อารามโค จ่อเข้าซื้อหุ้น 40% ของบริษัท แก๊ส แอนด์ ออยล์ ปากีสถาน

ข่าวทั่วไป Wednesday December 13, 2023 17:00 —ข่าวประชาสัมพันธ์พีอาร์นิวส์ไวร์

อารามโค (Aramco) บริษัทพลังงานและเคมีแบบบูรณาการระดับโลก ลงนามในสัญญาหลัก (Definitive Agreement) เพื่อเข้าซื้อหุ้น 40% ของบริษัท แก๊ส แอนด์ ออยล์ ปากีสถาน จำกัด (Gas & Oil Pakistan Ltd. หรือ GO)

GO ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเชื้อเพลิงขั้นปลาย น้ำมันหล่อลื่น และร้านสะดวกซื้อ โดยเป็นหนึ่งในบริษัทค้าปลีกและกักเก็บน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในปากีสถาน สำหรับธุรกรรมครั้งนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขตามธรรมเนียมบางประการและต้องได้รับการอนุมัติตามกฎระเบียบ

การเข้าซื้อหุ้นตามแผนการนี้ ถือเป็นการรุกเข้าสู่ตลาดค้าปลีกเชื้อเพลิงของปากีสถานเป็นครั้งแรกของอารามโค และถือเป็นการพัฒนากลยุทธ์ของบริษัทในการเสริมสร้างห่วงโซ่คุณค่าปลายน้ำในระดับสากล

ธุรกรรมดังกล่าวจะช่วยให้อารามโคมีช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลั่นเพิ่มเติม และเปิดโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ สำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องแบรนด์วาโวลีน (Valvoline) หลังจากที่อารามโคเข้าซื้อธุรกิจผลิตภัณฑ์ทั่วโลกของบริษัท วาโวลีน อิงค์ (Valvoline Inc.) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2566

คุณโมฮัมเหม็ด วาย. อัล กาห์ตานี (Mohammed Y. Al Qahtani) ประธานฝ่ายธุรกิจปลายน้ำของอารามโค กล่าวว่า "แผนการซื้อกิจการค้าปลีกครั้งที่สองในปีนี้ สอดคล้องกับกลยุทธ์การขยายธุรกิจปลายน้ำของอารามโค เพื่อกรุยทางสำหรับการเติบโตของกลุ่มผลิตภัณฑ์กลั่น น้ำมันเครื่อง เคมีภัณฑ์ การตลาด และการค้าแบบครบวงจรทั่วโลก ทั้งนี้ GO มีความสามารถในการกักเก็บน้ำมันในระดับสูง มีสินทรัพย์คุณภาพสูง และมีศักยภาพในการเติบโตสูง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนแบรนด์อารามโคในปากีสถานได้เป็นอย่างดี"

เกี่ยวกับอารามโค

อารามโค (Aramco) เป็นบริษัทพลังงานและเคมีแบบบูรณาการระดับโลก ขับเคลื่อนด้วยความเชื่อหลักว่าพลังงานคือโอกาส ตั้งแต่การผลิตน้ำมันราวหนึ่งในทุกแปดบาร์เรลของทั่วโลก ไปจนถึงการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานใหม่ ๆ ทีมงานระดับโลกของเรามุ่งมั่นสร้างผลกระทบเชิงบวกในทุกสิ่งที่เราทำ เรามุ่งเน้นการทำให้ทรัพยากรของเราพึ่งพาได้มากขึ้น ยั่งยืนยิ่งขึ้น และมีประโยชน์ยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมเสถียรภาพและการเติบโตในระยะยาวทั่วโลก www.aramco.com 

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์อนาคต ทุกข้อความนอกเหนือจากข้อเท็จจริงที่เคยเกิดขึ้นแล้วหรือปัจจุบันในข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์อนาคต ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์อนาคตแสดงความคาดหวังและการคาดการณ์ในปัจจุบันของบริษัทฯ เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการลงทุนและการลงทุน โครงการขนาดใหญ่ ผลการดำเนินงานต้นน้ำและปลายน้ำ รวมถึงโดยเปรียบเทียบกับธุรกิจเทียบเคียง ข้อความเหล่านี้อาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความใด ๆ ที่นำหน้าโดย ตามหลังโดย หรือมีคำอย่างเช่น "มุ่งเป้า" "เชื่อ" "คาดหวัง" "มุ่งหมาย" "มุ่ง" "อาจ" "คาดการณ์" "ประมาณ" "มีแผน" "คาดคะเน" "สามารถมี" "มีแนวโน้ม" "ควรจะ" "คงจะ" และคำและคำศัพท์อื่น ๆ ที่มีความหมายใกล้เคียงกันหรือรูปปฏิเสธของคำเหล่านี้ ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์อนาคตเหล่านี้มีความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่น ๆ ทั้งที่ทราบและไม่ทราบนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ที่อาจส่งผลให้ผลลัพธ์ ผลการดำเนินงาน หรือการบรรลุที่เกิดขึ้นจริงของบริษัทฯ แตกต่างในสาระสำคัญจากผลลัพธ์ ผลการดำเนินงาน และการบรรลุที่คาดหวังซึ่งสื่อสารหรือสื่อโดยนัยโดยข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์อนาคตเหล่านั้น รวมถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ อุปสงค์และอุปทานน้ำมันดิบระหว่างประเทศ และราคาที่อารามโคจำหน่ายน้ำมันดิบ ผลกระทบของการแพร่ระบาดและโรคติดต่อ ต่อภาวะธุรกิจและเศรษฐกิจ และต่ออุปสงค์และอุปทานน้ำมันดิบ แก๊ส และผลิตภัณฑ์กลั่นและปิโตรเคมี แรงกดดันทางการแข่งขันที่บริษัทฯ เผชิญ ข้อกังวลและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สภาพอากาศ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามวัฏจักรของอุตสาหกรรมน้ำมันและแก๊ส การกลั่น และปิโตรเคมี การก่อการร้ายและการขัดกันด้วยอาวุธ ความเคลื่อนไหวด้านลบในทางเศรษฐกิจหรือการเมือง ความเสี่ยงและความเสี่ยงอันตรายเชิงปฏิบัติการในอุตสาหกรรมน้ำมันและแก๊ส การกลั่น และปิโตรเคมี การเบี่ยงเบนหรือการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญใด ๆ ในภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินงานที่เป็นอยู่ซึ่งส่งผลต่อปริมาณและมูลค่าของปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว การสูญเสียจากความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการมีประกันภัยไม่เพียงพอ ความสามารถของบริษัทฯ ในการส่งมอบโครงการในปัจจุบันและอนาคต การเปรียบเทียบระหว่างช่วงเวลาต่าง ๆ ความสามารถของบริษัทฯ ในการได้รับประโยชน์จากการเข้าซื้อกิจการในช่วงที่เพิ่งผ่านมาหรือในอนาคต รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับซาบิก (SABIC) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานระหว่างประเทศ การพึ่งพาของบริษัทฯ ต่อฝ่ายบริหารจัดการระดับสูงและบุคลากรหลัก ความเชื่อถือได้และความมั่นคงปลอดภัยของระบบไอทีของบริษัทฯ การฟ้องร้องดำเนินคดีที่บริษัทฯ เผชิญหรืออาจจะเผชิญ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน แก๊ส สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่อารามโคดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานระหว่างประเทศ รวมถึงมาตรการคว่ำบาตรและข้อจำกัดทางการค้า กฎหมายต้านสินบนและต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ความเสี่ยงที่เกิดจากข้อกำหนดในการขอ ดูแล และต่ออายุใบอนุญาต หนังสือยินยอม และการอนุมัติจากรัฐบาล ความเสี่ยงที่เกิดจากกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดที่มีอยู่แล้วและอาจมีขึ้น หรือความคาดหวังอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและข้อกำหนดด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย และการขายและการใช้สารเคมีและพลาสติก การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในการชดเชยการปรับสมดุลที่ได้รับจากการขายไฮโดรคาร์บอนในประเทศ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่ออัตราภาษีหากบริษัทไม่แยกธุรกิจปลายน้ำภายในกรอบเวลาที่กำหนดโดยรัฐบาลซาอุดีอาระเบีย ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่กำกับโดยรัฐบาลและข้อกำหนดอื่น ๆ ของรัฐบาล รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับระดับการผลิตน้ำมันดิบสูงสุดและกำลังผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (MSC) ที่กำหนดโดยรัฐบาล ตลอดจนความสำคัญของอุตสาหกรรมไฮโดรคาร์บอนต่อรัฐบาล ความไม่มั่นคงทางการเมืองและสังคม ความไม่สงบและความขัดแย้งด้วยอาวุธที่เกิดขึ้นจริงหรือที่อาจเกิดขึ้นในภูมิภาคที่บริษัทดำเนินธุรกิจและพื้นที่อื่น ๆ ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหากรัฐบาลยกเลิกหรือเปลี่ยนการตรึงค่าเงินริยาลซาอุดีอาระเบียกับดอลลาร์สหรัฐ และความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอื่น ๆ ที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์อนาคตในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ ดังที่ได้ระบุในรายงานตามกำหนดเวลาฉบับล่าสุดของบริษัทฯ ที่นำส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์ซาอุดีอาระเบีย (Tadawul) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากผลลัพธ์ที่คาดหมาย โปรดดูรายงานตามกำหนดเวลาฉบับล่าสุดของบริษัทฯ ที่นำส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์ซาอุดีอาระเบีย ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์อนาคตเหล่านี้อิงจากสมมติฐานเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตของบริษัทฯ และสภาพแวดล้อมที่บริษัทฯ จะดำเนินงานในอนาคต ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ รวมถึง แต่มิได้จำกัดเพียงข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์อนาคต กล่าว ณ วันที่จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์นี้ขึ้นเท่านั้น และไม่ได้มุ่งที่จะให้การรับประกันผลลัพธ์ในอนาคต บริษัทฯ ขอปฏิเสธความรับผิดชอบในการเผยแพร่การปรับแก้ให้เป็นไปตามล่าสุดหรือการแก้ไขใด ๆ ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ รวมถึงข้อมูลทางการเงินหรือข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์อนาคต ไม่ว่าจะเป็นผลของข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรืออื่นใด เว้นแต่ว่าจะกำหนดโดยกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ไม่ควรถือว่าข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นคำแนะนำทางการเงิน ทางภาษี หรือทางการลงทุน ไม่ควรยึดถือข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์อนาคตมากเกินสมควร

@aramco


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ