“นิปปอน เอ็กซ์เพรส” ให้บริการเครือข่ายซัพพลายเชนระดับโลก เพื่อการส่งมอบเภสัชภัณฑ์อย่างปลอดภัยและแน่นหนาทั่วโลก

ข่าวต่างประเทศ Monday September 14, 2020 13:38 —Asianet Press Release

โตเกียว--14 ก.ย.--เกียวโด เจบีเอ็น-เอเชียเน็ท/อินโฟเควสท์ บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส จำกัด (Nippon Express Co., Ltd.) อยู่ในกระบวนการพัฒนาเครือข่ายซัพพลายเชนเภสัชภัณฑ์ที่ตรงตามข้อกำหนดของทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการจัดส่งยา (มาตรฐานเพื่อให้แน่ใจได้ว่าจัดส่งยาได้อย่างเหมาะสม จากนี้จะเรียกว่า “GDP”) เพื่อให้ส่งมอบเภสัชภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัยและแน่นหนามากขึ้น (โลโก้: https://kyodonewsprwire.jp/img/202009033836-O1-7tMb981F ) (รูปภาพ 1: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202009033836/_prw_PI2fl_szPza71O.jpg ) ในแง่โลกาภิวัตน์ของซัพพลายเชนเภสัชภัณฑ์นั้น บริษัทยังเตรียมจัดตั้งฐานการทำธุรกิจที่สอดคล้องกับ GDP ในตลาดสำคัญทั่วโลก เพื่อยกระดับเครือข่ายซัพพลายในระดับสากล นอกจากนี้ นิปปอน เอ็กซ์เพรส ยังเตรียมใช้เทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ เช่น IoT และบล็อกเชน เพื่อติดตามข้อมูลโลจิสติกส์ครบวงจร โดยเป็นส่วนหนึ่งของการปรับซัพพลายเชนให้เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมทั้งหมด ผ่านการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลที่ให้ความสามารถในการสืบที่มาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ความเป็นมา “แผนการจัดการนิปปอน เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป 2023 -- การเติบโตอย่างมีพลวัต” ถือเป็นการยกระดับความแข็งแกร่งของบริษัทใน 3 แนวทาง ได้แก่ แนวทางที่อิงกับลูกค้า/อุตสาหกรรม แนวทางที่อิงกับธุรกิจ และแนวทางที่อิงกับพื้นที่ ซึ่งเป็นวาระสำคัญอย่างหนึ่งในแผน “กลยุทธ์การเติบโตสำหรับธุรกิจหลัก” โดยในการพิจารณาแนวทางปรับบริการให้เหมาะสมกับความต้องการส่วนตัวของลูกค้าแต่ละรายนั้น นิปปอน เอ็กซ์เพรส ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับแนวทางที่อิงกับลูกค้า/อุตสาหกรรมที่พิจารณาบริการจากมุมมองของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีความเชี่ยวชาญที่ครอบคลุมและการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดสำหรับโลจิสติกส์ด้านเภสัชภัณฑ์ นิปปอน เอ็กซ์เพรส จึงได้จัดตั้งแผนกธุรกิจเภสัชภัณฑ์และสำนักงานประกันคุณภาพโลจิสติกส์ด้านเภสัชภัณฑ์ในเดือนกรกฎาคม 2563 เพื่อวางมาตรฐานกรอบการทำงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประกันคุณภาพ และอื่น ๆ ที่เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งเครือบริษัท เครือข่ายห่วงโซ่อุปทานเภสัชภัณฑ์ทั่วโลก เพื่อการจัดส่งเภสัชภัณฑ์อย่างปลอดภัยและแน่นหนา เตรียมให้บริการในญี่ปุ่นช่วงฤดูใบไม้ผลิปีหน้าและให้บริการทั่วโลกหลังจากนั้นการก่อสร้างเครือข่ายซัพพลายในญี่ปุ่น นิปปอน เอ็กซ์เพรส กำลังจัดตั้งอาคารในด้านเภสัชภัณฑ์โดยเฉพาะที่ฝั่งญี่ปุ่นตะวันออก ญี่ปุ่นตะวันตก คิวชู และโทยามะ เพื่อเสริม “ศูนย์กลางการแพทย์” ของสนามบินนานาชาตินาริตะและสนามบินนานาชาติคันไซ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จมาอย่างยาวนาน อาคารเหล่านี้จะมาพร้อมระบบควบคุมคุณภาพที่สอดคล้องกับ GDP และแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) ที่เหมาะสมกับการจัดหาเภสัชภัณฑ์ และจะมีการสร้างแพลตฟอร์มเพื่อรวมโกดังเก็บสินค้าและการขนส่งเข้าด้วยกัน จากที่แต่เดิมจะดำเนินการตามกฎเกณฑ์ของลูกค้าแต่ละคน เพื่อรับมือการขาดแคลนคนขับรถบรรทุกอันเนื่องมาจากรอบการใช้รถ และเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการทำงานที่มากกว่าเดิม อาคารเหล่านี้จะเปิดให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียด 1: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202009033836-O1-Afzy072m.pdf ) ขยายตัวสู่ระดับสากล นิปปอน เอ็กซ์เพรส ดึงจุดแข็งของเครือข่ายทั่วโลกของตนเองออกมาอย่างเต็มที่ เพื่อเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานและการปฏิบัติงานในด้านการขนส่งในการพัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์ต่างประเทศ ที่รับรองความปลอดภัยในระดับโลกตามข้อกำหนดของโลจิสติกส์ด้านเภสัชภัณฑ์ หากจะระบุให้เจาะจงไปกว่านั้น บริษัทได้สร้าง CFS ที่สอดคล้องกับ GDP ในสถานที่ตั้งธุรกิจเภสัชภัณฑ์สำคัญในต่างประเทศ โดยได้เปิด CFS ที่ได้รับการรับรอง GDP แล้วในลอนดอนและมิลาน ซี่งทั้งสองแห่งเป็นศูนย์รวมผู้ผลิตยาใหม่ รวมถึงในอินเดีย ที่ยาสามัญกำลังขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดที่แข็งแกร่ง ส่วนในสหรัฐซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของโลกนั้น บริษัทได้รับการรับรอง GDP ในชิคาโก โดยนอกจากจะยกระดับสถานที่ทำธุรกิจในยุโรปและสหรัฐแล้ว นิปปอน เอ็กซ์เพรส ยังได้วางแผนที่จะได้รับการรับรอง GDP ในประเทศแถบเอเชีย ในที่ที่บริการทางการแพทย์เข้าถึงได้กว้างมากขึ้น บริษัทจะเดินหน้ายกระดับเครือข่ายในอนาคตต่อไป ผ่านข้อตกลงควบรวมและเข้าซื้อกิจการและวิธีอื่น ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บริการโลจิสติกส์ด้านการจัดเก็บและขนส่งในตลาดใหญ่ ๆ ทั่วโลก (รายละเอียด 2: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202009033836-O2-4yhK22xX.pdf ) ยกระดับความก้าวล้ำของห่วงโซ่อุปทานผ่านการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล นิปปอน เอ็กซ์เพรส สร้างสำนักงานกลยุทธ์แพลตฟอร์มดิจิทัลแห่งใหม่ในเดือนเมษายน 2563 เพื่อให้บริการโซลูชันที่จะช่วยปรับห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บริษัทกำลังก่อสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับอุตสากรรมเภสัชภัณฑ์ ที่จะใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ IoT และเทคโนโลยีบล็อกเชน เพื่อเชื่อมต่อการควบคุมอุณหภูมิเข้ากับข้อมูลโลจิสติกส์อื่น ๆ แบบครบวงจร และมีแผนที่จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาบริการกระจายสินค้าในเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ บริษัทยังร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อพิจารณาสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลนี้ให้เป็นแบบเปิด เพื่อให้กลุ่มที่สนใจสามารถร่วมใช้ประโยชน์ได้ (รูปภาพ 2: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202009033836/_prw_PI3fl_Yf3ip17q.jpg ) (รายละเอียด 3: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202009033836-O3-PtitIuo5.pdf ) เพื่อเดินหน้าตามพันธกิจทางสังคมในการเป็นกำลังขับเคลื่อนในการพัฒนาของสังคมผ่านโลจิสติกส์ นิปปอน เอ็กซ์เพรส จะใช้ประโยชน์จากเครือข่ายซัพพลายเภสัชภัณฑ์ทั่วโลกอย่างเต็มที่เพื่อให้บริการลูกค้าในอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์และสร้างมูลค่าใหม่ผ่านโลจิสติกส์ เว็บไซต์ของนิปปอน เอ็กซ์เพรส: http://www.nipponexpress.com/ บัญชีลิงก์อินอย่างเป็นทางการ: นิปปอน เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/ ที่มา: Nippon Express Co., Ltd. AsiaNet 85442

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ