ข่าวอินโฟเควสท์
19:20 เงินปอนด์แข็งค่าเทียบดอลล์ ขานรับข้อตกลง Brexit,BoE ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ย   เงินปอนด์ยังคงแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในวันนี้ โดยขานรับข่า…
19:00 ดาวโจนส์ฟิวเจอร์บวกเล็กน้อย ขานรับผลประกอบการแกร่ง ขณะวิตกภาวะเศรษฐกิจโลก   ดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ขยับขึ้นเล็กน้อยในวันนี้ โดยได้แรงหนุนจากการเป…
18:53 PTT เข้าพบ"ศักดิ์สยาม" พร้อมร่วมมือรื้อย้ายท่อน้ำมัน-ท่อก๊าซที่กีดขวางในพื้นที่ก่อสร้างไฮสปีดเชื่อม 3 สนามบิน   นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม…
18:47 ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นกำกับดูแล "ธุรกิจที่ปรึกษา-ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล"หนุนได้รับบริการตามมาตรฐาน   สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลั…
18:40 "กรณ์"ห่วงเก็บรายได้ไม่พอใช้-ไม่ตอบโจทย์พัฒนาสังคม แนะปฏิรูประบบภาษี Capital Gain Tax-Transaction Tax   นายกรณ์ จาติกวณิช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค…

ข่าวการเมือง พฤหัสบดีที่ 20 ก.พ. 1997

ข่าวการเมือง พฤหัสบดีที่ 20 ก.พ. 1997

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 9 พ.ศ. 2500/2 เลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 8

ข้อมูลหน่วยงานราชการ

เลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 8 วันที่ 15 ธันวาคม 2500 มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเภทที่ 1 จำนวน 160 คน เป็นการเลือกตั้งทางตรง แบบรวมเขต ถือเกณฑ์ราษฎรหนึ่งแสนห้าหมื่นคนต่อผู้แทนราษฎรหนึ่งคน สมาชิกภาพของสภาผู้แทนราษฎร ชุดนี้สิ้นสุดโดยคณะปฏิวัติ ประกาศยึดอำนาจการปกครอง ประเทศ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2501อ่านต่อ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 8 พ.ศ. 2500/1 เลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 7

ข้อมูลหน่วยงานราชการ

เลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 7 วันที่ 10 กันยายน 2498 จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้เสนอร่าง พ.ร.บ. พรรคการเมือง ต่อสภา โดยให้เหตุผลว่า ระบอบประชาธิปไตยได้ดำเนินมากว่ายี่สิบปีแล้วควรแก่เวลาที่ จะให้มีการก่อตั้งพรรคการเมืองขึ้น สภาเห็นชอบด้วยและลงมติ ประกาศใช้เป็นกฎหมาย เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2498อ่านต่อ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 6 (เพิ่มเติม) เลือกตั้งเพิ่มขึ้นตามบทเฉพาะกาล

ข้อมูลหน่วยงานราชการ

เลือกตั้งเพิ่มขึ้นตามบทเฉพาะกาล เมื่อได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 แทนรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักร (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490 จึงมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มขึ้น ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ โดยจัดการเลือกตั้งขึ้นในวันที่ 5 มิถุนายน 2492 จำนวน 19 จังหวัด เป็นการเลือกตั้งทางตรงอ่านต่อ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 5 พ.ศ. 2489 เลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 4

ข้อมูลหน่วยงานราชการ

เลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 4 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเภทที่ 1 ชุดนี้ มีจำนวน 96 คน ได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2489 เป็นการเลือกตั้งทางตรง แบบแบ่งเขต แต่ละเขตมีผู้แทนราษฎรได้หนึ่งคน ถือจำนวน ราษฎรสองแสนคนต่อผู้แทนราษฎรหนึ่งคน เมื่อเกิดการรัฐประหาร ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2490 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ จึงอ่านต่อ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 3 พ.ศ. 2480 เลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 2

ข้อมูลหน่วยงานราชการ

เลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 2 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 1 ครั้งนี้มีขึ้น เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2480 เป็นการเลือกตั้งทางตรง แบบแบ่งเขต แต่ละเขตมีผู้แทนราษฎรได้หนึ่งคน ถือจำนวนราษฎรสองแสนคน ต่อผู้แทนราษฎรหนึ่งคน โดยให้ราษฎรใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนราษฎรโดยตรง นับเป็นการเลือกตั้งทางตรง ครั้งแรกของไทยอ่านต่อ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 2 พ.ศ. 2476 เลือกตั้งทั่วไป ครั้งแรก

ข้อมูลหน่วยงานราชการ

เลือกตั้งทั่วไป ครั้งแรก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 ได้บัญญัติให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบ ด้วย สมาชิกผู้แทนราษฎร 2 ประเภท คือ สมาชิกประเภทที่ 1 และสมาชิกประเภทที่ 2 มีจำนวนสมาชิก เท่ากัน การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 1 ได้กระทำเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2476 เป็นการเลือกตั้งทางอ้อมอ่านต่อ

รายชื่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่ พ.ศ. 2475-2535

ข้อมูลหน่วยงานราชการ

ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 2535 เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) 28 มิ.ย. 2475 1 ก.ย. 2475 เจ้าพระยาพิชัยญาติ 2 ก.ย. 2475 10 ธ.ค. 2476 เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) 15 ธ.ค. 2476 26 ก.พ. 2476 พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี (กระแส ประวาหะนาวิน) 26 ก.พ. 2476 22 ก.ย. 2477 เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศอ่านต่อ

ข่าวการเมือง จันทร์ที่ 30 ธ.ค. 1996

รายชื่อคณะรัฐมนตรี คณะที่ 50

ข้อมูลหน่วยงานราชการ

นายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี (1) ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ นายมารุต บุนนาค ประธานสภาผู้แทนราษฏรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และในวันที่ 29 กันยายน 2535 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี (2) ดังต่อไปนี้อ่านต่อ

รายชื่อคณะรัฐมนตรี คณะที่ 49

ข้อมูลหน่วยงานราชการ

นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี (1) ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ ประธานสภาผู้แทนราษฏรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และในวันที่ 18 มิถุนายน 2535 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี (2)อ่านต่อ

รายชื่อคณะรัฐมนตรี คณะที่ 45

ข้อมูลหน่วยงานราชการ

พลตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี (1) ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2531 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ นายอุกฤษ มงคลนาวิน เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และในวันที่ 9 สิงหาคม 2531 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี (2) ดังนี้ รายชื่อคณะรัฐมนตรีอ่านต่อ

รายชื่อคณะรัฐมนตรี คณะที่ 44

ข้อมูลหน่วยงานราชการ

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี (1) ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2529 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ นายอุกฤษ มงคลนาวิน เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในวันที่ 11 สิงหาคม 2529 มีพระ บรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี (2) ดังนี้ รายชื่อคณะรัฐมนตรี 1.อ่านต่อ

รายชื่อคณะรัฐมนตรี คณะที่ 43

ข้อมูลหน่วยงานราชการ

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็น นายกรัฐมนตรี (1) ประกาศพระบรมราชโองการเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2526 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ นายจารุบุตร เรืองสุวรรณ ประธานรัฐสภา เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2526 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี (2) ดังนี้อ่านต่อ

รายชื่อคณะรัฐมนตรี คณะที่ 42

ข้อมูลหน่วยงานราชการ

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี (1) ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2523 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ พลอากาศเอก หะริน หงสกุล ประธานรัฐสภา เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ คณะรัฐมนตรีที่ ได้รับการแต่งตั้งในวันที่ 12 มีนาคม 2523 มีรายนามดังต่อไปนี้ (2)อ่านต่อ

รายชื่อคณะรัฐมนตรี คณะที่ 41

ข้อมูลหน่วยงานราชการ

พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เป็นนายกรัฐมนตรี (1) ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อ วันที่ 12 พฤษภาคม 2522 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยใน ประกาศ พลอากาศเอก หะริน หงสกุล ประธานรัฐสภา เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ คณะ รัฐมนตรีที่ได้รับการแต่งตั้งในวันที่ 24 พฤษภาคม 2522 มีรายนามดังต่อไปนี้อ่านต่อ

รายชื่อคณะรัฐมนตรี คณะที่ 40

ข้อมูลหน่วยงานราชการ

พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เป็นนายกรัฐมนตรี (1) ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2520 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธย ในประกาศ พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ ประธานสภานโยบายแห่งชาติเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราช โองการ และในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2520 มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี (2) ดังนี้อ่านต่อ