ข่าวอินโฟเควสท์
16:54 จีนอนุมัติบริษัทเอกชนเสนอขายหุ้น IPO เพิ่ม 2 แห่ง   คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของจีน (CSRC) ได้ประกาศอนุมัติให้บริษัทเอกชน 2 แห…
15:34 สธ.เผย ครม.มีมติรับร่าง พ.ร.บ.สถาบันพระบรมราชชนกเป็นอุดมศึกษาในสังกัด สธ. แห่งแรก   พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า คณะ…
14:37 ฟิลิปปินส์เตรียมส่งนาวิกโยธินเข้าร่วมซ้อมรบทางทะเลในปฏิบัติการ RIMPAC   ฟิลิปปินส์ได้ส่งเรือสองลำพร้อมนาวิกโยธิน 700 นายเข้าร่วมซ้อมรบทางทะเล R…

สวนดุสิตโพล: “ข่าว” ที่กระทบต่อสังคมไทยในสายตาประชาชน

ข่าวผลสำรวจ สวนดุสิตโพล -- จันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 08:37:06 น.

สถานการณ์บ้านเมือง ณ วันนี้ ยังมีข่าวสารความเคลื่อนไหว และเรื่องราวต่างๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ล้วนมีข่าวใหญ่เกิดขึ้น และสังคม

ต่างให้ความสนใจ ความคิดเห็นของประชาชนจึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่มีผลกระทบต่อสังคม และการมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางแก้ไข “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น1,189 คน ระหว่างวันที่ 16-20 มกราคม 2561 สรุปผลได้ ดังนี้

“5 อันดับข่าว” ที่ประชาชนคิดว่ามีผลกระทบต่อสังคมไทย

อันดับ 1 ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ               54.58%

มีผลกระทบ   คือ ทำให้สินค้าขึ้นราคา ข้าวของแพง ค่าครองชีพสูงขึ้น กระทบต่อนายจ้าง การจ้างงาน ฯลฯ

แนวทางแก้ไข คือ แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ แก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ดีขึ้น ลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ขึ้นค่าแรงเฉพาะบางพื้นที่ ฯลฯ

อันดับ 2 นาฬิกาหรู พล.อ.ประวิตร               48.02%

มีผลกระทบ   คือ แสดงถึงความไม่โปร่งใส กระทบต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาล ขาดความน่าเชื่อถือ ประชาชนเกิดความสงสัย ฯลฯ

แนวทางแก้ไข คือ ออกมาชี้แจง มีเหตุผลประกอบที่เชื่อถือได้ มีการตรวจสอบที่โปร่งใส ชัดเจน ไม่ปกป้องพวกพ้อง ฯลฯ

อันดับ 3 หลักสูตรมหาวิทยาลัยไม่ได้มาตรฐาน        45.08%

มีผลกระทบ   คือ สังคมไม่เชื่อมั่นต่อมหาวิทยาลัย แสดงถึงปัญหาของระบบการศึกษาไทย การเรียนการสอนไม่ได้คุณภาพ นักศึกษาได้รับผลกระทบ ฯลฯ

แนวทางแก้ไข คือ แก้ไขและปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน มีหน่วยงานเข้ามาดูแลรับผิดชอบโดยตรง นำหลักสูตรและวิธีการของต่างประเทศมาปรับใช้ ฯลฯ

อันดับ 4 ขโมยบัตรประชาชน “น้องณิชา”           32.97%

มีผลกระทบ   คือ ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีมิจฉาชีพในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ประชาชนไม่มั่นใจต่อระบบความปลอดภัยของธนาคาร ฯลฯ

แนวทางแก้ไข คือ เพิ่มความระมัดระวัง ธนาคารต้องตรวจสอบให้ชัดเจน กวาดล้างแก๊งค์มิชฉาชีพให้หมดไป มีบทลงโทษที่เด็ดขาด ฯลฯ

อันดับ 5 ตำรวจ กับ อาบอบนวดวิคตอเรียซีเครท     32.21%

มีผลกระทบ   คือ เสื่อมเสียภาพลักษณ์ของตำรวจ ประชาชนไม่เชื่อมั่น ยังมีการทุจริตคอรัปชั่น เอื้อประโยชน์ ฯลฯ

แนวทางแก้ไข คือ กำจัดการค้ามนุษย์ให้หมดไป มีกฎหมายควบคุมธุรกิจอาบอบนวดที่ชัดเจน ลงโทษตำรวจที่เกี่ยวข้องให้เป็นเยี่ยงอย่าง รัฐบาลแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ฯลฯ

--สวนดุสิตโพล--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง