TotalEnergies ENEOS จับมือ PTTGC ร่วมเปิดโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Rooftop ขนาด 6.7 เมกะวัตต์ ในประเทศไทย

ข่าวทั่วไป Friday September 15, 2023 16:53 —ข่าวประชาสัมพันธ์พีอาร์นิวส์ไวร์

TotalEnergies ENEOS จับมือ PTTGC ร่วมเปิดโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Rooftop ขนาด 6.7 เมกะวัตต์ ในประเทศไทย

TotalEnergies ENEOS จับมือ PTTGC ร่วมเปิดโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Rooftop ขนาด 6.7 เมกะวัตต์อย่างเป็นทางการ สำหรับโรงงาน 5 แห่งของ GC ในประเทศไทย เพื่อช่วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อีกทั้งยังสอดรับกับแนวทางการดำเนินงานของ GC ที่มีแผนในการเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่นยืน ไปพร้อมกับการดูแลลูกค้า ภายใต้แนวคิด "Together To Net Zero" ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ด้วยเป้าหมายระยะกลางในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดลง 20% ภายในปี 2573 และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2593

ในฐานะผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ด้วยผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ระดับสากล การติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคายังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกลุ่ม GC ในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนควบคู่ไปกับการประหยัดต้นทุนพลังงาน GC ร่วมมือกับ TotalEnergies ENEOS ซึ่งมีประสบการณ์ในการติดตั้งระบบพลังงานหมุนเวียนในพื้นที่ที่มีความจำเพาะและซับซ้อน เพื่อสนับสนุนพวกเขาในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด

ภายใต้โครงการดังกล่าว มีการดำเนินการผลิตไฟฟ้าด้วยการติดตั้งแผงโซลาร์กว่า 11,000 แผง บนหลังคาของโรงงาน 5 แห่งของ GC เป็นการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 6.7 เมกะวัตต์-พีค (MWp) สร้างพลังงานทดแทนประมาณ 9,500 เมกะวัตต์-ชั่วโมง (MWh) ต่อปี ทำให้บริษัท GC ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศได้เทียบเท่า 4,300 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี ซึ่งเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้มากกว่า 64,500 ต้นตลอดระยะเวลาของสัญญา

ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว TotalEnergies ENEOS จะดำเนินการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ โดย GC จะรับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตได้ตลอดอายุ 20 ปี โดยไม่ต้องลงทุนใดๆ และมีการรับประกันระบบไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม ดังนั้น GC จะได้รับผลประหยัดรวมถึงผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม โดยไม่ต้องมีความกังวลใจในด้านการดำเนินงานตลอดอายุสัญญา

คุณปานโชค เอื้อธนาภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสาธารณูปโภค บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด ( มหาชน ) หรือ GC กล่าวว่า หนึ่งในการดำเนินงานของ GC เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างเป็นรูปธรรม คือการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานสะอาดที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการนำทรัพยากรธรรมชาติกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างยั่งยืน โดยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) จะถูกนำมาใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงานทั้ง 5 แห่ง และอาคารสำนักงานระยองของ GC ในอนาคต บริษัทฯ มีแผนงานที่จะขยายการติดตั้งโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ไปยังโรงงานปิโตรเคมีของ GC Group เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ (Net Zero)

คุณ  Elodie Renaud กรรมการผู้จัดการ TotalEnergies ENEOS Renewables Distributed Generation Asia กล่าวว่า เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับความเชื่อมั่นจาก GC ให้เป็นพันธมิตรด้านพลังงานในระยะยาว ในโครงการขนาด 6.7 MWp นี้ และได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนแนวทาง Together to Net Zero ในฐานะผู้ให้บริการด้านพลังงานแสงอาทิตย์ชั้นนำในภูมิภาค เรามุ่งมั่นในเรื่องคุณภาพและความน่าเชื่อถือของการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 20 ปี โดย TotalEnergies ENEOS ยินดีในความร่วมมือระยะยาวกับ GC ต่อไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโททาลเอนเนอร์ยี่ส์ เอเนออส โปรดดูเอกสารแผ่นพับหรือติดต่อเราโดยตรง

เกี่ยวกับบริษัท โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ เอเนออส รีนิวเอเบิลส์ ดิสทริบิวเต็ด เจเนอเรชัน เอเชีย จำกัด

บริษัทร่วมทุน 50/50 ระหว่างโททาลเอนเนอร์ยี่ส์ กับเอเนออส เพื่อพัฒนาการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบกระจายศูนย์ในรูปแบบ B2B แบบติดตั้งกับที่ทั่วเอเชีย บริษัทมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์ และมีแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบกระจายศูนย์ขนาด 2 GW ในอีก 5 ปีข้างหน้า https://solar.totalenergies.asia

โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ และพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน

โททาลเอนเนอร์ยี่ส์กำลังสร้างกลุ่มกิจกรรมด้านไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน โดยเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2565 กำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของโททาลเอนเนอร์ยี่ส์รวมอยู่ที่ 17 กิกะวัตต์ (GW) โททาลเอนเนอร์ยี่ส์จะยังคงขยายธุรกิจนี้ต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ 35 กิกะวัตต์ของกำลังการผลิตรวมจากแหล่งผลิตและกักเก็บพลังงานหมุนเวียนภายในปี 2568 และให้ถึง 100 กิกะวัตต์ ภายในปี 2573 เพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์หนึ่งใน 5 ของโลก https://renewables.totalenergies.com/th

เอเนออส คอร์ปอเรชั่น และพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน

เอเนออส ดำเนินการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กว่า 20 แห่งในญี่ปุ่น อีกทั้งมีส่วนร่วมในโครงการพลังงานหมุนเวียนในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และเวียดนาม ตลอดจนโครงการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ชีวมวล พลังงานน้ำ พลังงานลม ฯลฯ การร่วมทุนครั้งนี้เป็นโครงการพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศโครงการแรกของเอเนออสที่ใช้แหล่งพลังงานแบบกระจายศูนย์

เกี่ยวกับโททาลเอนเนอร์ยี่ส์

โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ เป็นบริษัทพลังงานระดับโลกที่ผลิตและจำหน่ายพลังงานหลากหลายประเภท ได้แก่ น้ำมันและเชื้อเพลิงชีวภาพ ก๊าซธรรมชาติและก๊าซสีเขียว พลังงานหมุนเวียนและไฟฟ้า พนักงานมากกว่า 100,000 คนของเรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่มีราคาไม่แพง สะอาดขึ้น เชื่อถือได้มากขึ้น และเข้าถึงผู้คนได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ ดำเนินงานในกว่า 130 ประเทศ ด้วยความใส่ใจให้การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติเป็นหัวใจสำคัญของโครงการและการดำเนินงานของบริษัทเพื่อนำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน

ติดตามโททาลเอนเนอร์ยี่ส์ได้ทางทวิตเตอร์ @TotalEnergies, ลิงก์อิน TotalEnergies, เฟซบุ๊ก TotalEnergies และอินสตาแกรม TotalEnergies

เกี่ยวกับเอเนออส คอร์ปอเรชั่น

เอเนออส กรุ๊ป (ENEOS Group) พัฒนาธุรกิจในภาคพลังงานและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เป้าหมายที่กลุ่มบริษัทวางไว้สำหรับปี 2583 คือ การเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทพลังงานและวัสดุที่โดดเด่นที่สุดของเอเชียและแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ พร้อมสร้างมูลค่าด้วยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจในปัจจุบัน และสนับสนุนการพัฒนาสังคมคาร์บอนต่ำที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการรีไซเคิล ด้วยการเดินหน้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนผ่านการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของบริษัท ทั้งนี้ เอเนออส คอร์ปอเรชั่น เป็นหนึ่งในบริษัทหลักในเครือเอเนออส กรุ๊ป และมีส่วนช่วยให้กลุ่มบริษัทบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ผ่านการดำเนินธุรกิจพลังงานที่หลากหลาย

ติดต่อโททาลเอนเนอร์ยี่ส์ เอเนออส ได้ที่

สื่อมวลชนสัมพันธ์: contact.solar.asia@totalenergies.com

เกี่ยวกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ กัด (มหาชน)

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC มุ่งมั่นเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ ด้วยผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ระดับสากล เรานำนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่กับเทคโนโลยีล้ำสมัยมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน โดยบริษัทฯ ได้รับการจัดให้เป็นอันดับ 1 ของโลก จากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) 4 ปีซ้อนในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ ปัจจุบัน บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 20% ภายในปี พ.ศ. 2573 และมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี พ.ศ. 2593

www.pttgcgroup.com

ติดต่อพีทีที โกลบอล เคมิคอล ได้ที่

Chintarat Saiintawong: chintarat.s@pttgcgroup.com 

Siriporn Sukhapunnapan: siriporn.su@pttgcgroup.com 

คำเตือนจากโททาลเอนเนอร์ยี่ส์

คำว่า "โททาลเอนเนอร์ยี่ส์", "บริษัทโททาลเอนเนอร์ยี่ส์" หรือ "บริษัท" ในเอกสารฉบับนี้ใช้เพื่อกล่าวถึง โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ เอสอี (TotalEnergies SE) และหน่วยงานในเครือที่โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ เอสอี ควบคุมโดยตรงหรือโดยอ้อม ในทำนองเดียวกัน คำว่า "เรา", "พวกเรา" และ "ของเรา" อาจใช้เพื่ออ้างถึงหน่วยงานเหล่านี้หรือพนักงานของหน่วยงานเหล่านี้ หน่วยงานที่โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ เอสอี ถือหุ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมถือเป็นหน่วยงานแยกต่างหาก เอกสารฉบับนี้อาจมีข้อมูลและข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ที่อิงจากข้อมูลทางเศรษฐกิจจำนวนหนึ่ง และข้อสันนิษฐานที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การแข่งขัน และกฎระเบียบที่กำหนด สิ่งเหล่านี้อาจพิสูจน์ได้ว่าไม่ถูกต้องในอนาคต และขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงหลายประการ ทั้งโททาลเอนเนอร์ยี่ส์ เอสอี และบริษัทย่อยไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงข้อมูลหรือข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต วัตถุประสงค์หรือแนวโน้มใด ๆ ที่มีอยู่ในเอกสารนี้ต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นผลจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรืออื่น ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการหรือกิจกรรมทางการเงินของโททาลเอนเนอร์ยี่ส์ปรากฏอยู่ในเอกสารการจดทะเบียนฉบับล่าสุด ซึ่งเป็นภาษาฝรั่งเศส ที่โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ เอสอี ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของฝรั่งเศส (AMF) และในแบบฟอร์ม 20-F ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC)

คำเตือนจากเอเนออส คอร์ปอเรชั่น

คำว่า "เอเนออส", "เอเนออส กรุ๊ป" ในเอกสารฉบับนี้ใช้เพื่อกล่าวถึง เอเนออส คอร์ปอเรชั่น และหน่วยงานในเครือที่ เอเนออส คอร์ปอเรชั่น ควบคุมโดยตรงหรือโดยอ้อม เอกสารฉบับนี้มีข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่สะท้อนให้เห็นในข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะปัจจัยดังต่อไปนี้: (1) สภาวะเศรษฐกิจมหภาคและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมการแข่งขันในอุตสาหกรรมพลังงาน ทรัพยากร และวัสดุ (2) ผลกระทบของโควิด-19 ต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (3) การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและข้อบังคับ และ (4) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องและการดำเนินคดีทางกฎหมายอื่น ๆ

รูปภาพ - https://mma.prnewswire.com/media/2211959/IMAGE.jpg


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ