ข่าวอินโฟเควสท์
20:21 ดอลลาร์อ่อนค่าจากแรงขายทำกำไร หลังดีดตัวช่วงแรก ขณะจับตาประชุมเฟด   ดอลลาร์อ่อนค่าลงจากแรงขายทำกำไร หลังจากดีดตัวขึ้นในช่วงแรกเหนือระดับ 113 เย…
19:59 "ทรัมป์"ชูคำตัดสินศาลสหรัฐ หลังชี้"โอบามาแคร์"ขัดต่อรัฐธรรมนูญ   ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวสนับสนุนคำวินิจฉัยของศาลแขวงสหรัฐซึ่งระบุว่า กฎ…
19:23 "กูเกิล"เตรียมทุ่ม 1 พันล้านดอลลาร์สร้างสำนักงานแห่งใหม่ในนิวยอร์ก   บริษัทกูเกิล อิงค์ออกแถลงการณ์ระบุว่า บริษัทจะใช้วงเงิน 1 พันล้านดอลลาร์ใน…
19:01 มาเลเซียสั่งฟ้อง"โกลด์แมน แซคส์"ข้อหาคอร์รัปชั่น,ฟอกเงินกองทุน 1MDB   นายทอมมี โทมัส อธิบดีอัยการของมาเลเซีย กล่าวว่า อัยการได้สั่งฟ้องดำเนินคด…
18:29 "ปูติน"หนุนควบคุมเพลงแร็พ หลังศิลปินร้องเสียดสีสังคม   ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน กล่าวสนับสนุนให้มีการควบคุมการร้องเพลงแร็พ แทนที่จะใช้คำสั…

รายชื่อคณะรัฐมนตรี คณะที่ 22

ข่าวการเมือง ข้อมูลหน่วยงานราชการ -- ศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2539 08:00:00 น.
25 มิถุนายน 2492 - 29 พฤศจิกายน 2494
จอมพล แปลก พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี(1) ประกาศพระบรมราชโองการ  ลงวันที่
25 มิถุนายน 2492 กรมขุนชัยนาทนเรนทร  ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เป็นผู้ลงพระนามในประกาศ
เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ  (จิตร์ ณ สงขลา) ประธานรัฐสภาเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ และ
ในวันที่ 28 มิถุนายน 2492 มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี(2) ดังนี้
รายชื่อคณะรัฐมนตรี
1. จอมพล แปลก พิบูลสงคราม           เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
2. หม่อมเจ้าวิวัฒนไชย ไชยันต์           เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
3. นายเสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์           เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

4. นายวรการบัญชา                   เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

5. จอมพล แปลก พิบูลสงคราม           เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

6. นายพจน์ สารสิน                   เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

7. พระยาบริรักษ์เวชชการ

(ไล่ฮวด ติตติรานนท์)               เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

8. พันเอก น้อม เกตุนุติ                เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

9. นายสุกิจ นิมมานเหมินท์              เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

10. พระช่วงเกษตรศิลปการ

(ช่วง โลจายะ)                   เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ

11. นายฟื้น สุพรรณสาร                 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตราธิการ

12. พลโท พระยาเทพหัสดิน              เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

13. นายปฐม โพธิ์แก้ว                  เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

14. พลตรี เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ    เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

15. พลโท มังกร พรหมโยธี              เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

16. นายเลียง ไชยกาล                 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

17. พระมนูภาณวิมลศาสตร์

(ชม จามรมาน)                   เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

18. นายเขมชาติ บุณยรัตพันธุ์             เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม

19. พลตรี สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิเกียรติ์   เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
20. พลตรี ปลด ปลดปรปักษ์ พิบูลภาณุวัฒน์    เป็นรัฐมนตรี
21. นาวาเอก หลวงสุนาวินวิวัฒ

(พิศาล สุนาวิน)                   เป็นรัฐมนตรี

22. พันเอก บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา     เป็นรัฐมนตรี
23. หลวงอรรถพรพิศาล

(อัมพร สูตะบุตร)                  เป็นรัฐมนตรี

24. ขุนคงฤทธิศึกษากร
(ปาน คงฤทธิ์ศึกษากร)              เป็นรัฐมนตรี
25. ร้อยเอก ประเสริฐ สุดบรรทัด         เป็นรัฐมนตรี

26. นายเทพ โชตินุชิต                  เป็นรัฐมนตรี

ประกาศเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2492
รัฐบาลแถลงนโยบายในสภาผู้แทนฯ มีการอภิปรายรวม 11 วันและได้อภิปรายในวุฒิสภาอีก
3 วัน สภาผู้แทนจึงได้ลงมติให้ความไว้วางใจเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2492
นโยบายของรัฐบาลคณะนี้ ปรากฎในหนังสือราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2492 เล่ม 66 ตอน
39 หน้า 3422
คณะรัฐมนตรีมีการแต่งตั้งเปลี่ยนแปลง คือ
1. หม่อมเจ้าวัฒนไชย ไชยันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กราบถวายบังคมลาออก
จากตำแหน่ง จอมพล แปลก  พิบูลสงคราม เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายพจน์ สารสิน
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2492(3)
2. พลตรี ปลด ปลดปรปักษ์ พิบูลภาณุวัฒน์ รัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
นาวาเอก หลวงสุนาวินวิวัฒ

(พิศาล สุนาวิน)                รัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

พันเอก บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา  รัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
หลวงอรรถพรพิศาล

(อัมพร สูตะบุตร)               รัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ขุนคงฤทธิศึกษากร

(ปาน คงฤทธิ์ศึกษากร)           รัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ร้อยเอก ประเสริฐ สุดบรรทัด      รัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

นายเทพ โชตินุชิต               รัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2493
3. นายพจน์ สารสิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้กราบถวายบังคมลาออก
จากตำแหน่ง นายวรการบัญชา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2493(4)
4. นายร้อยตำรวจโท สงกรานต์ อุดมสิทธิ์ เป็นรัฐมนตรี และนายเสรี อิศรางกูร ณ อยุธยา
เป็นรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2493(5)
5. จอมพล แปลก พิบูลสงคราม พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พระมนู
ภาณวิมลศาสตร์ (ชม  จามรมาน) พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไปดำรงตำแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายเลียง  ไชยกาล  พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
มหาดไทย ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2493(6)
6. นายพันตำรวจตรี สงกรานต์  อุดมสิทธิ์  รัฐมนตรี  เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ นายเสรี  อิศรางกูร ณ อยุธยา รัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตราธิการ
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2493(7)
7. นายปฐม โพธิ์แก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม  นายเขมชาติ  บุณยรัตพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม  ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม  นายเลียง  ไชยกาล  พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  หลวงอรรถพรพิศาล (อัมพร  สูตะบุตร) พ้นจาก
ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม
นายเสมอ กัณฑาธัญ เป็นรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2494(8)
8. นายพันตำรวจตรี  สงกรานต์  อุดมสิทธิ์  พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2494(9)
9. พลตรี  สวัสดิ์  สวัสดิ์รณชัย  สวัสดิเกียรติ์ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี  และเป็นรองนายก
รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2494(10)
10. นายเสมอ  กัณฑาธัญ รัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่
1 มิถุนายน 2494(11)

หมายเหตุ
คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง เพราะคณะบริหารประเทศชั่วคราวได้ประกาศให้นำรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับลงวันที่ 10 ธันวาคม 2475 กลับมาใช้ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2494
(1) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 66 ตอนที่ 34 หน้า 493-494 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2492
(2) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 66 ตอนที่ 36 หน้า 503-506 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2492
(3) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 66 ตอนที่ 59 หน้า 653-654 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2492
(4) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 67 ตอนที่ 14 หน้า 261-262 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2493
(5) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 67 ตอนที่ 34 หน้า 667-668 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2493
(6) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 67 ตอนที่ 41 หน้า 778-780 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2493
(7) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 67 ตอนที่ 54 หน้า 939-940 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2493
(8) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 68 ตอนที่ 6 หน้า 30-32 ลงวันที่ 16 มกราคม 2494
(9) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 68 ตอนที่ 9 หน้า 143-144 ลงวันที่ 30 มกราคม 2494
(10) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 68 ตอนที่ 10 หน้า 199-200 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2494
(11) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 68 ตอนที่ 35 หน้า 769-770 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2494
--สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง