คณะกรรมการภราดรภาพมนุษย์ ฉลองครบรอบ 1 ปีแห่งการลงนามแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยภราดรภาพมนุษย์ ณ กรุงอาบูดาบี

ข่าวทั่วไป Thursday February 6, 2020 11:18 —ข่าวประชาสัมพันธ์พีอาร์นิวส์ไวร์

อาบูดาบี, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์--6 ก.พ.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์ - ประกาศสานต่อการมอบรางวัล Zayed Award for Human Fraternity - คณะกรรมการฯ ให้ข้อมูลอัพเดทเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการบรรลุเป้าหมายที่ระบุไว้ในแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยภราดรภาพมนุษย์ คณะกรรมการภราดรภาพมนุษย์ (Higher Committee of Human Fraternity) องค์กรอิสระซึ่งประกอบด้วยกลุ่มผู้นำทางศาสนา นักวิชาการด้านการศึกษา และผู้นำวัฒนธรรมจากทั่วโลก ได้จัดพิธีเฉลิมฉลองเมื่อวานนี้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปีแห่งแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยภราดรภาพมนุษย์เพื่อสันติภาพโลกและการอยู่ร่วมกัน (Document on Human Fraternity for World Peace and Living Together) ซึ่งได้รับการลงพระนามโดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสแห่งศาสนจักรโรมันคาทอลิก และอิหม่ามใหญ่แห่งอัลอัซฮัร ชีค อาห์เหม็ด เอล-ตาเย๊บ ณ กรุงอาบูดาบี เมืองหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ขณะที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เสด็จเยือนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว พิธีดังกล่าวมีขึ้นที่กรุงอาบูดาบี โดยมีชีค อับดุลลาห์ บิน ซาเยด อัล นาห์ยาน รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ซึ่งเป็นการสนับสนุนความพยายามของทางคณะกรรมการฯ ในการบรรลุเป้าหมายในแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยภราดรภาพมนุษย์ดังกล่าว สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส และอิหม่ามใหญ่แห่งอัลอัซฮัร ได้กล่าวเปิดงานต่อบรรดาผู้นำศาสนา ผู้นำทางวัฒนธรรม และนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมงานนี้จากทั่วโลกผ่านข้อความวิดีโอ โดยในวิดีโอดังกล่าว ทั้งสองพระองค์ได้ทรงเน้นย้ำพันธสัญญาที่มีต่อเป้าหมายในแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยภราดรภาพมนุษย์ และยังทรงแสดงความขอบพระทัยและตรัสชื่นชมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่ได้ให้การสนับสนุนต่อความพยายามของทางคณะกรรมการเสมอมา ชีค อับดุลลาห์ กล่าวภายในงานว่า "เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดพิธีลงนามแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยภราดรภาพมนุษย์ที่กรุงอาบูดาบี เมืองหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ด้วยการสนับสนุนจากชีค โมฮาเหม็ด บิน ซาเยด อัล นาห์ยาน มกุฎราชกุมารแห่งรัฐอาบูดาบี และรองผู้บัญชาการสูงสุดแห่งกองทัพสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นพันธสัญญาที่เรามีต่อคุณค่าของแถลงการณ์ ซึ่งฝังรากลึกอยู่ในยุทธศาสตร์ระดับประเทศและระดับสากลของเรา นอกจากนี้ เรายังได้ผนวกรวมแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยภราดรภาพมนุษย์เข้าไปในหลักสูตรตามชั้นเรียน และเราจะเดินหน้าสนับสนุนความริเริ่มต่าง ๆ ที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความสำคัญของการยอมรับผู้อื่นและเข้าใจคนทุกคน ซึ่งรวมถึงการทำงานของคณะกรรมการภราดรภาพมนุษย์ "เรารู้สึกเป็นเกียรติในการต้อนรับคณะกรรมการภราดรภาพมนุษย์ และเราขอเชิญชวนให้ประเทศและหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วโลก ร่วมผนวกรวมคุณค่าและเป้าหมายของแถลงการณ์ดังกล่าวเข้าไปในโครงการพัฒนาและความริเริ่มต่าง ๆ ของพวกเขา "ผมยังรู้สึกเป็นเกียรติในการประกาศสานต่อการมอบรางวัล Zayed Award for Human Fraternity ซึ่งท่านชีค โมฮาเหม็ด บิน ซาเยด ทรงเปิดตัวเมื่อปีที่แล้ว และได้ประทานให้แก่อิหม่ามใหญ่แห่งอัลอัซฮัร ชีค อาห์เหม็ด เอล-ตาเย๊บ และสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เพื่อเชิดชูความพยายามของทั้งสองพระองค์ในการส่งเสริมชุมชนและสร้างแรงบันดาลใจต่อผู้คนในเรื่องภราดรภาพและสันติภาพ โดยงานประกาศรางวัลประจำปีรายการนี้จะให้การยกย่องบุคคลที่ผนึกกำลังเพื่อประโยชน์ต่อมนุษยชาติ และเข้าหาผู้อื่นเพื่อส่งเสริมภราดรภาพมนุษย์ทั่วโลก "แถลงการณ์ดังกล่าว ระบุว่า 'คำประกาศนี้อาจเป็นการเชื้อเชิญให้เกิดการปรองดองและภราดรภาพในหมู่ผู้ศรัทธาทุกท่าน ทั้งผู้ศรัทธาและผู้ไม่ศรัทธา และผู้ประสงค์ดีทุกคน' สิ่งนี้เชื้อเชิญให้ทุกคน ไม่ว่าจะมีเชื้อชาติหรือนับถือศาสนาใด พร้อมใจรณรงค์ส่งเสริมให้เห็นความดีงามของภราดรภาพมนุษย์ เราขอเชิญชวนให้ทุกท่านค้ำจุนและนำความดีงามเหล่านี้ไปใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นใหม่ที่ได้เข้ามามีส่วนช่วยให้งานนี้เกิดขึ้น" ภายในพิธีเฉลิมฉลอง สมาชิกคณะกรรมการภราดรภาพมนุษย์ได้ร่วมการอภิปรายหมู่ เพื่ออัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการบรรลุเป้าหมายในแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยภราดรภาพมนุษย์ หนึ่งในนั้นคือการเน้นย้ำความสำคัญในการดึงเยาวชนและนักการศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วม โดยทางคณะกรรมการได้ให้ความสำคัญกับคนรุ่นใหม่มาตั้งแต่ที่ก่อตั้งขึ้น ซึ่งในพิธีเฉลิมฉลองนี้ก็มีตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมมากมาย นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการยังได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยจัดการประชุมแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีขึ้นที่กรุงอาบูดาบีก่อนหน้านี้ไม่นาน โดยมีนักเรียนนักศึกษา ผู้นำศาสนา และผู้นำวัฒนธรรมจากทั่วโลกรวมกันกว่า 150 ราย ที่ได้ร่วมการอภิปรายและรับฟังทัศนคติจากบรรดาผู้นำความริเริ่มต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นภราดรภาพมนุษย์ สำหรับอนาคตข้างหน้า ทางคณะกรรมการจะยังคงยึดมั่นสานสัมพันธ์กับบรรดาผู้นำรุ่นใหม่รวมถึงนักเรียนนักศึกษา เพื่อปลูกฝังคุณค่าของภราดรภาพมนุษย์ต่อไป และยังมีแผนส่งเสริมโครงการริเริ่มทางมนุษยธรรมที่ปรับให้เข้ากับบรรดาผู้นำทั่วโลกและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในชุมชนเหล่านั้น คณะกรรมการภราดรภาพมนุษย์มีเป้าหมายก้าวไกลในระดับสากล โดยจะกระตุ้นให้เกิดความเคลื่อนไหวในประเด็นด้านสันติภาพและภราดรภาพมนุษย์ ทั้งในแวดวงศิลปะและสื่อ ชุมชน การกำหนดนโยบาย และการศึกษา คณะกรรมการภราดรภาพมนุษย์ประกอบด้วยสมาชิก 9 ราย จากยูเออี สเปน อิตาลี อียิปต์ สหรัฐ และบัลแกเรีย โดยสมาชิกได้แก่พระคาร์ดินัลมิเกล อังเฆล อยูโซ กวีโซท ประธานสมณสภาการเสวนาระหว่างศาสนาแห่งสันตะสำนัก, ผู้พิพากษาโมฮัมเหม็ด มาห์มูด อับเดล ซาลัม เลขานุการใหญ่ประจำคณะกรรมการภราดรภาพมนุษย์, แรบไบ เอ็ม. บรูซ ลัสติก แรบไบอาวุโสประจำธรรมศาลายิวแห่งวอชิงตัน, พระคุณเจ้าโยอันนิส ลาห์ซี เกด เลขานุการส่วนตัวของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส, ศาสตราจารย์โมฮัมเหม็ด ฮุสเซน มาห์ราซาวี อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัล-อัซร์, โมฮัมเหม็ด คาลิฟา อัล มูบารัก อธิบดีกรมวัฒนธรรม-อาบูดาบี, ดร.สุลต่าน ไฟซาล อัล เรไมธี เลขาธิการสภามุสลิมอาวุโส, อิรินา โบโกวา อดีตผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก และยัสเซอร์ ฮาเร็บ นักเขียนและพิธีกรทีวีชาวยูเออี จุดประสงค์ของคณะกรรมการภราดรภาพมนุษย์ คือการสร้างสรรค์การอยู่ร่วมกันโดยสันติในหมู่ประชาชนที่มีความศรัทธา ภูมิหลัง และเชื้อชาติที่แตกต่างกันทั่วโลก คณะกรรมการฯ จะปฏิบัติตามปณิธานที่ระบุไว้ในแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยภราดรภาพมนุษย์ ด้วยการจัดการประชุมกับผู้นำทางศาสนา ผู้นำขององค์กรระหว่างประเทศ และอีกหลายฝ่าย เพื่อส่งเสริมการดำเนินการที่จะสร้างโลกที่มีสันติภาพมากขึ้นเพื่อมนุษยชาติทั้งปวง ล่าสุด ทางคณะกรรมการได้พบปะกับนายอันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ (UN) และตัวแทนอาวุโสรายอื่น ๆ ของสหประชาชาติ เพื่อนำเสนอแผนงานเกี่ยวกับอาคาร Abrahamic Family House หนึ่งในโครงการแรก ๆ ที่คณะกรรมการฯ ช่วยชี้แนะ ทั้งยังได้หารือเกี่ยวกับแผนงานในอนาคตด้วย โดยหลังจากที่ได้พบปะกันแล้ว เลขาธิการสหประชาชาติก็ได้ตกลงที่จะนำแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยภราดรภาพมนุษย์ ไปเผยแพร่ต่อสมาชิกสหประชาชาติ 194 ประเทศ เพื่อให้ประเทศสมาชิกเหล่านี้ได้รับประโยชน์จากหลักการและคุณค่าที่อยู่ในแถลงการณ์ดังกล่าว เกี่ยวกับคณะกรรมการภราดรภาพมนุษย์ คณะกรรมการภราดรภาพมนุษย์เป็นองค์กรอิสระที่ประกอบด้วยผู้นำทางศาสนา นักวิชาการด้านการศึกษา และผู้นำทางวัฒนธรรมจากทั่วโลก โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมภราดรภาพมนุษย์ต่อคนทุกหมู่เหล่า คณะกรรมการภราดรภาพมนุษย์มีภารกิจในการปฏิบัติตามปณิธานที่ระบุไว้ในแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยภราดรภาพมนุษย์ทั่วโลก ด้วยการจัดการประชุมร่วมกับผู้นำทางศาสนา ผู้นำขององค์กรระหว่างประเทศ และอื่น ๆ ทั่วโลก เพื่อส่งเสริมการดำเนินการที่จะสร้างโลกที่มีสันติภาพมากขึ้นเพื่อมนุษยชาติทั้งปวง คณะกรรมการภราดรภาพมนุษย์ยังจะทำงานเคียงข้างฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดตัวบทกฎหมายระดับประเทศ ที่เสริมสร้างความสำคัญของการเคารพซึ่งกันและกันและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการยังจะเข้ามาดูแลโครงการริเริ่มต่าง ๆ ที่มีเป้าหมายเพื่อปฏิบัติตามปณิธานที่ระบุไว้ในแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยภราดรภาพมนุษย์ เช่น อาคาร Abrahamic Family House ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาต่าง ๆ ที่จะสร้างขึ้นที่กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คณะกรรมการภราดรภาพมนุษย์ประกอบด้วยสมาชิก 9 ราย จากยูเออี สเปน อิตาลี อียิปต์ สหรัฐ และบัลแกเรีย รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.forhumanfraternity.org สื่อมวลชนดาวน์โหลดชุดเอกสารประกอบข่าวได้ที่ https://we.tl/t-OVjWfTdIKa รูปภาพ - https://mma.prnewswire.com/media/1086600/Celebration_of_Human_Fraternity_1.jpg รูปภาพ - https://mma.prnewswire.com/media/1086601/Celebration_of_Human_Fraternity_2.jpg รูปภาพ - https://mma.prnewswire.com/media/1086602/Celebration_of_Human_Fraternity_3.jpg รูปภาพ - https://mma.prnewswire.com/media/1086603/Celebration_of_Human_Fraternity_4.jpg
แท็ก ข้อมูล  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ