ข่าวการเมือง ก่อน 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540

การเมือง รายชื่อคณะรัฐมนตรี คณะที่ 50

ธ.ค. 39 –ข้อมูลหน่วยงานราชการ นายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี (1) ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช... อ่านต่อ

การเมือง รายชื่อคณะรัฐมนตรี คณะที่ 49

ธ.ค. 39 –ข้อมูลหน่วยงานราชการ นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี (1) ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช... อ่านต่อ

การเมือง รายชื่อคณะรัฐมนตรี คณะที่ 45

ธ.ค. 39 –ข้อมูลหน่วยงานราชการ พลตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี (1) ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2531 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช... อ่านต่อ

การเมือง รายชื่อคณะรัฐมนตรี คณะที่ 44

ธ.ค. 39 –ข้อมูลหน่วยงานราชการ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี (1) ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2529 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช... อ่านต่อ

การเมือง รายชื่อคณะรัฐมนตรี คณะที่ 43

ธ.ค. 39 –ข้อมูลหน่วยงานราชการ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็น นายกรัฐมนตรี (1) ประกาศพระบรมราชโองการเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2526 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช... อ่านต่อ

การเมือง รายชื่อคณะรัฐมนตรี คณะที่ 42

ธ.ค. 39 –ข้อมูลหน่วยงานราชการ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี (1) ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2523 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช... อ่านต่อ

การเมือง รายชื่อคณะรัฐมนตรี คณะที่ 41

ธ.ค. 39 –ข้อมูลหน่วยงานราชการ พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เป็นนายกรัฐมนตรี (1) ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อ วันที่ 12 พฤษภาคม 2522 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช... อ่านต่อ

การเมือง รายชื่อคณะรัฐมนตรี คณะที่ 40

ธ.ค. 39 –ข้อมูลหน่วยงานราชการ พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เป็นนายกรัฐมนตรี (1) ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2520 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช... อ่านต่อ

การเมือง รายชื่อคณะรัฐมนตรี คณะที่ 38

ธ.ค. 39 –ข้อมูลหน่วยงานราชการ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี (1) ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อ วันที่ 25 กันยายน 2519 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช... อ่านต่อ

การเมือง รายชื่อคณะรัฐมนตรี คณะที่ 34

ธ.ค. 39 –ข้อมูลหน่วยงานราชการ นายสัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี (1) ประกาศพระบรมราชโอการ ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2517 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช... อ่านต่อ

การเมือง รายชื่อคณะรัฐมนตรี คณะที่ 32

ธ.ค. 39 –ข้อมูลหน่วยงานราชการ จอมพล ถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี(1) ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2515 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช... อ่านต่อ

การเมือง รายชื่อคณะรัฐมนตรี คณะที่ 31

ธ.ค. 39 –ข้อมูลหน่วยงานราชการ จอมพล ถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี(1) ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2512 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช... อ่านต่อ

การเมือง รายชื่อคณะรัฐมนตรี คณะที่ 30

ธ.ค. 39 –ข้อมูลหน่วยงานราชการ พลเอก ถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี(1) ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2506 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช... อ่านต่อ

การเมือง รายชื่อคณะรัฐมนตรี คณะที่ 29

ธ.ค. 39 –ข้อมูลหน่วยงานราชการ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี(1) ประกาศพระบรมราชโองการเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2502 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดอุลยเดช... อ่านต่อ

การเมือง รายชื่อคณะรัฐมนตรี คณะที่ 28

ธ.ค. 39 –ข้อมูลหน่วยงานราชการ พลโท ถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี(1) ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2501 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช... อ่านต่อ

การเมือง รายชื่อคณะรัฐมนตรี คณะที่ 27

ธ.ค. 39 –ข้อมูลหน่วยงานราชการ นายพจน์ สารสิน เป็นนายกรัฐมนตรี(1) ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2500 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช... อ่านต่อ

การเมือง รายชื่อคณะรัฐมนตรี คณะที่ 25

ธ.ค. 39 –ข้อมูลหน่วยงานราชการ จอมพล แปลก พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี(1) ประกาศพระบรมราชโองการลงวันที่ 24 มีนาคม 2495 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช... อ่านต่อ

การเมือง รายชื่อคณะรัฐมนตรี คณะที่ 24

ธ.ค. 39 –ข้อมูลหน่วยงานราชการ จอมพล แปลก พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี(1) ประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2494 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช... อ่านต่อ

การเมือง รายชื่อคณะรัฐมนตรี คณะที่ 22

ธ.ค. 39 –ข้อมูลหน่วยงานราชการ จอมพล แปลก พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี(1) ประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2492 กรมขุนชัยนาทนเรนทร ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์... อ่านต่อ

การเมือง รายชื่อคณะรัฐมนตรี คณะที่ 20

ธ.ค. 39 –ข้อมูลหน่วยงานราชการ นายควง อภัยวงศ์ เป็นนายกรัฐมนตรี (1) ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2491 คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ประกอบด้วย กรมขุนชัยนาทนเรนทร... อ่านต่อ

การเมือง รายชื่อคณะรัฐมนตรี คณะที่ 19

ธ.ค. 39 –ข้อมูลหน่วยงานราชการ นายควง อภัยวงศ์ เป็นนายกรัฐมนตรี (1) ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2490 กรมขุนชัยนาทนเรนทร... อ่านต่อ

การเมือง รายชื่อคณะรัฐมนตรี คณะที่ 14

ธ.ค. 39 –ข้อมูลหน่วยงานราชการ พันตรี ควง อภัยวงศ์ เป็นนายกรัฐมนตรี (1) ประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่ 31 มกราคม 2489 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล... อ่านต่อ

การเมือง รายชื่อคณะรัฐมนตรี คณะที่ 13

ธ.ค. 39 –ข้อมูลหน่วยงานราชการ วันที่ 17 กันยายน 2488 นายปรีดี พนมยงค์ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ลงนามในประกาศ พระยามานวราชเสวี (ปลอด ณ สงขลา)... อ่านต่อ

การเมือง รายชื่อคณะรัฐมนตรี คณะที่ 12

ธ.ค. 39 –ข้อมูลหน่วยงานราชการ นายทวี บุณยเกตุ เป็นนายกรัฐมนตรี (1) ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2488 นายปรีดี พนมยงค์ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นผู้ลงนามในประกาศ... อ่านต่อ

การเมือง รายชื่อคณะรัฐมนตรี คณะที่ 10

ธ.ค. 39 –ข้อมูลหน่วยงานราชการ จอมพล แปลก พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี (1) ประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่ 7 มีนาคม 2485 คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ประกอบด้วย... อ่านต่อ

การเมือง รายชื่อคณะรัฐมนตรี คณะที่ 6

ธ.ค. 39 –ข้อมูลหน่วยงานราชการ นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) เป็นนายกรัฐมนตรี (1) ประกาศ พระบรมราชโองการ ลงวันที่ 22 กันยายน 2477 กรมพระนริศรานุวัตติวงศ์... อ่านต่อ

การเมือง รายชื่อคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2

ธ.ค. 39 –ข้อมูลหน่วยงานราชการ พระยามโนปกรณนิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) เป็นนายกรัฐมนตรี (1) ประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่ 10 ธันวาคม 2475... อ่านต่อ

การเมือง แผนปฏิบัติการเงินการคลัง ของรัฐบาล พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ -- 18

ธ.ค. 39 –ข้อมูลหน่วยงานราชการ แผนและวัตถุประสงค์ มาตรการ ระยะเวลา ดำเนินการ แผนความร่วมมือทางการเงินการคลังในระดับภูมิภาคและใน 1. การเปิดเจรจาความร่วมมือทางการเงินการคลังในวาระการป... อ่านต่อ

การเมือง แผนปฏิบัติการเงินการคลัง ของรัฐบาล พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ -- 13

ธ.ค. 39 –ข้อมูลหน่วยงานราชการ แผนและวัตถุประสงค์ มาตรการ ระยะเวลา ดำเนินการ แผนขยายบริการสินเชื่อการเกษตร ประกอบด้วยมาตรการ ดังนี้ มีแผนเพิ่มบทบาทของธนาคารเพื่อการเกษตรและ 1.... อ่านต่อ

การเมือง แผนปฏิบัติการเงินการคลัง ของรัฐบาล พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ -- 12

ธ.ค. 39 –ข้อมูลหน่วยงานราชการ แผนและวัตถุประสงค์ มาตรการ ระยะเวลา ดำเนินการ แผนกระจายอำนาจการคลังสู่ท้องถิ่น เพื่อให้ราชการส่วนท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีกรอบการ... อ่านต่อ


ข่าวการเมือง ก่อน 24 ธันวาคม พ.ศ. 2539 10:10 น.

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ