ข่าว ก่อน 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2549

แต่งตั้ง

กฏหมายและประกาศ พ.ค. 49 –มติคณะรัฐมนตรี 1. การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 4 (6) ในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ... อ่านต่อ

รายงานผลการจัดงาน เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ปี พ.ศ....

กฏหมายและประกาศ พ.ค. 49 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการจัดงาน เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ปี พ.ศ. 2549 ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอดังนี้ ตามที่... อ่านต่อ

รายงานผลการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง

กฏหมายและประกาศ พ.ค. 49 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูงตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้ ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี... อ่านต่อ

ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน / (ชุมชน SML)

กฏหมายและประกาศ พ.ค. 49 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทยรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของ หมู่บ้าน/ชุมชน ( SML)... อ่านต่อ

สรุปสถานการณ์ภัยแล้งและการให้ความช่วยเหลือ (ครั้งที่ 18)

กฏหมายและประกาศ พ.ค. 49 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยสำนักเลขาธิการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย... อ่านต่อ

รายงานสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้งปี 2549 ด้านการเกษตร (ช่วงวันที่ 5-11 พฤษภาคม...

กฏหมายและประกาศ พ.ค. 49 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้งปี 2549 ด้านการเกษตร (ช่วงวันที่ 5 — 11 พฤษภาคม 2549) ประกอบด้วย... อ่านต่อ

ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา...

กฏหมายและประกาศ พ.ค. 49 –มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 198 กรณีการดำเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวกับการเลือ... อ่านต่อ

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือนเมษายน...

กฏหมายและประกาศ พ.ค. 49 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือนเมษายน 2549 สรุปได้ดังนี้... อ่านต่อ

รายงานผลการดำเนินโครงการก่อสร้างทางสายแยกทางหลวงหมายเลข 345 (บางคูวัด)

กฏหมายและประกาศ พ.ค. 49 –มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการก่อสร้างทางสายแยกทางหลวงหมายเลข 345 (บางคูวัด) บรรจบทาง หลวงหมายเลข 3100 (ถนนเลียบคลองรังสิต)... อ่านต่อ

การรายงานผลการปฏิบัติงานในช่วงปฏิบัติการรวมพลังไทยทั้งชาติ ขจัดยาเสพติด

กฏหมายและประกาศ พ.ค. 49 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปผลการดำเนินงานตามปฏิบัติการรวมพลังไทยทั้งชาติ ขจัดยาเสพติด ในห้วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 — 21 เมษายน 2549... อ่านต่อ

แผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการและคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมาย ทั้ง 10 คณะ ประจำปี 2548 และ ประจำปี...

กฏหมายและประกาศ พ.ค. 49 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรายงานผลการพัฒนากฎหมาย ประจำปี 2548 ประกอบด้วย รายงานผลการพัฒนากฎหมายของคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายและส่วนราชการ... อ่านต่อ

การจัดระบบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ปี...

กฏหมายและประกาศ พ.ค. 49 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องการจัดระบบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ปี 2549 แล้วมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี้ 1.... อ่านต่อ

มาตรการภาษีสรรพสามิตสนับสนุนการนำรถยนต์ไปติดตั้งชุดอุปกรณ์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ...

กฏหมายและประกาศ พ.ค. 49 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้ยกเว้นภาษีสรรพสามิต... อ่านต่อ

การจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60...

กฏหมายและประกาศ พ.ค. 49 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2549 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 221,000,000 บาท... อ่านต่อ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีชุดพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร (รักษาการนายกรัฐมนตรี) วันที่ 16 พฤษภาคม...

กฏหมายและประกาศ พ.ค. 49 –มติคณะรัฐมนตรี วันนี้ เมื่อเวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังใหม่ ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.อ. ชิดชัย วรรณสถิตย์ รองนายกรัฐมนตรี... อ่านต่อ

สรุปข่าวเอเชียเน็ทประจำวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2549

ต่างประเทศ พ.ค. 49 –Asianet Press Release โมบาย แซท เมลเบิร์น และ ลอนดอน: จัมบัค เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (Jumbuck Entertainment Ltd) ผู้ให้บริการชั้นนำด้านความบันเทิงบนมือถือ... อ่านต่อ

วาระงานประจำวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2549

กฏหมายและประกาศ พ.ค. 49 –สำนักโฆษก เวลา 10.00 น. รองนายกรัฐมนตรี (พลตำรวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์) เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ณ... อ่านต่อ

‘องอาจ’ ระบุ ‘จารุภัทร’ ลาออก เป็นการส่งสัญญาณที่ดี พร้อมเรียกร้อง กกต.อีก...

การเมือง พ.ค. 49 –พรรคประชาธิปัตย์ วันนี้(16 พ.ค.49)นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่ พล.อ.จารุภัทร เรืองสุวรรณ หนึ่งในกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.... อ่านต่อ

เกรียงศักดิ์ ชี้ ครม.หวงอำนาจ ยื้อปลดล็อก 90 วัน

การเมือง พ.ค. 49 –พรรคประชาธิปัตย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ อัดรัฐบาลหวงอำนาจ พยายามถ่วงเวลาไม่นำการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งเข้าพิจารณาในที... อ่านต่อ

รายงานราคาพืชไร่และวัตถุดิบอาหารสัตว์ ประจำวันที่ 16 พ.ค.2549

เศรษฐกิจ พ.ค. 49 –กรมการค้าภายใน หน่วย:บาท/100กก. (Unit : Baht/100kg.) WHOLESALE PRICES : BANGKOK สินค้า (COMMODITY) 15 พ.ค.49 16 พ.ค.49 ข้าวโพด (Maize) ไซโล (Warehouse)... อ่านต่อ

ราคาขายปลีกสินค้า หมวดอาหารสดบางชนิด ประจำวันที่ 16 พ.ค.2549

เศรษฐกิจ พ.ค. 49 –กรมการค้าภายใน หน่วย:บาท/กก. (Unit : Baht/kg.) WHOLESALE PRICES : BANGKOK สินค้า (COMMODITY 15 พ.ค.49 16 พ.ค.49 หมวดเนื้อสัตว์ สุกรชำแหละฟาร์ม (Swine Poultry... อ่านต่อ

‘นิพิฏฐ์’ จี้ กกต.ตั้งสติ อย่าโยนบาปให้คนอื่น

การเมือง พ.ค. 49 –พรรคประชาธิปัตย์ วันนี้(16 พ.ค.49)นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต ส.ส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า วันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ได้ทำหน้าที่มาถึงวาระสุดท้ายแล้ว... อ่านต่อ

‘ปชป.’ ยันไม่ทิ้ง 3 จว.ภาคใต้ พรรคมุสลิมใหม่เป็นแค่ที่ซุกหัว...

การเมือง พ.ค. 49 –พรรคประชาธิปัตย์ นายนริศ ขำนุรักษ์ อดีต ส.ส.มุสลิมของพรรคประชาธิปัตย์ จากจังหวัดพัทลุงได้แสดงความเห็นกรณีเกิดแนวคิดและความเคลื่อนไหวที่จะจัดตั้งพรรคมุสลิมขึ้นนั้นว่าเร... อ่านต่อ

TUF ทุ่มทุนกว่า 154 ล้าน ขยายกำลังผลิตไปอินโดฯ รองรับตลาดปลาทูน่าที่เติบโตไม่หยุด

ทั่วไป พ.ค. 49 –ThaiPR.net TUF ขยายธุรกิจไปอินโดนีเซียรองรับการเจริญเติบโตของตลาดปลาทูน่าแช่แข็งและบรรจุกระป๋อง โดยหวังให้เป็นฐานการผลิตที่สำคัญเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและศักยภาพ... อ่านต่อ

ราคาข้าวสารตลาดกรุงเทพ (บาท/100 กิโลกรัม) ประจำวันที่ 16 พ.ค.2549

เศรษฐกิจ พ.ค. 49 –กรมการค้าภายใน ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง) ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ... อ่านต่อ

ราคาข้าวเปลือกในตลาดกลางโดยวิธีประมูลซื้อ(บาท/ตัน) ประจำวันที่ 16 พ.ค.2549

เศรษฐกิจ พ.ค. 49 –กรมการค้าภายใน พันบาท (In Thousands) ชนิด พิษณุโลก สุพรรณบุรี นครสวรรค์ นครปฐม ปทุมธานี Types PITSA SUPHAN NAKORN NAKORN PATUM NULOK BURI SAWAN PATHUM THANI นาปรัง... อ่านต่อ

ปริมาณข้าวไทยที่ส่งออกไปต่างประเทศ (รวมข้าวหอมมะลิ) ประจำวันที่ 16...

เศรษฐกิจ พ.ค. 49 –กรมการค้าภายใน หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons) SALES 1 4 พ.ค.48 1 ม.ค. 4 พ.ค.48 1 4 พ.ค.49 1 ม.ค. 4 พ.ค.49 ข้าวเอกชน (Private Sector Rice) 93,927.00... อ่านต่อ

ปริมาณข้าวไทยที่ส่งออกไปต่างประเทศ (ไม่รวมข้าวหอมมะลิ) ประจำวันที่ 16...

เศรษฐกิจ พ.ค. 49 –กรมการค้าภายใน สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 16 พ.ค.2549 ข้าวสาร ผู้ส่งออกที่มีความต้องการยังคงออกมาเสนอซื้อหลายราย และส่วนใหญ่เสนอซื้อสูงขึ้น เพื่อให้ได้สินค้า... อ่านต่อ

GOSSIP NEWS พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พาร์ทเนอร์ ยังเปรี้ยวได้แม้ในยุคน้ำมันแพง

ทั่วไป พ.ค. 49 –ThaiPR.net ช่วงนี้แม้ใครจะว่าน้ำมันแพง เศรษฐกิจชะลอตัว แต่บทวิเคราะห์ดังกล่าวคงจะใช้ไม่ได้กับ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พาร์ทเนอร์ เพราะล่าสุดเห็น เมธา จันทร์แจ่มจรัส... อ่านต่อ

ซันเด โซลูชันส์ จัดสัมนนา CRM in Action: CRM Solution Day 2006

เทคโนโลยี พ.ค. 49 –ThaiPR.net บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด ผู้วางระบบไอทีชั้นนำและผู้ให้บริการไอที โดยเน้นโซลูชั่น CRM, ERP และ Contact Center จัดงานสัมมนานำเสนอกลยุทธ์และโซลูชั่น... อ่านต่อ


ข่าว ก่อน 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 16:21 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ