ข่าวอินโฟเควสท์
23:33 ประธาน"หัวเว่ย"เรียกร้องสหรัฐแสดงหลักฐานชี้บริษัทเป็นภัยต่อความมั่นคง   นายเคน หู ซึ่งเป็นประธานของบริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยีส์ เรียกร้องให้สหรัฐแ…
23:17 "ทรัมป์"ลงนามตั้งกองบัญชาการอวกาศปกป้องดาวเทียมสหรัฐ   ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ลงนามในคำสั่งประธานาธิบดีเพื่อจัดตั้งกองบัญชาการอวกาศสหรัฐในวั…
23:04 กองทัพอังกฤษเตรียมกำลังทหาร 3,500 นายรักษาความสงบ ในกรณี Brexit ไร้ข้อตกลง   นายแกวิน วิลเลียมสัน รมว.กลาโหมอังกฤษ กล่าวว่า กองทัพจะจัดเตรียมกำ…
22:39 รัฐบาลอังกฤษจัดประชุมครม.รับมือกรณี Brexit วืดข้อตกลง   คณะรัฐมนตรีอังกฤษจัดการประชุมในวันนี้ เพื่อหารือการเตรียมการรับมือในกรณีที่อังกฤษแยกตัว…
22:12 บอนด์ยีลด์สหรัฐร่วง ขณะนักลงทุนเข้าซื้อพันธบัตรในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย   อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐย่อตัวลงในวันนี้ ขณะที่นักลงทุนพากันเข้…

ข่าวการเมืองล่าสุด

ข่าวการเมือง อังคารที่ 18 ธ.ค. 2018

กองทัพอังกฤษเตรียมกำลังทหาร 3,500 นายรักษาความสงบ ในกรณี Brexit ไร้ข้อตกลง

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- 1 ชั่วโมง 4 นาทีที่แล้ว

นายแกวิน วิลเลียมสัน รมว.กลาโหมอังกฤษ กล่าวว่า กองทัพจะจัดเตรียมกำลังทหารจำนวน 3,500 นายในการให้การสนับสนุนต่อรัฐบาล หากเกิดความวุ่นวายในประเทศ ในกรณีที่อังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) โดยที่ไม่สามารถบรรลุข้อตกลง นายวิลเลียมสันกล่าวว่าอ่านต่อ

รัฐบาลอังกฤษจัดประชุมครม.รับมือกรณี Brexit วืดข้อตกลง

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- 1 ชั่วโมง 30 นาทีที่แล้ว

คณะรัฐมนตรีอังกฤษจัดการประชุมในวันนี้ เพื่อหารือการเตรียมการรับมือในกรณีที่อังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) โดยที่ไม่สามารถบรรลุข้อตกลง การประชุมดังกล่าวจะให้ความสำคัญต่อการจัดสรรงบประมาณจำนวน 2 พันล้านปอนด์ (2.5 พันล้านดอลลาร์) ในการรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีที่เกิดภาวะ Brexitอ่านต่อ

แต่งตั้ง

มติคณะรัฐมนตรี -- 5 ชั่วโมง 14 นาทีที่แล้ว

1. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นายพรชัย หาญยืนยงสกุล รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง (นักวิชาการคลังทรงคุณวุฒิ) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังอ่านต่อ

การลงนามพิธีสารฉบับที่หนึ่งเพื่อแก้ไขความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลงต่าง ๆ

มติคณะรัฐมนตรี -- 5 ชั่วโมง 21 นาทีที่แล้ว

เรื่อง การลงนามพิธีสารฉบับที่หนึ่งเพื่อแก้ไขความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลงต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่น คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพิธีสารฉบับที่หนึ่งเพื่อแก้ไขความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลงต่าง ๆอ่านต่อ

รายงานการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562

มติคณะรัฐมนตรี -- 5 ชั่วโมง 23 นาทีที่แล้ว

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562 จำนวน 13 กิจกรรม ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ โครงการ/กิจกรรม การดำเนินงาน 1. กิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก” ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2561อ่านต่อ

การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา – ชลบุรี)

มติคณะรัฐมนตรี -- 5 ชั่วโมง 25 นาทีที่แล้ว

เรื่อง การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา – ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษอ่านต่อ

โครงการของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ประจำปี 2562

มติคณะรัฐมนตรี -- 5 ชั่วโมง 26 นาทีที่แล้ว

ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 1. การดูแลช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเป็นงานที่กระทรวงการต่างประเทศให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยมีกรมการกงสุลเป็นแกนขับเคลื่อนหลักภายใต้กรอบนี้ตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2559 – 2561)อ่านต่อ

ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.)

มติคณะรัฐมนตรี -- 5 ชั่วโมง 28 นาทีที่แล้ว

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการดำเนินการกิจกรรม/โครงการ/การดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) โดยมีการดำเนินการที่สำคัญ เช่น 1. บริการระบบตรวจสอบสิทธิ (Smart Sign On) เพื่อเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ โดยประชาชนอ่านต่อ

โครงการของขวัญปีใหม่ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2562 สำหรับประชาชน

มติคณะรัฐมนตรี -- 5 ชั่วโมง 30 นาทีที่แล้ว

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบโครงการของขวัญปีใหม่ สธ.ประจำปี พ.ศ.2562 สำหรับประชาชน จำนวน 3 โครงการ ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ) โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด 1. โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จอ่านต่อ

มาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

มติคณะรัฐมนตรี -- 5 ชั่วโมง 33 นาทีที่แล้ว

1. เห็นชอบในหลักมาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และมอบหมายให้กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพากรและกรมบัญชีกลางเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว ทั้งนี้อ่านต่อ

โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2562

มติคณะรัฐมนตรี -- 5 ชั่วโมง 34 นาทีที่แล้ว

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบโครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2562 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ โดยได้กำหนดมาตรการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือนธันวาคม 2561 – มกราคม 2562 สรุปได้ดังนี้ 1. มอบของขวัญเกษตรกรไทย มีกินอ่านต่อ

ของขวัญปีใหม่กระทรวงแรงงาน ปี 2562

มติคณะรัฐมนตรี -- 5 ชั่วโมง 35 นาทีที่แล้ว

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบของขวัญปีใหม่ รง. ปี 2562 ให้แก่คนไทยและแรงงานทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด “คนไทยสุขสันต์ ของขวัญปีใหม่ จากใจกระทรวงแรงงาน” ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ โดยได้กำหนดมาตรการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือนธันวาคม 2561 – มกราคม 2562 สรุปได้ดังนี้ 1.อ่านต่อ

ของขวัญรัฐบาล สู่ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

มติคณะรัฐมนตรี -- 5 ชั่วโมง 36 นาทีที่แล้ว

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบของขวัญปีใหม่ที่จะมอบให้แก่ประชาชน ในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ภายใต้ชื่อ ของขวัญรัฐบาล สู่ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2562 “เราจะไม่ทิ้งใคร ...ต้องก้าวไปด้วยกัน” ตามที่ ศอ.บต.เสนอ โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญสรุปได้ดังนี้ โครงการ/กิจกรรม การดำเนินงาน 1) คืนความรัก ความผูกพันอ่านต่อ

ของขวัญปีใหม่ (ปี พ.ศ. 2562) ให้แก่ประชาชน

มติคณะรัฐมนตรี -- 5 ชั่วโมง 40 นาทีที่แล้ว

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ที่อ่านต่อ

โครงการห้องเรียนกีฬา

มติคณะรัฐมนตรี -- 5 ชั่วโมง 41 นาทีที่แล้ว

คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง โครงการห้องเรียนกีฬา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ แล้วมีมติเห็นชอบและอนุมัติ ดังนี้ 1. เห็นชอบโครงการห้องเรียนกีฬา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 2. อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการห้องเรียนกีฬา ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ และให้ ศธ.อ่านต่อ