ข่าวทั่วไป ศุกร์ที่ 8 มี.ค. 2019

ข่าวทั่วไป ศุกร์ที่ 8 มี.ค. 2019
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานมหกรรม 4 ภาค 8 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานมหกรรม 4 ภาค 8 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

ThaiPR.net

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรม "ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน" ครั้งที่ 4 ภาคใต้ โดยมีหน่วยงานในสังกัด ทส. ออกโมบายตั้งจุดบริการ "คลินิก ทส."อ่านต่อ

กรมส่งเสริมฯ ชี้ข้อดีของการผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง แนะเกษตรกรทำได้จริง

กรมส่งเสริมฯ ชี้ข้อดีของการผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง แนะเกษตรกรทำได้จริง

ThaiPR.net

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การผสมปุ๋ยเคมีใช้เองตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยถูกต้องตามความอุดมสมบูรณ์ของดินและความต้องการของพืช โดยสามารถปรับเพิ่ม ลดปริมาณธาตุอาหารตามค่าวิเคราะห์ดินด้วยแม่ปุ๋ยได้ เป็นการนำแม่ปุ๋ยชนิดต่าง ๆ มาผสมกัน สามารถผสมได้ทุกสูตร จากแม่ปุ๋ยเคมีที่นิยมใช้ 3อ่านต่อ

สพร.21 ภูเก็ต ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติแก่ช่างเครื่องปรับอากาศในสถานบริการประภทโรงแรมที่พัก

สพร.21 ภูเก็ต ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติแก่ช่างเครื่องปรับอากาศในสถานบริการประภทโรงแรมที่พัก

ThaiPR.net

จังหวัดภูเก็ต ทำรายได้เข้าประเทศปีละประมาณ 1 แสนล้านบาทซึ่งรายได้หลักมาจากธุรกิจท่องเที่ยวและบริการและจากธุรกิจสนับสนุนอื่นๆอีกมากมาย สถานบริการ สถานประกอบกิจการ สถานที่ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ที่มีอยู่ในปัจจุบันมีความจำเป็นจะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมาย หนึ่งในนั้นคือ เครื่องปรับอากาศอ่านต่อ

มธบ.ลงนามความร่วมมือภาคเอกชนกว่า 6 แห่ง สร้างบัณฑิตในหลักสูตรพันธุ์ใหม่สำหรับศตวรรษที่ 21 ที่ต้องการบุคลากรที่มีทักษะด้าน Soft skills ควบคู่ทักษะด้านวิชาการ หวังพัฒนาบุคลากรในอนาคต (Future workforce) ให้ตอบโจทย์ตลาดแรงงานในยุคธุรกิจดิจิทัล

มธบ.ลงนามความร่วมมือภาคเอกชนกว่า 6 แห่ง สร้างบัณฑิตในหลักสูตรพันธุ์ใหม่สำหรับศตวรรษที่ 21 ที่ต้องการบุคลากรที่มีทักษะด้าน Soft skills ควบคู่ทักษะด้านวิชาการ หวังพัฒนาบุคลากรในอนาคต (Future workforce) ให้ตอบโจทย์ตลาดแรงงานในยุคธุรกิจดิจิทัล

ThaiPR.net

ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานภาคีสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดเผยว่า วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) และ DPU X แห่งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้ลงนามความร่วมมือกับผู้ประกอบการภาคธุรกิจจัดตั้ง DP School เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของกำลังคนในด้าน Soft Skillsอ่านต่อ

ต้อหิน…โรคร้ายของดวงตา ที่ไม่มีสัญญาณเตือน

ต้อหิน…โรคร้ายของดวงตา ที่ไม่มีสัญญาณเตือน

ThaiPR.net

โรคต้อหิน คือหนึ่งในปัญหาดวงตาที่อาจส่งผลร้ายแรงถึงขั้นตาบอด และสิ่งที่หลายคนอาจยังไม่รู้ก็คือต้อหินนั้นไม่มีอาการเตือนล่วงหน้า ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด และหากเป็นแล้วแม้ได้รับการรักษาก็ไม่สามารถกลับมามองเห็นได้ดีดังเดิม และเนื่องในสัปดาห์ต้อหินโลกในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี รพ.กรุงเทพอ่านต่อ

วศ. เร่งทบทวนมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของบุคลากร รองรับบทบาทการให้บริการใหม่

ThaiPR.net

นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานประชุมชี้แจงแนวทาง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (Job Description) ของบุคลากร เป้าหมายเพื่อปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งให้บุคลากรในทุกระดับมีความชัดเจนและรองรับบทบาทใหม่ในการให้บริการผู้ประกอบการและประชาชนในปัจจุบัน โดยมีผู้บริหารอ่านต่อ

ภาพข่าว: กรมศุลกากรแถลงผลการจับกุมในรอบ 5 เดือน ( ตุลาคม 2561- กุมภาพันธ์ 2562) พร้อมเน้น 3 มาตรการ เพื่อยกอันดับ Doing Business 2020

ภาพข่าว: กรมศุลกากรแถลงผลการจับกุมในรอบ 5 เดือน ( ตุลาคม 2561- กุมภาพันธ์ 2562) พร้อมเน้น 3 มาตรการ เพื่อยกอันดับ Doing Business 2020

ThaiPR.net

นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร นายธาดา ชุมไชโย ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและปราบปราม พร้อมคณะ แถลงสถิติผลงานการจับกุมการลักลอบนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิได้ผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้องในรอบ 5 เดือน ( ตุลาคม 2561 กุมภาพันธ์ 2562) รวมมูลค่าของกลาง 598.62 ล้านบาท พร้อมเน้น 3อ่านต่อ

ปรากฏการณ์นิเวศน์สุนทรีย์ – ปฐมบท “คนรักนา มา/หา/นคร”

ปรากฏการณ์นิเวศน์สุนทรีย์ – ปฐมบท “คนรักนา มา/หา/นคร”

ThaiPR.net

ปรากฏการณ์นิเวศน์สุนทรีย์ – ปฐมบท "คนรักนา มา/หา/นคร" เมื่อคนรักนา มา/หา/นคร คนรักนามาเยี่ยมเยียน มาแบ่งปัน มาเล่าเรื่องราว มาสื่อความสุข ความสุขของวิถีชีวิตตามครรลองวัฒนธรรมข้าวพื้นถิ่นและศิลปะพื้นบ้าน ความสุขของวิถีชีวิตที่กลมกลืนระหว่างผู้คนและสิ่งแวดล้อม เป็นปรากฏการณ์ความสัมพันธ์ตามธรรมชาติที่ผ่อนคลายอ่านต่อ

กิจกรรมยูเมะพลัส “ส่งต่อ...ความห่วงใย” ปี7 ชวนซื้อกระเป๋าเอนกประสงค์ ระดมทุนช่วยผู้ป่วย

กิจกรรมยูเมะพลัส “ส่งต่อ...ความห่วงใย” ปี7 ชวนซื้อกระเป๋าเอนกประสงค์ ระดมทุนช่วยผู้ป่วย

ThaiPR.net

บริษัท อีซี่บาย จำกัด มหาชน เชิญทุกคนรวมพลังสร้างสรรค์สังคมด้วยการทำดีผ่าน กิจกรรม ยูเมะพลัส "ส่งต่อ...ความห่วงใย"ปี7 (Umay+ PAY IT FORWARD) ร่วมซื้อกระเป๋าเอนกประสงค์ เพื่อระดมทุนสนับสนุนงานวิจัยและรักษาโรคมะเร็งแก่ผู้ด้อยโอกาสผ่านทางสภากาชาดไทย ชมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน โตโน่ ภาคิน และร่วมกิจกรรมสนุกๆ กับนักแสดง พิมอ่านต่อ

วศ. เปิดนิทรรศการหนังสือหายากด้านวิทยาศาสตร์ ให้ผู้สนใจได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ค้นคว้าวิจัยองค์ความรู้หายาก

วศ. เปิดนิทรรศการหนังสือหายากด้านวิทยาศาสตร์ ให้ผู้สนใจได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ค้นคว้าวิจัยองค์ความรู้หายาก

ThaiPR.net

นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดนิทรรศการหนังสือหายากด้านวิทยาศาสตร์และกำเนิดกรมวิทยาศาสตร์ โดยนางสาวลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอ่านต่อ

โรงแรมชาเทรียมและเรซิเดนซ์เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ล่าสุด

โรงแรมชาเทรียมและเรซิเดนซ์เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ล่าสุด

ThaiPR.net

โรงแรมชาเทรียมและเรซิเดนซ์เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ล่าสุด (www.chatrium.com) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการจองห้องพักโดยตรงกับทางโรงแรมต่างๆในเครือชาเทรียม พร้อมรับส่วนลดพิเศษมากมายทั้งในประเทศไทยและประเทศเมียนมาร์ เว็บไซต์ใหม่นี้เปรียบเสมือนตัวแทนนำเสนอข้อมูลของแบรนด์ชาเทรียมอ่านต่อ

ลงพื้นที่จัดอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ รุ่นที่ 1

ลงพื้นที่จัดอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ รุ่นที่ 1

ThaiPR.net

นายเกียรติศักดิ์ นารีเลิศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ลงพื้นที่จัดอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1 ณอ่านต่อ

เอชเอ็มซี จัดกิจกรรม “ดร.ทอล์ค”  เพิ่มสมาธิ สร้างอัจฉริยะ ให้กับลูกน้อยของคุณ วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ชั้น 20 เอชเอ็มซี อาคาร 253 อโศก

เอชเอ็มซี จัดกิจกรรม “ดร.ทอล์ค” เพิ่มสมาธิ สร้างอัจฉริยะ ให้กับลูกน้อยของคุณ วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ชั้น 20 เอชเอ็มซี อาคาร 253 อโศก

ThaiPR.net

เอชเอ็มซี (HMC Holistic Medical Centre) ศูนย์กลางเพื่อสุขภาพแบบองค์รวม ร่วมกับ Aquababie Thailand และ Shichida จัดกิจกรรม "ดร.ทอล์ค หัวข้อ เพิ่มสมาธิ สร้างอัจฉริยะ" ให้กับลูกน้อยของคุณ โดย พญ.ณัฐณิชา การลพ ที่จะมาบรรยายถึงปัญหาที่ คุณพ่อคุณแม่กังวลใจอย่าง ปัญหาสมาธิสั้นในเด็กอ่านต่อ

ผู้อำนวยการสำนักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้อำนวยการสำนักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ThaiPR.net

เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 นางสาวปัถวี แสงฉาย ผู้อำนวยการสำนักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าแนะนำการให้บริการเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของ อ.ส.พ. ในการเข้ารับบริการในโอกาสต่อไปอ่านต่อ

ภาพข่าว: ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป สนับสนุนสโมสรชลบุรีเอฟซี ปีที่ 12

ภาพข่าว: ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป สนับสนุนสโมสรชลบุรีเอฟซี ปีที่ 12

ThaiPR.net

เมื่อเร็วๆ นี้ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เข้าร่วมงานแถลงข่าวพร้อมสนับสนุนสโมสรฟุตบอลชลบุรีเอฟซีต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 โดยมีนายสัญญา เบ้าพูนทอง (ที่ 5 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงานครั้งนี้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และผู้สนับสนุนรายอื่นๆอ่านต่อ