทะเลในปฏิบัติการ RIMPAC   ฟิลิปปินส์ได้ส่งเรือสองลำพร้อมนาวิกโยธิน 700 นายเข้าร่วมซ้อมรบทางทะเล R…

รายงานราคาพืชไร่และวัตถุดิบอาหารสัตว์ ประจำวันที่ 3 ก.ค.2543

ข่าวเศรษฐกิจ -- จันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2543 16:54:51 น.
(Prices of Field Crops and Raw Material Animal Feed)
หน่วย:บาท/100กก. (Unit : Baht/100kg.)
|-------------------------------------------------------------------|

|                                     | WHOLESALE PRICES : BANGKOK  |

|            สินค้า (COMMODITY          |--------------|--------------|

|                                     |  June 30, 00 |  July  3, 00 |

|-------------------------------------|--------------|--------------|

| ข้าวโพด (Maize)                      |              |              |

|   ไซโล (Warehouse)                  |     UNQ      |     UNQ      |

|   โรงงานอาหารสัตว์ (Feedmill)         |  433 -  438  |  425 -  433  |

| ข้าวฟ่างแดง (Red Sorghum)             |     UNQ      |     UNQ      |

| มันเส้น (Tapioca Chips)               |  185 -  187  |  185 -  187  |

| มันอัดเม็ดแข็ง (Tapioca Pellets)        |  205 -  210  |  205 -  210  |

| แป้งมันซูเปอร์ (Tapioca Flour Super)    |  500 -  533  |  500 -  533  |

| ถั่วเขียวผิวมันอย่างดี (ถั่วรุ่นใหม่)           | 1667 - 1917  | 1667 - 1917  |

|  (Mung Bean No.1)                   |              |              |

| ถั่วเขียวผิวมันอย่างรอง (Mung Bean No.2)  | 1333 - 1417  | 1333 - 1417  |

| ถั่วเขียวผิวดำอย่างดี (Black Matpe No.1)  |      -       |      -       |

| ถั่วเขียวผิวดำอย่างรอง (Black Matpe No.2)|      -       |      -       |

| ถั่วนิ้วนางแดง (Red Bamboo Bean)        |  800 - 1000  |  800 - 1000  |

| ถั่วขาว (White Bean)                  |     UNQ      |     UNQ      |

| ถั่วดำ (Black Bean)                   | 1300 - 1500  | 1300 - 1500  |

|*ถั่วเหลืองชนิดดี (Soybean No.1)          |14.00 - 15.00 |14.00 - 15.00 |

|*ถั่วเหลืองชนิดรอง(สกัดน้ำมัน)(Soybean No.2)|    11.00     |    11.00     |

|*กระสอบใหม่ (New Gunny Bag)           |35.00 - 35.30 |35.00 - 35.30 |

|*กระสอบใช้แล้วไม่มีตรา (Once Used Gunny- |31.00 - 33.50 |31.00 - 33.50 |

|  Bag W/O Mark)                      |              |              |

|*กระสอบใช้แล้วมีตรา (Used Gunny Bag With|28.00 - 28.90 |28.00 - 28.90 |

|  Mark)                              |              |              |

|*เนื้อมะพร้าวแห้ง 90% (ขายส่ง) (Copra 90%)| 8.30 -  8.40 | 8.30 -  8.40 |

|*ปลาป่น โปรตีนร้อยละ 60 (ราคาประกาศ)    |    16.70     |    16.70     |

|  (Fishmeal 60% of Protein)          |              |              |

|*กากถั่วเหลือง นำเข้าโปรตีนร้อยละ 42-45    | 8.90 -  9.00 | 8.90 -  9.00 |

|  (Import Soybean Cake 42-45% of Protien)           |              |

|*กากถั่วเหลือง ผลิตในประเทศ(เมล็ดในประเทศ)| 9.70 -  9.80 | 9.70 -  9.80 |

|  (Domestic Soybean Cake)            |              |              |

|*รำข้าวขาว (White Rice Bean)          | 3.60 -  3.70 | 3.60 -  3.70 |

|*กากรำสกัด (Refined Bran Cake)        | 3.50 -  3.60 | 3.10 -  3.20 |

|-------------------------------------|--------------|--------------|
Note:  * บาท/กก.(Baht/kg.),บาท/ใบ(Baht/Bag)
ถั่วเหลืองราคาจำหน่ายส่ง
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-นศ-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง