"หัวเว่ย" เปิดตัวศูนย์ข้อมูลฟูลสแตกและโซลูชันแคมปัสอัจฉริยะจำแนกตามสถานการณ์ ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรมและพัฒนาธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข่าวทั่วไป Friday March 4, 2022 09:00 —ข่าวประชาสัมพันธ์พีอาร์นิวส์ไวร์

หัวเว่ย (Huawei) ได้จัดการประชุมสุดยอดเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในอุตสาหกรรม (Industrial Digital Transformation Summit) ภายในงานโมบายล์ เวิลด์ คองเกรส (Mobile World Congress) ประจำปี 2565 ณ เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน โดยได้เปิดตัวโซลูชั่นใหม่ล่าสุดสำหรับศูนย์ข้อมูลและแคมปัสอัจฉริยะ เนื่องจากเครือข่ายแคมปัสต้องการการจัดเก็บข้อมูลในศูนย์ข้อมูล พลังประมวลผล และประสิทธิภาพการใช้พลังงานมาก ประกอบกับมีความท้าทายในการจัดการสินทรัพย์จำนวนมาก หัวเว่ยร่วมมือกับลูกค้าในอุตสาหกรรม ผู้นำความคิดเห็น และพันธมิตรระดับโลก เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวโน้มของอุตสาหกรรม นำเสนอแนวทางปฏิบัติล่าสุดในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล และแบ่งปันวิสัยทัศน์ของอนาคตแห่งนวัตกรรมที่รวมเอาเทคโนโลยีดิจิทัล มูลค่าทางธุรกิจ และการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ด้วยกัน

ในระหว่างการกล่าวเปิดงาน คุณหลี่ เผิง (Li Peng) ประธานหัวเว่ยประจำภูมิภาคยุโรปตะวันตก ได้เน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและการปกป้องสิ่งแวดล้อมว่าเป็นหัวข้อที่สำคัญในอนาคต หัวเว่ยได้นำเสนอเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่ล้ำสมัยและผลิตภัณฑ์จำนวนมาก เพื่อช่วยให้ลูกค้าทั่วโลกสามารถสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่แข็งแกร่ง นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในอุตสาหกรรม ในช่วงสองถึงสามทศวรรษที่ผ่านมา หัวเว่ยได้มุ่งเน้นไปที่การลดการใช้พลังงานและการลดการปล่อยคาร์บอนผ่านการคิดค้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นใหม่ ๆ

หัวเว่ยเปิดตัวสองโซลูชั่นแบ่งตามสถานการณ์ ประสานนวัตกรรมทางธุรกิจและเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกัน

คุณเฉิน ปังหัว (Chen Banghua) รองประธานกลุ่มธุรกิจองค์กรหัวเว่ย (Huawei Enterprise Business Group) ได้ขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "ก้าวสู่ความเป็นดิจิทัลด้วยโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลล้ำสมัย" (Dive into Digital with Innovative Digital Infrastructure) พร้อมประกาศเปิดตัวศูนย์ข้อมูลแบบฟูลสแตกใหม่และโซลูชั่นแคมปัสอัจฉริยะ คุณเฉินยังได้นำเสนอแนวทางปฏิบัติล่าสุดด้านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในวงการพลังงาน การเงิน การคมนาคมขนส่ง และอุตสาหกรรมอื่น ๆ

โซลูชันศูนย์ข้อมูลแบบฟูลสแตกของหัวเว่ยเป็นผู้นำด้านการพัฒนาบนคลาวด์ที่จริงจังและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในขณะที่โซลูชันแคมปัสอัจฉริยะของหัวเว่ยก่อให้เกิดการเข้าถึงแบบไร้สายเต็มรูปแบบ การพลิกโฉมสถาปัตยกรรมเครือข่าย และการควบรวมโครงสร้างพื้นฐานไอทีขั้นสูง ด้วยนวัตกรรมที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล หัวเว่ยได้วางรากฐานที่มั่นคงสำหรับการพัฒนาโลกอัจฉริยะ ดังที่คุณเฉินได้กล่าวไว้

โซลูชันศูนย์ข้อมูลแบบฟูลสแตก: หัวเว่ยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูลไปจนถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงแพลตฟอร์มคลาวด์ ก่อให้เกิดการควบรวมกันของซอฟต์แวร์-ฮาร์ดแวร์ การทำงานร่วมกันด้านการผลิตข้ามโดเมน และนวัตกรรมอื่น ๆ ทั้งนี้ ด้วยเป้าหมายในการสร้างศูนย์ข้อมูลที่คล่องตัว มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โซลูชันของหัวเว่ยจึงนำเสนอนวัตกรรมใน 4 ด้านต่อไปนี้

  • การพลิกโฉมการประมวลผลและการจัดเก็บ: แพลตฟอร์มการจัดการคลาวด์อัจฉริยะช่วยให้สามารถจัดเตรียมทรัพยากรพลังงานการประมวลผลต่าง ๆ ได้อย่างคล่องตัว เทคโนโลยีหน่วยประมวลผลข้อมูลที่ล้ำสมัยช่วยให้หน่วยประมวลผลส่วนกลางสามารถมุ่งเน้นไปที่บริการประมวลผล ปลดปล่อยศักยภาพของพลังการประมวลผลอย่างเต็มที่ และเพิ่มความจุของเครื่องจักรเสมือน (VM) ขึ้น 30% นอกจากนี้ โมดูลจัดเก็บข้อมูลยังทำงานร่วมกับเครือข่าย NoF+ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลที่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า
  • การพลิกโฉมเครือข่าย: การทำงานร่วมกันของนวัตกรรม DCI-DCN ช่วยให้สามารถจัดการเครือข่ายแบบรวมศูนย์และจัดเตรียมบริการแบบครบวงจรได้ภายในไม่กี่นาที สร้างเครือข่ายศูนย์ข้อมูลด้วยความคล่องตัวและประสิทธิภาพสูงสุด
  • การพลิกโฉมความน่าเชื่อถือ: โซลูชั่นการกู้คืนความเสียหายแบบฟูลสแตก (DR) นำเสนอการสำรองข้อมูลที่ครอบคลุม ตั้งแต่ฮาร์ดแวร์ชิ้นเดียวไปจนถึงแพลตฟอร์มคลาวด์ทั้งหมด โซลูชั่นนี้รองรับความต้องการบริการที่หลากหลาย ทำให้สามารถส่งมอบบริการออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่ขาดตอน การทำงานร่วมกันในรูปแบบหน่วยเก็บข้อมูล-ออปติคัล ช่วยลดระยะเวลาการเปลี่ยนบริการของลิงก์แอกทีฟ-แอกทีฟลงเหลือ 5 มิลลิวินาที ซึ่งช่วยให้สามารถกู้คืนบริการพื้นที่เก็บข้อมูลได้ใน 1 วินาที โดยที่ผู้ใช้บริการไม่รู้ตัว
  • การพลิกโฉมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: ด้วยนวัตกรรมการออกแบบที่มีความหนาแน่นสูงเป็นพิเศษ โซลูชั่นการระบายความร้อนแบบประสานรวมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (PUE) สูงสุด ลดการใช้พลังงานลงปีละกว่า 14% ห้องอุปกรณ์แยกส่วนสำเร็จรูปนี้ช่วยลดระยะเวลาการส่งมอบได้กว่า 70% และไม่ก่อให้เกิดของเสียจากการก่อสร้างในไซต์งาน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพียงเล็กน้อย

โซลูชั่นแคมปัสอัจฉริยะแห่งอนาคต: หัวเว่ยได้พลิกโฉมและยกระดับระบบสำนักงาน สถาปัตยกรรมเครือข่าย และห้องอุปกรณ์ไอที ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักสามอย่างในโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของแคมปัส สิ่งนี้ช่วยขับเคลื่อนการยกระดับอัจฉริยะและการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของแคมปัส มอบบริการแคมปัสที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสะดวกสบายยิ่งขึ้น

  • การยกระดับระบบสำนักงานอัจฉริยะ: นวัตกรรมแอร์เอนจิน Wi-Fi 6 (AirEngine Wi-Fi 6) ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของหัวเว่ย ทำงานร่วมกับไอเดียฮับ (IdeaHub) โดยใช้อัลกอริทึมการส่งมัลติมีเดียอัจฉริยะที่ไม่เหมือนใคร ช่วยให้เข้าถึงการประชุม การฉายหน้าจอแบบไร้สาย และการประชุมทางวิดีโอระดับ 4K พร้อมเสียงระดับ Hi-Fi โดยไม่มีการกระตุกใด ๆ ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
  • การพลิกโฉมสถาปัตยกรรมเครือข่ายแคมปัส: ด้วยเทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลแบบผสมทางไกลที่ล้ำสมัย (แบบไร้สาย แบบเคเบิลทองแดง และแบบออปติก) โซลูชั่นของหัวเว่ยนำเสนอการสื่อสารความเร็วสูงและแหล่งจ่ายไฟสำหรับอุปกรณ์ระยะไกล โซลูชั่นนี้สร้างสถาปัตยกรรมที่เรียบง่ายขึ้นใหม่สำหรับเครือข่ายแคมปัสแห่งอนาคต โดยทำให้สถาปัตยกรรมเครือข่ายซับซ้อนน้อยลงจากสามชั้นเป็นสองชั้น นอกจากนี้ ยังช่วยลดการใช้พลังงานของห้องอุปกรณ์รวมเช่นเดียวกับเครือข่ายทั้งหมด และลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO) ลง 38%
  • การควบรวมห้องอุปกรณ์ไอทีในแคมปัส: ห้องอุปกรณ์ไอทีแบบดั้งเดิมเผชิญกับความท้าทาย เช่น การจัดหาฮาร์ดแวร์ที่กระจัดกระจายและการใช้พลังงานจำนวนมาก แต่ด้วยโซลูชั่นของหัวเว่ยที่ถูกกำหนดการออกแบบไว้ล่วงหน้าอย่างครอบคลุม ทำให้สามารถรวมโมดูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของแคมปัสทั้งหมดไว้ด้วยกัน (การประมวลผล การจัดเก็บข้อมูล เครือข่าย แหล่งจ่ายไฟ ฯลฯ) เพื่อสร้างห้องอุปกรณ์ไอทีควบรวมขั้นสูง ซึ่งสามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลอิสระได้ในจุดเดียว การออกแบบที่ครอบคลุมนี้ทำให้เวลาการในส่งมอบระบบลดลงกว่า 88% และลดการใช้พลังงานโดยรวมลงถึง 58%

จากการมุ่งเน้นไปที่สถานการณ์การใช้งาน 2 ประการหลักนี้ หัวเว่ยได้ผสานรวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ากับแนวโน้มของอุตสาหกรรมและข้อกำหนดทางธุรกิจของลูกค้า ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ล้ำสมัยมากมายในอุตสาหกรรม เช่นด้านพลังงาน การขนส่ง และการเงิน เทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยให้หัวเว่ยขับเคลื่อนความสำเร็จของลูกค้าในการเปลี่ยนแปลงและการยกระดับทางดิจิทัลได้

  • สำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ การจัดการท่อส่งก๊าซเป็นสิ่งที่ท้าทายมาโดยตลอด ตั้งแต่การป้องกันความปลอดภัยที่ซับซ้อนและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่สูง ไปจนถึงประสิทธิภาพการตรวจสอบที่ต่ำและการตรวจสอบจุดบอด โซลูชั่นการตรวจจับแบบออปติกทั้งหมดของหัวเว่ยใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตรวจจับแสง อัลกอริทึม และเครื่องยนต์ เพื่อช่วยบริษัทซานตง จีหัว แก๊ส (Shandong Jihua Gas) ในการดำเนินการตรวจสอบท่อส่งอัจฉริยะ โซลูชั่นนี้เพิ่มความแม่นยำในการตรวจหาความเสี่ยงได้ถึง 97% เมื่อเทียบกับโซลูชั่นรองลงมาในอุตสาหกรรมที่ 83% ด้วยโซลูชันที่มีอยู่นี้ ทำให้ซานตง จีหัว แก๊ส สามารถยกระดับการรักษาความปลอดภัยและการจัดการท่อส่ง ลดต้นทุนการดำเนินงานและการบำรุงรักษาท่อส่ง นำไปสู่ความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญด้านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล
  • สำหรับอุตสาหกรรมการขนส่ง ระบบคมนาคมขนส่งทางรางในเมืองแบบดั้งเดิมได้รับผลกระทบจากปริมาณแบนด์วิดท์ต่ำ การสูญหายของแพ็กเกจข้อมูลบ่อยครั้งในการส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ และการใช้งานระบบที่ไม่มีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ ระบบที่ต้องใช้แบนด์วิดท์จำนวนมากจึงไม่เคยถูกนำมาใช้งาน เช่น ระบบข้อมูลผู้โดยสาร (PIS) อย่างไรก็ตาม โซลูชั่นการสื่อสารระหว่างรถไฟกับภาคพื้นผ่าน Wi-Fi 6 ของหัวเว่ย ซึ่งขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยหลายอย่าง สามารถมอบปริมาณแบนด์วิดท์สูงสุดถึง 1.4 กิกะไบต์/วินาที สำหรับรถไฟที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 160 กม./ชม. นอกจากนี้ โซลูชั่นยังรองรับการส่งมอบแบบเบาบางรวดเร็วภายใน 30 มิลลิวินาที ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการรถไฟในเขตเมืองจะปลอดภัยและมีเสถียรภาพ มาพร้อมตัวถังที่ครอบคลุม ง่ายต่อการปรับใช้และการกำหนดค่า ทำให้เวลาในการจัดเตรียมบริการสั้นลง 67%
  • สำหรับอุตสาหกรรมการเงิน ธนาคารต้องเผชิญกับความท้าทายด้านการรับส่งข้อมูล บริการ และข้อมูลที่เกิดจากการยกระดับและการเปลี่ยนแปลงบริการทางการเงินอย่างรวดเร็ว ศูนย์ข้อมูลเดิมซึ่งสร้างขึ้นบนสถาปัตยกรรมที่ไม่ใช่คลาวด์ มีความจุบริการที่จำกัด ด้วยโมดูลภายในที่หนาแน่น ศูนย์ข้อมูลเหล่านี้จึงไม่สามารถรองรับการเปิดตัวบริการที่ทันสมัยได้อย่างรวดเร็วและจำนวนการรับส่งข้อมูลบริการที่เพิ่มขึ้น เพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ ธนาคารหลายแห่งจึงกำลังย้ายระบบหลักของตนจากสถาปัตยกรรมรวมศูนย์แบบดั้งเดิมไปยังสถาปัตยกรรมแบบกระจายขั้นสูง เพื่อช่วยเหลือลูกค้าทางการเงิน ด้วยเหตุนี้ หัวเว่ยจึงได้จัดเตรียมฐานคลาวด์ที่มั่นคงสำหรับธนาคารแบบดั้งเดิมในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล และช่วยให้ธนาคารดิจิทัลสร้างแพลตฟอร์มที่มีความน่าเชื่อถือสูงเป็นของตนเอง ก่อให้เกิดนวัตกรรมขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับสถานการณ์การใช้งานที่หลากหลายทั่วทั้งอุตสาหกรรม

วาดอนาคตด้วยนวัตกรรม ปลดล็อกศักยภาพธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ในขณะที่เศรษฐกิจโลกและสังคมในวงกว้างเริ่มฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในอุตสาหกรรมจะกลายเป็นกลไกใหม่ที่ขับเคลื่อนโลกไปข้างหน้าอย่างแน่นอน ในความเป็นจริงแล้ว เทคโนโลยีดิจิทัลได้ทำลายขีดจำกัดอย่างต่อเนื่อง และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน

ภายหลังสิ้นสุดการประชุม หัวเว่ยได้เสนอความคิดริเริ่มซึ่งมุ่งเป้าไปที่การพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสีเขียว โดยมีแผนการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง และขับเคลื่อนการพัฒนาที่สร้างคาร์บอนต่ำ ความคิดริเริ่มดังกล่าวประกอบด้วยแนวปฏิบัติหลัก 3 ประการ ได้แก่ การเร่งการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน การจัดการพลังงานแบบดั้งเดิมให้เป็นดิจิทัล และการพัฒนาธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล เป้าหมายสูงสุดของความคิดริเริ่มนี้คือการยกระดับชีวิตผู้คนให้ดีขึ้น ยกระดับธุรกิจให้มีความชาญฉลาดมากขึ้น สร้างสังคมที่มีความครอบคลุมมากขึ้น และสร้างโลกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลล้ำสมัย

ในอนาคต หัวเว่ยจะยังคงเดินหน้าพัฒนาโซลูชั่นล้ำสมัยใหม่ ๆ เพื่อรองรับสถานการณ์การใช้งานในอุตสาหกรรม สร้างโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ชาญฉลาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเรียบง่าย สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนการสร้างระบบดิจิทัลทวิน นอกจากนี้ หัวเว่ยยังจะมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุด เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าใหม่ร่วมกับลูกค้าและพันธมิตร

มหกรรมโมบายล์ เวิลด์ คองเกรส ประจำปี 2565 จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม ณ เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน โดยหัวเว่ยได้ร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชันต่าง ๆ ที่บูธ 1H50 ในฟีรา กรัน เวีย ฮอลล์ 1 (Fira Gran Via Hall 1) ซึ่งตลอดทั้งงานนี้ หัวเว่ยจะนำเสนอหัวข้อต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวโน้มอุตสาหกรรม มูลค่าทางธุรกิจ และการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานรัฐบาลและองค์กรต่าง ๆ ที่เป็นลูกค้า รวมถึงผู้เล่นรายใหญ่ในอุตสาหกรรม ผู้นำทางความคิด และพันธมิตรระดับโลก

รูปภาพ - https://mma.prnewswire.com/media/1757794/Mr_Li_Peng_President_Huawei_West_European_Region_delivered_opening.jpg

คำบรรยายภาพ - คุณหลี่ เผิง (Li Peng) ประธานหัวเว่ยประจำภูมิภาคยุโรปตะวันตก ขึ้นกล่าวเปิดการประชุม

รูปภาพ - https://mma.prnewswire.com/media/1757795/Mr_Chen_Banghua_Vice_President__VP__Huawei_Enterprise_Business_Group.jpg

คำบรรยายภาพ - คุณเฉิน ปังหัว (Chen Banghua) รองประธานกลุ่มธุรกิจองค์กรหัวเว่ย ขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ