ข่าวอินโฟเควสท์
17:00 ผู้นำชาติสมาชิก EU หารือประเด็นผู้อพยพวันนี้ หวังแก้ปัญหาข้อพิพาท   กลุ่มผู้นำชาติสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) บางส่วนได้เข้าร่วมการประชุมที่กรุงบรัสเ…
16:28 แบงก์ชาติจีนประกาศลดสัดส่วนการกันสำรองธนาคารพาณิชย์ เริ่ม 5 ก.ค.   ธนาคารกลางจีน (PBOC) ประกาศปรับลดสัดส่วนการกันสำรองของธนาคารพาณิชย์ (RRR) ใน…
15:12 กระทรวงคลังจีนเผยกำไรรัฐวิสาหกิจ 5 เดือนแรกพุ่งขี้น 20.9% ทะลุ 1.29 ล้านล้านหยวน   กระทรวงการคลังจีนเปิดเผยว่า กำไรของรัฐวิสาหกิจจีน (SOE) ในช่…

การส่งออกสินค้าสำคัญของไทย ปี 2552-2556/อุตสาหกรรม/ล้านเหรียญสหรัฐ (มกราคม-กุมภาพันธ์)

ข่าวเศรษฐกิจ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ -- พุธที่ 15 มกราคม 2557 16:03:47 น.

สินค้าอุตสาหกรรม                                                                                                                            หน่วย : ตัน                 มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ                              อัตราการขยายตัว   หน่วย : ร้อยละ

รายการ                                          2554                            2555                               2555                                 2556                           2553       2554        2555       2556

(ม.ค. - ก.พ.)                       (ม.ค. - ก.พ.)                                                     (ม.ค. - ก.พ.)

ปริมาณ          มูลค่า             ปริมาณ           มูลค่า                ปริมาณ          มูลค่า                ปริมาณ           มูลค่า

รวมทั้งสิ้น                             -      6,707,989.46             -       7,091,319.93                -      1,085,842.44                 -       1,084,463.86              17.69       9.73        5.71      -0.13

3. สินค้าอุตสาหกรรม                                          -      4,906,495.05             -       5,324,994.24                -        788,964.59                 -         816,197.85              18.38       4.46        8.53       3.45

3.1 สิ่งทอ                                                 -        247,966.08             -         223,138.70                -         36,004.67                 -          35,952.89              10.44       2.17      -10.01      -0.14

3.1.1 เครื่องนุ่งห่ม                                         -         98,754.90             -          91,171.45                -         15,290.23                 -          14,100.99               0.38      -2.67       -7.68      -7.78

(1) เสื้อผ้าสำเร็จรูป                                       -         85,994.81             -          78,359.63                -         13,104.57                 -          12,133.41              -0.77      -2.30       -8.88      -7.41

(1.1) เสื้อผ้าสำเร็จรูปทำจากฝ้าย                            -         32,615.97             -          28,562.53                -          5,113.94                 -           4,314.60              -1.76     -10.03      -12.43     -15.63

(1.2) เสื้อผ้าสำเร็จรูปทำจากใยประดิษฐ์                       -         26,593.05             -          26,185.25                -          4,098.34                 -           3,990.64              -0.89       5.33       -1.53      -2.63

(1.3) เสื้อผ้าสำเร็จรูปทำจากไหม(พันชิ้น)                    786            212.32           867             136.79               93             22.22               221              27.96              -0.81     -18.68      -35.57      25.86

(1.4) เสื้อผ้าสำเร็จรูปทำจากขนสัตว์                          -          1,328.36             -           1,410.73                -             85.97                 -             144.04              10.75      -6.92        6.20      67.53

(1.5) เสื้อผ้าสำเร็จรูปทำจากวัตถุทออื่น ๆ                      -         17,380.85             -          16,704.74                -          2,816.93                 -           2,659.52               2.85       3.30       -3.89      -5.59

(1.6) เสื้อผ้าเด็กอ่อน                                14,172          7,864.27        67,945           5,359.59           10,755            967.17            12,108             996.65              -4.82      -1.78      -31.85       3.05

(2) เครื่องยกทรง รัดทรง และส่วนประกอบ                  6,501          9,303.20             -           9,129.25                -          1,656.23               888           1,412.56               3.42      -8.53       -1.87     -14.71

(3) ถุงเท้าและถุงน่อง                                  4,586          2,955.76         4,389           3,130.78              607            432.20               691             464.53              26.30      11.36        5.92       7.48

(4) ถุงมือผ้า                                        10,173            501.13         8,256             551.79            1,625             97.23             1,918              90.48              39.78     -18.97       10.11      -6.93

3.1.2 ผ้าผืนและด้าย                                  493,257         81,828.90       429,885          71,029.68           70,240         11,286.07            75,316          11,854.23              21.33       3.76      -13.20       5.03

(1) ผ้าผืน                                         178,939         48,594.26       171,315          45,256.37           26,304          6,955.33            29,536           7,492.53              15.34       5.92       -6.87       7.72

(1.1) ผ้าผืนทำจากฝ้าย                               59,503         17,493.68        56,222          15,144.66            8,778          2,454.87            10,606           2,645.56              21.27       3.39      -13.43       7.77

(1.2) ผ้าผืนทำจากเส้นใยประดิษฐ์                      101,399         25,604.59       104,742          26,307.61           16,001          3,955.95            17,411           4,308.25               8.70      10.44        2.75       8.91

(1.3) ผ้าผืนทำจากไหม                                  180            311.25           293             330.31               59             51.08                22              45.79             -14.98      -4.52        6.12     -10.36

(1.4) ผ้าผืนทำจากวัตถุทออื่น ๆ                         17,858          5,184.73        10,058           3,473.79            1,465            493.42             1,497             492.93              32.49      -4.79      -33.00      -0.10

(2) ด้ายและเส้นใยประดิษฐ์                            314,318         33,234.64       258,570          25,773.32           43,936          4,330.74            45,780           4,361.70              30.77       0.75      -22.45       0.71

(2.1) ด้ายฝ้าย                                     43,146          6,454.14        46,651           5,411.12            7,886            892.95            11,561           1,199.99              34.41      -3.60      -16.16      34.38

(2.2) ด้ายเส้นใยประดิษฐ์                            271,172         26,780.50       211,920          20,362.20           36,050          3,437.79            34,219           3,161.70              29.88       1.86      -23.97      -8.03

3.1.3 เคหะสิ่งทอ                                          -          9,731.44             -           9,050.86                -          1,212.02                 -           1,572.41               5.02     -15.81       -6.99      29.73

3.1.4 เส้นใยประดิษฐ์                                 394,344         27,804.59       395,766          23,936.43           69,539          4,240.95            68,741           4,034.06              34.75      17.50      -13.91      -4.88

3.1.5 ผ้าปักและผ้าลูกไม้                                 6,844          5,039.17         5,607           4,746.09              794            657.38               770             667.97               7.20       8.60       -5.82       1.61

3.1.6 ตาข่ายจับปลา                                   14,939          3,077.62        15,224           3,309.54            2,053            448.17             2,227             497.34               1.23       4.64        7.54      10.97

3.1.7 ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ                                   -            281.32             -             323.07                -             44.68                 -              58.13              -5.32      28.36       14.84      30.09

3.1.8 ผ้าแบบสำหรับตัดเสื้อและผ้าที่จัดทำแล้ว                  6,079          1,794.69         5,713           2,648.35              890            258.06               961             258.73             -12.54       3.95       47.57       0.26

3.1.9 สิ่งทออื่นๆ                                           -         19,653.45             -          16,923.23                -          2,567.10                 -           2,909.04              12.39      11.54      -13.89      13.32

3.2 อัญมณีและเครื่องประดับ                                    -        371,239.34             -         408,040.19                -         83,595.57                 -          31,535.93               9.92       1.21        9.91     -62.28

3.2.1 อัญมณี                                              -         62,583.45             -          65,460.05                -         13,294.60                 -           8,673.98              20.26      24.66        4.60     -34.76

(1) เพชร(พันกะรัต)                                   9,836         44,042.51         5,238          46,157.81            1,729          8,885.46             1,502           6,334.60              24.73      26.74        4.80     -28.71

(2) พลอย                                               -         18,199.96             -          18,936.25                -          4,324.11                 -           2,321.38              10.61      21.24        4.05     -46.32

(3) ไข่มุก(กิโลกรัม)                                       6            340.99             2             365.99                1             85.03                 0              18.00              41.93     -22.64        7.33     -78.84

3.2.2 เครื่องประดับแท้                                      -        111,299.04             -         116,443.35                -         20,438.61                 -          15,775.44              16.01      12.95        4.62     -22.82

(1) ทำด้วยเงิน                                       1,225         46,429.71           859          46,934.99              148          7,308.14               201           6,949.37              26.31      13.05        1.09      -4.91

(2) ทำด้วยทอง(กิโลกรัม)                              52,322         59,339.04        35,250          63,919.41            6,364         12,171.72             9,962           8,108.16               8.13      15.75        7.72     -33.39

(3) ทำด้วยโลหะมีค่าอื่น ๆ                                   -          5,530.28             -           5,588.94                -            958.76                 -             717.90              23.65     -10.86        1.06     -25.12

3.2.3 เครื่องประดับอัญมณีเทียม                            2,298         10,668.83         2,137          11,580.26              417          1,703.49               304           1,764.68              25.37      17.18        8.54       3.59

3.2.4 อัญมณีสังเคราะห์                                    208          3,510.26           158           3,682.91               16            657.88                55             604.41              26.67      35.19        4.92      -8.13

3.2.5 ทองคำยังไม่ได้ขึ้นรูป                                 145        178,259.82           371         206,771.48               38         46,636.32                 7           4,020.67               5.00     -12.55       15.99     -91.38

3.2.6 โลหะมีค่าและของที่หุ้มด้วยโลหะมีค่าอื่น                      -          4,917.94             -           4,102.14                -            864.67                 -             696.76             -29.20      94.80      -16.59     -19.42

3.3 เครื่องใช้ไฟฟ้า                                          -        669,301.84             -         704,303.81                -         97,006.27                 -         104,481.86              22.88       2.86        5.23       7.71

3.3.1 เครื่องวีดีโอ เครื่องเสียงอุปกรณ์และส่วน                    -         12,870.31             -          18,105.05                -          3,007.50                 -           2,459.19              16.64     -15.07       40.67     -18.23

(1) เครื่องวีดีโอ                                          -          1,654.74             -           1,394.94                -            178.47                 -             164.29              -2.22       2.67      -15.70      -7.94

(2) เครื่องเสียง                                          -            241.59             -             732.78                -             52.13                 -             191.60             179.37     -10.09      203.32     267.54

(3) ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ สำหรับ                  6,829         10,904.49        11,093          11,775.14            1,689          2,256.55             1,206           1,524.45              18.76     -17.41        7.98     -32.44

(4) เทปแม่เหล็กสำหรับวีดีโอและเครื่องเสียง(                  320             69.49        98,675           4,202.18           11,438            520.36            17,527             578.86             -46.27      -0.65    5,947.42      11.24

3.3.2 เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ                      -        127,612.71             -         130,811.31                -         16,524.04                 -          17,491.40              18.35       0.08        2.51       5.85

(1) เครื่องรับวิทยุ                                         -         30,936.33             -          33,724.74                -          5,555.08                 -           4,756.74              75.93     -10.40        9.01     -14.37

(2) เครื่องรับโทรทัศน์                                      -         46,706.23             -          55,543.03                -          5,869.78                 -           7,692.33              -6.35      12.67       18.92      31.05

(3) ส่วนประกอบเครื่องรับวิทยุโทรทัศน์                     74,966         49,970.15        49,314          41,543.54            7,314          5,099.18             5,561           5,042.34              17.51      -3.03      -16.86      -1.11

3.3.3 หลอดภาพโทรทัศน์สี(พันหลอด)                           81            530.64           794           7,247.08                9             69.80                31             109.57              10.92     -16.60    1,265.72      56.97

3.3.4 ลำโพงขยายเสียงและส่วนประกอบ                         -          3,100.55             -           3,614.03                -            599.87                 -             527.44              11.20       5.00       16.56     -12.08

(1) ลำโพงขยายเสียง                                      -          1,836.16             -           2,391.57                -            428.54                 -             357.18              21.41       2.65       30.25     -16.65

(2) ส่วนประกอบของลำโพงขยายเสียง                          -          1,264.39             -           1,222.45                -            171.33                 -             170.26              -1.51       8.59       -3.32      -0.62

3.3.5 เตาอบไมโครเวฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้                    -         22,190.87             -          28,235.93                -          4,518.66                 -           3,830.40               0.53      -8.71       27.24     -15.23

(1) เตาอบไมโครเวฟ(พันเครื่อง)                         3,591         10,495.27         3,706          10,206.78              695          2,181.09               538           1,615.33              -5.91     -12.05       -2.75     -25.94

(2) เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อนและส่วน                        -         11,695.60             -          18,029.15                -          2,337.58                 -           2,215.07               7.64      -5.49       54.15      -5.24

(2.1) เตาอบอื่น ๆ รวมเตาที่มีหม้อหุงต้ม และ                   -          6,219.43             -           9,528.65                -          1,371.85                 -           1,450.34              12.35     -10.36       53.21       5.72

(2.2) เครื่องอุปกรณ์แต่งผมและเป่าผม(พัน                  4,916          2,054.49         5,021           3,093.70              426            154.16               825             305.25              10.76     -13.02       50.58      98.00

(2.3) เครื่องทำน้ำร้อน(พันเครื่อง)                         140            213.71           165             233.62               27             45.45                35              50.75             -13.25      34.90        9.32      11.67

(2.4) เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อนอื่น ๆและ                    -          3,207.98             -           5,173.18                -            766.11                 -             408.73              -2.99      10.00       61.26     -46.65

3.3.6 พัดลม                                              -          5,350.56             -           5,806.12                -            836.18                 -             946.49              28.90       3.80        8.51      13.19

3.3.7 ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ                           -         52,318.21             -          55,980.82                -          8,320.47                 -           8,952.58              20.03       4.03        7.00       7.60

(1) ตู้เย็นใช้ในบ้านเรือน                                    -         41,299.64             -          45,469.78                -          6,842.00                 -           7,323.34              18.28       6.06       10.10       7.04

(2) ตู้แช่แข็งและเคาน์เตอร์ตู้โชว์                              -          3,569.04             -           3,749.36                -            490.68                 -             623.08              21.29     -14.55        5.05      26.98

(3) ส่วนประกอบอุปกรณ์ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง                          -          7,449.53             -           6,761.68                -            987.80                 -           1,006.16              29.66       3.78       -9.23       1.86

(3.1) อีวาปอเรเตอร์                                 8,697          3,951.50         6,343           2,108.13              662            292.15             1,121             316.40              20.07      -6.06      -46.65       8.30

(3.2) คอนเดนเซอร์(เมตริกตัน)                             -          3,498.03             -           4,653.55                -            695.65                 -             689.76              46.17      17.71       33.03      -0.85

3.3.8 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ                         -        116,906.12             -         126,036.01                -         19,599.15                 -          22,564.37              27.59       8.34        7.81      15.13

(1) แบบติดหน้าต่างหรือฝาผนัง                                -         64,773.49             -          71,646.76                -         12,722.71                 -          12,440.63              24.46      12.67       10.61      -2.22

(2) แบบเปลี่ยนวงจรความเย็นหรือวงจรความ                     -         10,332.95             -           9,012.68                -          1,334.16                 -           2,025.01              46.00       1.56      -12.78      51.78

(3) แบบขึ้นด้วยมอเตอร์เปลี่ยนอุณหภูมิและ                        -         10,733.79             -          11,657.15                -          1,891.37                 -           2,121.35              14.14      -8.20        8.60      12.16

(4) แบบแยกหน่วยทำความเย็น                                -         18,821.77             -          16,633.54                -          1,362.94                 -           3,194.97              31.56      18.43      -11.63     134.42

(5) ส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศ                     26,303         12,244.13        35,138          17,085.88            5,261          2,287.96             5,797           2,782.39              39.31      -3.23       39.54      21.61

3.3.9 เครื่องคอมเพรสเซอร์ของเครื่องทำความ                    -         30,916.72             -          30,486.85                -          4,870.24                 -           5,237.46              62.62     -20.55       -1.39       7.54

3.3.10 สายไฟฟ้า สายเคเบิ้ล                            49,919         17,433.59        49,799          16,449.01            7,469          2,575.50             7,640           2,404.26               9.15      13.39       -5.65      -6.65

3.3.11 หลอดไฟฟ้า                                         -          3,790.63             -           3,629.56                -            536.74                 -             518.74              36.44      -6.97       -4.25      -3.35

3.3.12 เครื่องตัดต่อและป้องกันวงจรไฟฟ้า                   27,874         33,586.72        29,070          35,371.03            4,239          5,218.50             4,479           6,029.23              27.56       6.15        5.31      15.54

3.3.13 เครื่องพักกระแสไฟฟ้า                             5,118         11,836.49         4,410           5,275.14              601            522.48               733             879.95              17.39       5.57      -55.43      68.42

3.3.14 เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้งและส่วน                     -         36,044.04             -          32,181.57                -          5,029.44                 -           5,787.33              12.01      10.16      -10.72      15.07

3.3.15 เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้สัญญาณ                 215,945          9,267.13             -           8,274.02                -          1,406.13            29,317           1,117.33              66.88       1.03      -10.72     -20.54

3.3.16 หม้อแบตเตอรี่และส่วนประกอบ                           -          8,477.20             -          21,921.90                -          3,172.04                 -           3,125.94              23.04       5.39      158.60      -1.45

3.3.17 แผงสวิทซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า                 22,386         23,941.34        20,924          26,459.87            3,283          3,637.25             2,697           4,196.77              17.61       8.54       10.52      15.38

3.3.18 ส่วนประกอบที่ใช้กับมอเตอร์ไฟฟ้า และ                 2,662          1,881.76         3,384           2,977.25              568            554.81               405             337.36              18.64      -7.52       58.22     -39.19

3.3.19 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ                      -        151,246.24             -         145,441.26                -         16,007.47                 -          17,966.05              24.33       6.86       -3.84      12.24

3.4 เครื่องอิเลคทรอนิกส์                                      -        946,457.13             -         988,245.96                -        127,327.66                 -         139,915.62              13.35      -9.29        4.42       9.89

3.4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วน                        -        513,710.07             -         588,398.66                -         75,276.98                 -          81,310.24               9.39     -13.90       14.54       8.01

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์                             -        368,793.00             -         469,946.38                -         58,806.96                 -          63,028.98               9.12     -18.29       27.43       7.18

(2) ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์                            33,165        134,690.52       2 5,472         111,179.92            4,062         15,644.12             3,671          17,021.52               9.17       0.45      -17.46       8.80

(3) สายไฟคอมพิวเตอร์                                 2,057          1,571.49             -                  -                -                 -                 -                  -              21.56       4.74     -100.00          -

(4) เทปแม่เหล็กและจานแม่แหล็กสำหรับ                   308,689          8,655.06       398,016           7,272.36           49,806            825.89            81,055           1,259.74              25.19     -11.00      -15.98      52.53

3.4.2 เครื่องคำนวณอิเลคทรอนิกส์(พันเครื่อง)                14,600            300.48            63              35.54                6              4.99                 6               4.48             266.09     -40.07      -88.17     -10.28

3.4.3 แผงวงจรไฟฟ้า                                       -        238,173.38             -         206,462.07                -         24,423.53                 -          28,842.88              16.32      -6.72      -13.31      18.09

3.4.4 วงจรพิมพ์                                      13,627         29,056.16        12,698          18,869.60            1,874          2,544.28             2,444           3,480.75               4.08      -3.82      -35.06      36.81

3.4.5 ตลับลูกปืน                                           -         10,724.24             -          10,772.40                -          1,672.42                 -           1,704.17              37.09      -0.47        0.45       1.90

3.4.6 มอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(พันเครื่อง)            347,894         28,928.95       301,043          32,956.99           48,715          5,334.86            46,626           4,939.76              19.28     -10.05       13.92      -7.41

3.4.7 เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วน                    -         43,150.79             -          62,256.39                -          8,055.99                 -           8,855.29              21.16      13.16       44.28       9.92

(1) เครื่องโทรสาร(พันเครื่อง)                             162            315.45             -             246.72                -             39.56                 9              17.14             -64.72     -66.12      -21.79     -56.68

(2) เครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์                                -         34,680.36             -          62,009.67                -          8,016.43                 -           8,838.15              71.34      -6.77       78.80      10.25

(2.1) เครื่องรับโทรศัพท์และอุปกรณ์                           -         34,665.53             -          33,397.99                -          4,729.20                 -           4,818.53              37.64      16.00       -3.66       1.89

(2.2) เครื่องตอบรับโทรศัพท์                                -             14.83             -              17.32                -              0.95                 -               6.72             268.11   6,135.49       16.79     606.83

(3) ส่วนประกอบและอุปกรณ์โทรศัพท์ และ                    7,281          8,154.97         2,113          28,594.37              243          3,286.28               854           4,012.89               2.72      11.46      250.64      22.11

3.4.8 เครื่องส่งวิทยุโทรเลข โทรศัพท์                           -          4,982.11             -           5,665.87                -            463.50                 -           1,467.83              16.28       3.43       13.72     216.68

3.4.9 อุปกรณ์กึ่งตัวนำทรานซิสเตอร์และไดโอด                     -         33,996.72             -          18,756.06                -          2,770.83                 -           3,089.42              30.36      -1.10      -44.83      11.50

(1) อุปกรณ์กึ่งตัวนำ(พันชิ้น)                          5,162,404          7,305.83     3,037,421           4,446.34          498,462            712.61           560,737             752.08              23.44     -12.09      -39.14       5.54

(2) ทรานซิสเตอร์(พันชิ้น)                          16,914,562         15,060.28     9,959,807           5,754.75        1,473,777            832.35         1,670,026             978.78              26.51      -7.42      -61.79      17.59

(3) ไดโอด                                              -          6,105.21             -           3,273.95                -            383.82                 -             617.67              46.72      15.38      -46.37      60.93

(4) อุปกรณ์กึ่งตัวนำทรานซิสเตอร์และไดโอด                      -          5,525.40             -           5,281.01                -            842.05                 -             740.88              42.04      22.61       -4.42     -12.01

3.4.10 หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ                    503,093         43,434.22             -          44,072.37                -          6,780.27           104,080           6,220.81              36.76       7.56        1.47      -8.25

3.5 เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน                                    -         34,997.60             -          35,291.78                -          5,342.60                 -           5,510.05               8.67      -5.67        0.84       3.13

3.5.1 เฟอร์นิเจอร์ไม้(พันชิ้น)                            21,445         15,837.22        19,558          14,291.79            2,971          2,282.27             2,605           1,955.61               2.50      -9.35       -9.76     -14.31

3.5.2 เฟอร์นิเจอร์โลหะ                                     -          2,581.46             -           3,221.74                -            448.68                 -             515.49              20.81      12.78       24.80      14.89

3.5.3 ที่นอนหมอนฟูก                                        -          1,990.87             -           1,855.75                -            278.72                 -             300.28               2.93       1.69       -6.79       7.73

3.5.4 เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ                                     -          6,384.66             -           6,375.05                -          1,057.76                 -           1,130.33              -4.71      -0.09       -0.15       6.86

3.5.5 ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์                               40,995          8,203.39        32,118           9,547.46            4,490          1,275.15             5,551           1,608.35              36.44      -8.79       16.38      26.13

3.6 ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้                                        -         60,942.67             -          61,706.82                -          9,615.12                 -           8,872.87              25.68      16.71        1.25      -7.72

3.6.1 ไม้แปรรูป(ลบ.เมตร)                              3,708         21,878.04         2,933          21,722.24              251          3,746.05               250           3,516.04              45.04      28.29       -0.71      -6.14

3.6.2 แผ่นไม้วีเนียร์                                      320             67.10         1,249             111.82              154             13.55               618              15.06               2.61     -25.05       66.66      11.14

3.6.3 ไม้อัด                                      1,117,388          9,117.83     1,106,604           8,717.11          170,971          1,413.78           176,025           1,201.74              12.61       4.51       -4.39     -15.00

3.6.4 ไฟเบอร์บอร์ด                                1,069,668         12,116.23     1,020,303          12,139.41          146,559          1,849.29           121,848           1,338.56              32.14      10.13        0.19     -27.62

3.6.5 เครื่องใช้ทำด้วยไม้                               17,401          1,920.13        16,272           1,913.01            2,700            293.83             2,537             272.09             -11.33      -4.85       -0.37      -7.40

3.6.6 อุปกรณ์ก่อสร้างทำด้วยไม้                           17,220          1,823.01        20,284           1,447.28            2,527            217.93             4,505             197.07             -19.15      -7.89      -20.61      -9.57

3.6.7 กรอบรูปไม้                                     15,212          1,784.43        11,717           1,577.77            2,077            267.60             1,643             212.51             -26.45      -8.09      -11.58     -20.59

3.6.8 รูปแกะสลัก และเครื่องประดับทำด้วยไม้                 9,050          1,847.47         9,925           1,919.52            1,359            294.18             1,362             234.39               9.98       9.31        3.90     -20.32

3.6.9 ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้อื่น ๆ                         3,208,203         10,388.43     3,424,254          12,158.64          369,959          1,518.90           552,123           1,885.41              63.25      34.56       17.04      24.13

3.7 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์                                -        150,433.14             -         217,485.88                -         23,847.57                 -          50,216.58             -12.63       1.85       44.57     110.57

3.7.1 เหล็กและเหล็กกล้า                            1,974,692         49,729.58     1,496,019          82,606.20          220,678          7,095.45           317,291          28,511.07              32.35       4.86       66.11     301.82

(1) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด                                  278,197         12,231.52        98,556          11,108.68           16,090          2,266.20            30,527           1,275.87               5.25     -23.07       -9.18     -43.70

(2) มูม รูปทรงและหน้าตัด                             437,192         10,803.36       392,298           9,495.12           48,587          1,238.92            64,904           1,424.00              70.92      34.12      -12.11      14.94

(3) เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ                         1,259,303         26,694.70     1,005,165          62,002.40          156,001          3,590.34           221,860          25,811.20              46.57      13.73      132.26     618.91

3.7.2 ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า                              -        100,703.56             -         134,879.68                -         16,752.11                 -          21,705.51             -24.73       0.43       33.94      29.57

(1) ท่อเหล็ก                                       232,314         11,785.47       320,720          16,610.02           34,197          2,056.81            48,958           2,282.27              20.36     -20.43       40.94      10.96

(2) ข้อต่อท่อเหล็ก                                    63,532          7,660.89        58,854           7,754.63            9,676          1,206.27             8,491           1,107.23               6.30      14.76        1.22      -8.21

(3) โครงก่อสร้างทำด้วยเหล็ก                          119,114          8,720.82       166,561          23,606.40           20,843          1,608.69            45,245           6,261.73             -74.02     -49.54      170.69     289.24

(4) ตะปู ตะปูควงสลักเกลียว                           158,619         15,214.18       150,437          14,379.84           25,346          2,386.45            24,277           2,225.63              39.21      28.39       -5.48      -6.74

(5) ลวดเกลียว ลวดเคเบิ้ล ลวดสลิง                     123,339          5,402.45       105,929           9,246.01           18,680            814.55            16,930             756.25             -10.43      36.45       71.14      -7.16

(6) ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอื่นๆ                            -         51,919.74             -          63,282.78                -          8,679.35                 -           9,072.41              29.92      13.62       21.89       4.53

3.8 ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม                                  249,325         34,397.10       237,669          32,815.39           29,780          3,583.05            53,447           5,479.74              10.78       3.88       -4.60      52.93

3.8.1 โครงก่อสร้างและส่วนประกอบ                       74,703         13,380.51        67,910          12,946.51            3,945            491.93            13,046           2,379.56              -2.28      -4.40       -3.24     383.72

3.8.2 ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมที่ใช้ในอุตสาหกรรม                 159,525         16,810.66       142,964          14,096.55           21,547          2,185.58            35,307           2,201.56              21.95      11.73      -16.15       0.73

3.8.3 ของอื่นๆที่ทำด้วยอลูมิเนียม                          15,098          4,205.92        26,795           5,772.33            4,289            905.54             5,094             898.62              26.02       3.34       37.24      -0.76

3.9 ก๊อก วาวล์และส่วนประกอบ                            40,620         18,680.95        38,644          18,433.43            5,550          2,739.47             6,677           3,035.53              32.63       5.90       -1.33      10.81

3.10 เม็ดพลาสติก                                   5,056,487        265,381.55     5,371,043         263,587.20          807,736         40,460.30           919,019          45,044.74              31.81      32.47       -0.68      11.33

3.10.1 เอทิลีน                                    2,120,885         96,121.56     2,449,664         108,948.50          371,927         16,341.23           420,514          18,866.09              49.08      65.56       13.34      15.45

3.10.2 โพรพิลีน                                     756,970         37,045.10       744,035          35,012.07          103,621          4,845.33           132,475           6,284.68              70.50      64.70       -5.49      29.71

3.10.3 สไตรีน                                      280,533         16,628.92       289,017          16,662.13           50,860          2,880.36            45,424           2,885.56              15.69      -5.59        0.20       0.18

3.10.4 ไวนิลคลอไรด์                                 390,840         13,538.30       370,360          12,048.09           58,042          1,905.84            51,541           1,642.56               4.84       5.20      -11.01     -13.81

3.10.5 อะคริลิกโพลิเมอร์                               74,731          5,075.54        74,625           4,948.44           10,941            752.19            14,585             871.56              33.37      -5.42       -2.50      15.87

3.10.6 โพลิอะซิทัล                                   983,313         70,001.37       962,181          60,427.92          138,406          9,589.19           168,212          10,134.59              20.56      10.36      -13.68       5.69

3.10.7 โพลิอะไมด์                                    72,374          7,845.71        70,736           6,825.95           12,490          1,219.60            13,448           1,231.63              84.28      67.30      -13.00       0.99

3.10.8 อะมิโนเรซิน                                   30,247          2,413.94        32,057           2,458.79            4,626            355.97             5,731             396.63             -22.37      11.01        1.86      11.42

3.10.9 เม็ดพลาสติกอื่นๆ                               346,595         16,711.11       378,368          16,255.30           56,823          2,570.58            67,089           2,731.43              31.58      22.57       -2.73       6.26

3.11 ผลิตภัณฑ์พลาสติก                                  964,148         98,378.19       989,058         102,862.22          148,414         15,628.78           158,706          16,447.24              15.46       8.96        4.56       5.24

3.11.1 ถุงและกระสอบพลาสติก                          273,147         19,261.52       282,876          20,941.13           42,638          3,106.38            45,668           3,331.87               7.76       4.84        8.72       7.26

3.11.2 แผ่นฟิล์ม ฟอยล์และแถบ                          348,883         33,469.74       344,969          33,320.12           51,356          4,985.55            53,720           5,210.00              21.37       9.31       -0.45       4.50

3.11.3 เครื่องใช้สำนักงานทำด้วยพลาสติก                    4,455            498.26         5,479             596.50              489             79.48               874              82.90              -1.42     -17.47       19.71       4.30

3.11.4 เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับ                 7,093            991.17         6,272             990.72              790            120.38             1,020             144.63              13.06      -2.53       -0.05      20.14

3.11.5 กล่องหีบที่ทำด้วยพลาสติก                          39,589          4,775.65        46,836           4,689.91            7,081            858.16             8,682             745.66              33.96      31.49       -1.80     -13.11

3.11.6 หลอดและท่อพลาสติก                             24,919          2,392.70        29,393           2,856.36            5,101            440.25             4,744             433.13              11.91       6.83       19.38      -1.62

3.11.7 พลาสติกปูพื้นและผนัง                             98,977          3,174.39        88,063           3,010.78           13,069            460.17            14,031             483.46              11.57      12.16       -5.15       5.06

3.11.8 ผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ                            167,084         33,814.76       185,170          36,456.71           27,889          5,578.40            29,967           6,015.59              14.02       9.19        7.81       7.84

3.12 เคมีภัณฑ์                                              -        250,053.80             -         263,183.68                -         39,606.39                 -          44,378.44              19.88      37.04        5.25      12.05

3.12.1 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์                               741,344         21,055.38       696,583          19,581.49           98,822          2,941.11           126,143           3,077.10              26.59      35.03       -7.00       4.62

(1) คาร์บอน                                       155,131          6,682.98       116,747           5,656.11           20,899            995.56            17,889             802.78              39.11      17.60      -15.37     -19.36

(2) กรดอนินทรีย์อื่นๆ                                  78,805          1,256.71        79,913           1,263.77           11,706            192.43            13,358             191.54             -13.47      23.22        0.56      -0.46

(3) เคมีภัณฑ์อนินทรีย์อื่นๆ                              507,408         13,115.69       499,922          12,661.60           66,217          1,753.12            94,896           2,082.78              26.03      47.53       -3.46      18.80

3.12.2 เคมีภัณฑ์อินทรีย์                                      -        183,859.42             -         193,161.71                -         29,616.30                 -          33,869.98              19.15      47.12        5.06      14.36

(1) อะไซคลิกไฮโดรคาร์บอน                           385,202         16,159.36       295,551          12,061.58           25,623          1,207.95            77,923           3,026.42             102.48     105.92      -25.36     150.54

(2) ไซคลิกไฮโดรคาร์บอน                           1,413,219         55,451.99     1,438,664          59,139.64          187,378          7,538.90           297,938          13,635.13              24.99      48.10        6.65      80.86

(3) กรดเทเรฟทาลิก                               1,516,946         57,122.95     1,381,400          46,862.38          272,737          9,862.65           147,452           5,284.66              16.14      34.90      -17.96     -46.42

(4) กรดกลูตามิกและโมโนโซเดียมกลูตาเมต                 45,227          3,008.26        53,907           3,808.68            8,706            612.12             8,019             578.24              -9.08       7.73       26.61      -5.53

(5) สารประกอบเฮดเทอโรไซคลิก                        30,516          2,844.89        11,648           3,323.59            2,398            357.91             4,604             310.97             -22.98       7.81       16.83     -13.12

(6) ไลซีนและเอสเทอร์ของไลซีน                         35,065          2,351.35        42,178           2,822.48            6,648            504.23             5,701             363.94              19.70      12.01       20.04     -27.82

(7) ปฏิชีวนะ                                           309            573.29           705             548.53               69             67.94               123              90.66             -17.57      21.40       -4.32      33.45

(8) เคมีภัณฑ์อินทรีย์อื่นๆ                                     -         46,347.32             -          64,594.83                -          9,464.60                 -          10,579.97              13.81      57.98       39.37      11.78

3.12.3 ปุ๋ย                                         294,863          3,979.38       315,636           4,312.66           40,712            548.83            62,922             420.66               7.04      42.20        8.37     -23.35

(1) ปุ๋ยเคมีที่มีธาตุไนโตรแจน ฟอสฟอรัสและ                94,232          1,425.08       100,873           1,627.08            7,456            122.79            32,333             138.31              -5.79      45.18       14.17      12.65

(2) ปุ๋ยเคมีที่มีธาตุไนโตรเจน                           137,445          1,827.49       158,523           2,089.25           21,460            330.17            25,296             229.44              18.70      14.35       14.32     -30.51

(3) ปุ๋ยอื่นๆ                                         63,185            726.82        56,240             596.33           11,796             95.87             5,293              52.91              -3.25     232.27      -17.95     -44.81

3.12.4 สีทาและวาร์นิช และสีอื่นๆ                         72,565          7,042.87        80,300           9,496.11           11,639          1,234.45            13,460           1,294.03              17.66      14.25       34.83       4.83

(1) สีทาและวาร์นิช                                   42,151          3,950.97        45,887           4,510.48            6,805            726.18             8,012             723.80              18.56      17.66       14.16      -0.33

(2) หมึกพิมพ์ หมึกเขียนหรือหมึกวาดภาพ                     2,694          1,028.20         3,028           2,612.85              461            176.06               500             192.38              72.00      24.67      154.12       9.27

(3) สีสำหรับงานวาด                                     826             69.59         1,124              93.24              211             14.66               211              16.47              10.87     -11.30       33.98      12.31

(4) สารสีและสีอื่นๆ                                   26,894          1,994.12        30,261           2,279.55            4,163            317.55             4,737             361.38               2.53       4.77       14.31      13.80

3.12.5 สารสกัดใช้ในการฟอกหนังและย้อมสี                  72,202          7,004.30        66,689           8,199.98            9,512          1,076.21             9,970           1,397.50              23.50      20.08       17.07      29.85

3.12.6 สารแอลบูมินอยด์                                24,609          2,892.15        23,832           3,285.87            3,356            482.09             4,369             518.99              12.64      18.32       13.61       7.65

(1) กาวปรุงแต่งและสารยึดติดอื่นๆ                        18,142          1,695.34        16,975           1,957.50            2,261            266.84             2,908             301.49              13.27      13.66       15.46      12.99

(2) สารแอลบูมินอยด์อื่นๆ                                6,467          1,196.81         6,857           1,328.38            1,095            215.24             1,461             217.49              11.66      25.62       10.99       1.05

3.12.7 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด                              401,356         24,220.31       399,263          25,145.86           60,640          3,707.41            72,702           3,800.19              21.74      -1.78        3.82       2.50

(1) สารฆ่าแมลง                                     21,424          4,287.04        22,166           4,687.74            2,873            392.40             3,783             890.32              39.20      -5.79        9.35     126.89

(2) สารที่ใช้เป็นตัวเร่งสำหรับยางและพลาสติก               10,577            830.88        11,350             950.07            1,910            152.64             1,413             126.18               4.71     -63.75       14.35     -17.33

(3) เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                             369,354         19,102.39       365,748          19,508.05           55,857          3,162.37            67,506           2,783.68              20.41       7.22        2.12     -11.97

3.13 ดอกไม้ ใบไม้ และต้นไม้ประดิษฐ์                        1,365            523.80         1,220             492.97              158             68.13               161              78.33              19.53     -13.01       -5.89      14.98

3.14 รองเท้าและชิ้นส่วน                                      -         27,913.37             -          22,820.55                -          3,682.11                 -           3,500.29              -4.40       7.68      -18.25      -4.94

3.14.1 รองเท้ากีฬา(พันคู่)                              10,969          3,575.73         8,356           2,536.52            1,693            440.58             1,316             322.65             -55.23     -22.94      -29.06     -26.77

3.14.2 รองเท้าแตะ                                   64,102          4,854.55        57,158           4,772.65            9,160            753.80             8,621             662.48               0.46      26.34       -1.69     -12.11

3.14.3 รองเท้าหนัง(พันคู่)                              25,238         14,475.73        19,235           9,039.74            2,817          1,093.67             3,240           1,544.86              34.96       7.03      -37.55      41.25

3.14.4 รองเท้าอื่นๆ(พันคู่)                              40,566          4,179.25        47,926           5,025.73            8,377            965.93             7,902             897.01              41.55      23.39       20.25      -7.13

3.14.5 ส่วนประกอบของรองเท้า                           3,168            828.11         4,094           1,445.91              693            428.13               425              73.29               3.11      56.37       74.60     -82.88

3.15 เครื่องใช้สำหรับเดินทาง                                  -          8,737.76             -           9,059.00                -          1,389.65                 -           1,445.85              15.86      21.53        3.68       4.04

3.15.1 กระเป๋าเดินทาง(พันชิ้น)                           9,148          2,419.95         8,825           2,768.13              960            383.83             1,409             454.13              30.11      23.80       14.39      18.32

3.15.2 กระเป๋าถือ(พันชิ้น)                               8,918          1,894.48         6,136           2,146.55            1,038            316.41             1,070             340.90               3.23      17.97       13.31       7.74

3.15.3 กระเป๋าใส่เศษสตางค์                                 -            665.64             -           1,298.82                -            183.00                 -             246.22              14.39      27.98       95.12      34.55

3.15.4 เครื่องเดินทางอื่น ๆ                                  -          3,757.69             -           2,845.50                -            506.42                 -             404.60              15.44      20.87      -24.28     -20.11

3.16 หนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด                          -         18,683.22             -          20,179.18                -          2,973.94                 -           3,174.57              13.22       8.18        8.01       6.75

3.16.1 หนังโคกระบือฟอก                               34,776          8,453.04        33,576           9,027.90            5,594          1,358.54             5,044           1,360.58              24.24      15.33        6.80       0.15

3.16.2 ของเล่นสำหรับสัตว์เลี้ยง                           6,614            613.02         3,779             492.07              642            107.43               608              80.05             -40.05      -4.41      -19.73     -25.49

3.16.3 ถุงมือหนัง(พันคู่)                                 5,405          1,588.10         5,885           1,695.07            1,154            341.93             1,093             320.21              -6.64       0.83        6.74      -6.35

3.16.4 เครื่องแต่งกายและเข็มขัด                            179            164.26           170             158.69               23             37.85                26              25.24               4.65      28.27       -3.39     -33.32

3.16.5 หนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่น ๆ                         24,218          7,864.80        25,954           8,805.44            3,287          1,128.18             4,488           1,388.48              17.31       3.53       11.96      23.07

3.17 ผลิตภัณฑ์ยาง                                           -        253,054.86             -         259,823.10                -         42,777.84                 -          41,040.54              33.13      24.40        2.67      -4.06

(1)  ยางยานพาหนะ                                  145,585        114,301.24       141,553         107,699.16           24,599         20,389.95            24,561          16,315.85              31.87      34.84       -5.78     -19.98

(2)  ยางรัดของ                                      29,542          3,459.81        33,493           3,514.80            5,194            571.06             5,355             484.39              21.85      50.10        1.59     -15.18

(3)  ถุงมือยาง(พันคู่)                              12,163,179         34,351.68    13,183,046          36,284.09        1,805,421          5,106.83         2,201,472           5,428.15              36.61      12.91        5.63       6.29

(4)  หลอดและท่อ                                     27,936          5,669.08        29,438           7,173.48            4,665          1,021.00             4,017             999.74              42.26      12.80       26.54      -2.08

(5)  สายพานลำเลียงและส่งกำลัง                         11,593          3,662.30        11,696           3,964.68            1,621            562.04             1,814             607.94              32.75      21.25        8.26       8.17

(6)  ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ทางเภสัชกรรม                       11,758          4,667.01        11,403           4,402.64            1,876            715.63             1,412             658.63             -59.04      27.76       -5.66      -7.97

(7)  ยางวัลคัลไนท์                                    85,937         11,969.92       101,230          11,881.31           15,567          2,000.40            18,162           1,965.01              27.38      12.93       -0.74      -1.77

(8) ผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ                                 490,219         74,973.82       721,535          84,902.94           98,550         12,410.93           138,550          14,580.84              54.05      17.82       13.24      17.48

3.18 ผลิตภัณฑ์ปอ                                          766             41.28           997              49.91              244             10.31                83               3.59              13.48     -19.87       20.91     -65.18

(1)  กระสอบป่าน                                        569             28.85           888              42.65              224              8.79                83               3.56              41.59     -27.67       47.84     -59.50

(2)  ด้ายและเชือก                                       104              6.10            68               3.81               20              1.20                 -                  -             -55.37      -7.32      -37.52    -100.00

(3)  ผ้าผืนกระสอบ                                        93              6.33            41               3.44                0              0.31                 0               0.03             102.99      25.36      -45.58     -91.15

3.19 ผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่น ๆ                                    -         15,771.54             -          18,139.91                -          2,698.62                 -           2,815.46               5.12       4.62       15.02       4.33

(1)  กระเบื้องปูพื้น ปิดผนังและโมเสค(พันตรม.)              29,388          3,504.99        29,774           3,685.63            4,616            581.65             5,388             577.33              -4.57     -11.82        5.15      -0.74

(2)  เครื่องสุขภัณฑ์                                    58,721          4,047.68        56,977           4,309.84            8,007            591.42             9,399             903.49               7.90       9.41        6.48      52.77

(3)  ลูกถ้วยไฟฟ้า                                      4,963          1,070.24         3,876           2,583.95              379            107.51               492             117.86              31.18       2.82      141.44       9.62

(4)  ของชำร่วยและเครื่องประดับ                          9,886            726.00         8,583             633.37            1,945            108.77             1,734              99.80             -10.25       2.43      -12.76      -8.24

(5)  ผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่น ๆ                                   -          6,422.62             -           6,927.12                -          1,309.27                 -           1,116.98               9.43      13.64        7.85     -14.69

3.20 เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารในครัวและบ้าน                        -         23,292.75             -          24,272.78                -          3,670.90                 -           3,872.60              13.22      -0.40        4.21       5.49

3.20.1 ถ้วยชามทำด้วยเซรามิก                           50,325          5,176.19        53,304           5,852.56            8,707            905.10             8,424             863.04              13.56       7.68       13.07      -4.65

3.20.2 เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารทำด้วยพลาสติก                33,828          4,806.70        31,237           4,808.67            4,687            741.58             4,714             690.78               6.60      -0.47        0.04      -6.85

3.20.3 เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารทำด้วยเหล็ก                  18,226          3,760.40        18,234           3,977.43            2,771            587.62             2,957             624.56               0.98      -4.16        5.77       6.29

3.20.4 เครื่องแก้วใช้บนโต๊ะอาหารในครัว                   53,246          3,326.93        46,792           3,261.68            7,318            466.50             7,819             521.66              10.80      14.53       -1.96      11.83

3.20.5 เครื่องครัว เครื่องใช้ทำด้วยโลหะมีค่า                     -            767.89             -             618.31                -             89.23                 -              95.22              -4.82       2.28      -19.48       6.72

3.20.6 เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารทำด้วยอลูมิเนียม               26,449          5,435.17        27,338           5,738.17            4,248            878.81             5,186           1,074.53              34.37     -11.71        5.57      22.27

3.20.7 เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารทำด้วยทองแดง                    75             19.48            53              15.97                5              2.05                20               2.80              -6.30      42.67      -18.01      36.55

3.21 ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ                     36,610        664,557.98        33,563         885,352.62            6,120        125,607.17             5,595         145,635.67              44.34      -4.49       33.22      15.95

3.21.1 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ                          -        511,503.62             -         707,711.89                -         94,299.62                 -         114,433.54              48.30      -8.84       38.36      21.35

(1) รถยนต์นั่ง(พันคัน)                                    529        182,000.66         4,078         153,127.09              774         16,136.58               587          29,383.41              61.38     -15.00      -15.86      82.09

(2) รถแวนและปิกอัพ(พันคัน)                             4,835        134,269.09           143          18,095.12               49          3,717.95                24           3,809.42              66.13     -12.18      -86.52       2.46

(3) รถบัสและรถบรรทุก(พันคัน)                             118         26,610.32           879         323,127.56              125         42,802.57               118          47,143.91              13.21     -15.30    1,114.29      10.14

(4) ส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์                             -        168,623.55             -         213,362.11                -         31,642.52                 -          34,096.80              29.23       3.64       26.53       7.76

(4.1) ชิ้นส่วนครบชุดรถยนต์นั่ง                          14,710          5,395.63         8,929           4,059.57            1,266            573.76             1,256             553.72              28.72     -29.52      -24.76      -3.49

(4.2) ชิ้นส่วนครบชุดรถแวนและปิคอัพ                      5,306          1,642.77         4,750           1,408.75              810            198.07               405              89.51              20.41       8.12      -14.25     -54.81

(4.3) ชิ้นส่วนครบชุดรถบัสและรถบรรทุก                    9,984          1,353.18         6,571           1,543.94              773            209.65             1,467             243.07               5.47      75.81       14.10      15.94

(4.4) ชุดสายไฟรถยนต์                               19,123         13,205.82        20,105          14,570.97            3,633          2,663.42             2,947           2,061.00              36.14      -1.82       10.34     -22.62

(4.5) ส่วนประกอบและอุปกรณ์อื่น ๆ                           -        147,026.15             -         191,778.88                -         27,997.62                 -          31,149.50              28.89       5.54       30.44      11.26

3.21.2 รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ                          -         45,183.54             -          53,940.25                -         10,520.21                 -          10,872.10               6.73      21.26       19.38       3.34

(1) รถจักรยานยนต์(พันคัน)                                454         18,961.55         1,590          30,241.27              201          6,329.29               248           6,101.94               2.69      10.12       59.49      -3.59

(2) ส่วนประกอบรถจักรยานยนต์                               -         26,221.98             -          23,698.97                -          4,190.91                 -           4,770.16              10.47      30.84       -9.62      13.82

(2.1) ชิ้นส่วนครบชุมสมบูรณ์                            13,929          5,821.80        11,359           5,244.69            2,297          1,038.26             2,805           1,692.27               0.89     102.57       -9.91      62.99

(2.2) ส่วนประกอบรถจักรยานยนต์อื่น ๆ                   52,863         20,400.19             -          18,454.29                -          3,152.65             9,050           3,077.89              12.26      18.83       -9.54      -2.37

3.21.3 รถจักรยานและส่วนประกอบ                        10,056          5,483.31         8,788           4,505.09            1,457            776.76             1,211             619.46              -7.81     -14.53      -17.84     -20.25

(1) รถจักรยาน(พันคัน)                                 1,273          3,464.47         1,396           3,047.99              195            480.79               243             411.94             -10.64     -24.34      -12.02     -14.32

(2) ส่วนประกอบรถจักรยาน                              8,784          2,018.84         7,392           1,457.10            1,262            295.97               968             207.52               0.12       9.94      -27.82     -29.88

3.21.4 เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและ                     -         88,771.56             -          99,018.81                -         16,196.21                 -          16,240.66              48.08      11.97       11.54       0.27

3.21.5 เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับจุดระเบิด                  26,554          7,466.18        24,776          11,706.30            4,663          1,889.72             4,385           1,865.93              50.24       3.08       56.79      -1.26

3.21.6 ยานพาหนะอื่น ๆ และส่วนประกอบ                        -          6,149.78             -           8,470.27                -          1,924.66                 -           1,603.99              29.10      37.29       37.73     -16.66

3.22 ของเล่น                                              -          6,112.60             -           6,273.49                -            750.09                 -             868.59               4.92     -15.04        2.63      15.80

3.22.1 ของเล่นที่มีล้อ                                     701             85.19           893             112.30              144             15.61               136              18.09               7.80      19.57       31.82      15.83

3.22.2 ตุ๊กตารูปคนและสัตว์                                   -            634.20             -             858.14                -             79.96                 -              74.52               5.54       2.72       35.31      -6.80

3.22.3 ของเล่นอื่น ๆ                                       -          5,393.21             -           5,303.05                -            654.52                 -             775.99               4.83     -17.11       -1.67      18.56

3.23 เครื่องกีฬาและเครื่องเล่มเกม                              -         15,260.67             -          16,785.77                -          2,835.39                 -           2,842.59              13.91       7.76        9.99       0.25

3.23.1 เครื่องกีฬาและเครื่องเล่นเกมสำหรับเล่น                   -            428.15             -             331.09                -             58.81                 -              36.16              -0.60       0.17      -22.67     -38.50

3.23.2 เครื่องกีฬาสำหรับเล่นกลางแจ้ง (สกี                      -         13,655.49             -          15,098.17                -          2,577.95                 -           2,589.79              17.79       9.79       10.56       0.46

3.23.3 อุปกรณ์สำหรับตกปลาและล่าสัตว์อื่น ๆ                      -          1,177.03             -           1,356.51                -            198.63                 -             216.64             -10.18      -9.21       15.25       9.07

3.24 ประทีปโคมไฟ                                     11,835          3,690.46         9,225           3,726.98            1,329            538.98             1,262             739.25              17.51       3.20        0.99      37.16

3.25 ของใช้ในเทศกาลและงานรื่นเริง                        9,181          1,524.86         8,253           1,572.51              237             68.02               243              83.35               8.92      -3.66        3.13      22.54

3.25.1 ของใช้ในเทศกาลคริสต์มาส                         7,961          1,182.71         7,021           1,214.06              136             35.44               117              47.20              12.93      -3.27        2.65      33.16

3.25.2 ของใช้ในเทศกาลอี่น ๆ                            1,220            342.15         1,233             358.45              101             32.57               126              36.15              -2.79      -5.01        4.77      10.98

3.26 นาฬิกาและส่วนประกอบ                                   -         18,410.88             -          14,260.10                -          2,279.89                 -           2,415.21              21.64      21.54      -22.55       5.94

3.26.1 นาฬิกา                                       23,362          5,751.73         8,454           3,464.99              592            321.55             1,294           1,054.95               0.67     -23.92      -39.76     228.08

3.26.2 ส่วนประกอบนาฬิกา                                   -         12,659.15             -          10,795.11                -          1,958.34                 -           1,360.26              53.50      66.83      -14.72     -30.54

3.27 เลนซ์                                                -         52,162.94             -          50,961.20                -          6,225.43                 -           7,711.32              19.87      -7.98       -2.30      23.87

3.27.1 เลนซ์แว่นตา                                  181,297         24,648.92       172,422          20,895.90           28,524          3,003.09            30,715           4,241.95               3.86       1.72      -15.23      41.25

(1) เลนซ์ที่ทำด้วยกระจก                                1,675            238.87         1,069              93.62              201             20.93               121               9.65              -1.71      -0.90      -60.80     -53.89

(2) เลนซ์ที่ทำด้วยวัสดุอื่นๆ (พลาสติก)                    179,622         24,410.05       171,353          20,802.27           28,323          2,982.16            30,594           4,232.30               3.92       1.75      -14.78      41.92

3.27.2 เลนซ์สำหรับกล้องถ่ายรูปและเครื่องฉาย                2,614         18,934.15         2,622          23,672.68              293          2,432.57               311           2,837.86              17.84       8.14       25.03      16.66

3.27.3 เลนซ์อื่นๆ                                          -          8,579.87             -           6,392.62                -            789.78                 -             631.51              64.25     -42.59      -25.49     -20.04

3.28 กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์                                   -          4,808.27             -           6,779.74                -          1,143.70                 -             703.76              -4.69      71.63       41.00     -38.47

3.28.1 กล้องถ่ายรูป(พันชิ้น)                              5,213            803.33         4,525           1,597.26              814            428.55               555             188.55              19.81      70.36       98.83     -56.00

3.28.2 เครื่องไฟแฟลซและหลอดไฟแฟลซ(พัน                  1,219            135.44         1,348             637.76              194             53.32                72              33.12             -59.44     121.78      370.88     -37.90

3.28.3 ส่วนประกอบและอุปกรณ์กล้องถ่ายรูป                     628          3,869.50           650           4,544.73               74            661.83                98             482.10              -5.27      70.54       17.45     -27.16

3.29 เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว                 747,694         75,506.80       805,323          82,747.21          126,445         13,550.04           138,336          13,781.74              26.61      10.81        9.59       1.71

3.29.1 เครื่องสำอาง เครื่องหอมและสบู่                   482,078         59,448.97       521,354          67,002.85           82,331         10,887.72            86,873          10,955.96              31.43       7.26       12.71       0.63

(1) สิ่งปรุงแต่งที่ใช้แต่งหน้า หรือบำรุงผิว                   60,617         12,462.65        64,029          12,088.61            9,013          1,707.34             9,578           1,796.21              18.87      19.86       -3.00       5.20

(2) สิ่งปรุงแต่งสำหรับใช้กับผม                          217,801         26,989.79       227,918          32,127.80           37,513          5,797.57            39,350           5,480.76              54.10      -4.87       19.04      -5.46

(3) สิ่งปรุงแต่งเพื่ออนามัยในช่องปากและฟัน                 90,197          6,961.44       100,280           8,350.05           18,046          1,387.34            16,537           1,285.99              16.46      17.95       19.95      -7.30

(4) สิ่งปรุงแต่งที่ใช้โกนหนวด อาบน้ำและดับ                 26,895          5,886.38        34,102           6,328.23            4,862            944.17             5,958           1,052.07              -1.66      36.09        7.51      11.43

(5) สบู่                                            85,637          6,952.13        94,199           7,898.75           12,802          1,028.66            15,344           1,316.04              17.20      10.88       13.62      27.94

(6) หัวน้ำหอมและน้ำหอม                                  931            196.60           825             209.41               95             22.64               106              24.89             -19.69      24.39        6.52       9.94

3.29.2 วัตถุดิบเพื่อใช้ทำเครื่องสำอาง                     265,616         16,057.83       283,969          15,744.37           44,114          2,662.32            51,463           2,825.79               9.17      26.26       -1.95       6.14

(1) เอสเซนเชียลออยล์                                   414            421.42           414             355.55               95             65.32                60              73.26             -13.49      45.86      -15.63      12.15

(2) ของผสมของสารที่มีกลิ่นหอม                           4,761          2,419.72         4,777           2,760.75              889            507.62               896             511.46              26.72       7.85       14.09       0.76

(3) สิ่งปรุงแต่งที่ใช้หล่อลื่น                              11,332            770.73        11,638             902.16            1,786            135.61             1,886             171.84              11.56      11.63       17.05      26.72

(4) ไขเทียมและไขปรุงแต่ง                             24,623          1,540.23        24,445           1,480.17            4,859            334.04             5,138             271.84               6.60      22.84       -3.90     -18.62

(5) สารอินทรีย์ที่เป็นตัวลดแรงตึงผิว                      224,485         10,905.73       242,694          10,245.74           36,485          1,619.73            43,483           1,797.38               6.34      32.34       -6.05      10.97

3.30 หมวกและส่วนประกอบ                               29,630          1,795.93             -           2,018.34                -            347.68             7,306             447.15               3.45       1.55       12.38      28.61

3.31 เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์                                 -         15,036.95             -          16,008.03                -          2,118.08                 -           2,625.10              -2.57       8.98        6.46      23.94

3.32 ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์                                  30,348         10,507.18        35,014          12,853.14            4,801          1,674.37             5,969           2,117.17              14.50      -0.08       22.33      26.45

3.33 ปูนซิเมนต์                                    12,156,266         17,100.93    13,092,615          20,305.63        2,630,759          3,990.68         1,981,505           3,137.52              -1.69     -16.51       18.74     -21.38

3.34 หนังสือและสิ่งพิมพ์                                  20,286          2,923.65        15,588           2,809.90            2,566            397.63             2,580             448.64             -94.72       3.89       -3.89      12.83

3.35 เครื่องถ่ายเอกสารส่วนประกอบและอุปกรณ์                     -            127.19             -             101.22                -             13.20                 -               9.79             -48.37      -2.63      -20.42     -25.82

3.36 แก้วและกระจก                                   491,870         18,288.42       381,756          15,015.89           60,478          2,346.18            69,710           2,348.53              49.33     -26.22      -17.89       0.10

3.36.1 กระเปาะแก้วและส่วนประกอบใช้ทำ                  32,168            923.70        26,469             686.38            5,273            154.81             4,518              99.86             -14.76      -6.49      -25.69     -35.50

3.36.2 โพล์ตกลาสและแก้วที่ขัดผิว                        192,099          4,521.68       158,254           4,188.86           26,028            612.56            24,791             513.90              -0.20       3.14       -7.36     -16.11

3.36.3 กระจกนิระภัย กระจกรถยนต์                       44,839          4,752.66        42,903           5,396.45            7,552            848.03             6,491             856.33              12.40      -1.16       13.55       0.98

3.36.4 แก้วและกระจกอื่นๆ                             222,763          8,090.38       154,130           4,744.20           21,624            730.77            33,910             878.44             115.77     -44.62      -41.36      20.21

3.37 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด                                 415,228         10,046.93       238,359          11,180.43           38,501          1,788.38            74,522           1,954.08               3.38       0.83       11.28       9.27

3.37.1 แปรงสีฟัน                                    163,170          1,172.86       167,260           1,283.42           27,865            211.17            27,523             355.93               0.85       9.79        9.43      68.55

3.37.2 ปากกาและดินสอ                                     -          1,951.97             -           1,980.62                -            427.82                 -             293.31              11.69       2.02        1.47     -31.44

3.37.3 เทียนไข                                      10,707          1,022.15         9,458             927.04            1,438            131.50             1,078             104.56             -15.42     -11.80       -9.30     -20.48

3.37.4 ไฟแช็ค                                      172,872            810.70             -           1,021.28                -            158.36            41,377             177.58               8.31       1.60       25.98      12.14

3.37.5 หวีกี๊บหนีบผม                                    2,396            646.35         2,449             749.78              442            104.74               341             122.93              11.17      -3.69       16.00      17.36

3.37.6 กระติกสูญญากาศและส่วนประกอบ                     2,842          1,921.13         3,509           2,693.03              587            448.33               560             407.88              13.58      15.37       40.18      -9.02

3.37.7 แปรงและอุปกรณ์ทำความสะอาด                     63,241            642.46        55,682             711.05            8,168            103.69             3,642             112.61             -18.81      -3.33       10.68       8.60

3.37.8 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                 -          1,879.33             -           1,814.20                -            202.76                 -             379.29               8.21      -7.17       -3.47      87.06

3.38 ผลิตภัณฑ์สังกะสี                                    19,838          1,435.73        16,943           1,280.48            3,489            268.99             2,155             133.65              25.04      29.99      -10.81     -50.31

3.39 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ                       1,125,317         44,455.42     1,119,879          47,798.00          183,109          7,692.81           177,802           7,511.64               3.05       5.30        7.52      -2.36

3.39.1 กระดาษพิมพ์เขียน                              531,642         18,188.43       527,077          17,807.09           94,442          3,030.85            89,535           3,135.81               5.65       3.26       -2.10       3.46

3.39.2 กระดาษคราฟท์                                 84,108          1,426.03        48,754             821.79            9,641            163.48             3,469              58.98              66.26     -13.81      -42.37     -63.92

3.39.3 กระดาษแข็ง                                  340,814          8,114.24       359,882           8,255.59           49,540          1,161.80            55,777           1,132.85               3.47       7.03        1.74      -2.49

3.39.4 กระดาษชำระ กระดาษเช็ดหน้า กระดาษ              69,423          8,540.32        79,790          10,202.29           13,664          1,828.67            12,824           1,520.57               2.25       8.22       19.46     -16.85

3.39.5 บรรจุภัณฑ์กระดาษ (หีบ กล่อง ซองฯ)                43,779          4,340.22        45,413           5,423.94            7,476            801.25             7,802             913.75             -16.12      20.67       24.97      14.04

3.39.6 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษอื่นๆ                    55,551          3,846.19        58,963           5,287.29            8,346            706.76             8,396             749.68              -2.23      -0.86       37.47       6.07

3.40 ร่ม                                                315             58.75           451              75.00               51             11.50                31              11.40             -43.32      17.57       27.65      -0.84

3.41 แม่พิมพ์หุ่นแบบหล่อโลหะ                               7,407          8,966.27        10,173           6,209.18            1,782          1,104.78               949             848.35               8.40     102.65      -30.75     -23.21

3.42 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ                       109,080         20,718.29       121,641          24,332.99           18,938          3,635.75            19,930           4,204.54              20.34       5.49       17.45      15.64

3.42.1 กุญแจสายยู                                    13,404          5,726.21        15,629           6,710.37            2,504          1,079.00             2,477           1,218.90              14.95       1.64       17.19      12.97

3.42.2 อุปกรณ์สำหรับยึดติด ทำด้วยโลหะ                    54,019         10,541.60        60,692          12,447.68            9,870          1,829.06            10,862           2,231.64              11.73      18.10       18.08      22.01

3.42.3 ตู้นิรภัยและตู้เอกสาร                              9,718            539.94        10,228             666.94            1,704             88.45             1,429              89.51              17.55       7.61       23.52       1.21

3.42.4 รูปหล่อโลหะขนาดเล็ก                             1,496            485.44         1,421             615.08              201             62.16               176              82.63               8.06       3.37       26.71      32.94

3.42.5 จุกและฝาเกลียว                                14,074          1,616.08        14,837           1,969.52            1,982            273.36             2,391             330.51               4.67       7.00       21.87      20.91

3.42.6 ของเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ทำด้วยโลหะสามัญ                16,368          1,809.02        18,835           1,923.40            2,677            303.73             2,595             251.35             130.73     -30.40        6.32     -17.25

3.43 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง                      -        184,492.11             -         192,682.53                -         30,042.35                 -          30,930.36              36.31      19.42        4.44       2.96

3.43.1 เครื่องจักรใช้ในการแปรรูปยางหรือ                       -          2,320.05             -           3,457.37                -            683.06                 -             427.83              25.95      14.71       49.02     -37.37

3.43.2 เครื่องจักรสิ่งทอ                                     -          3,633.36             -           4,299.76                -            531.51                 -             763.79              33.48     -11.35       18.34      43.70

3.43.3 ลิฟต์ บันไดเลื่อน และเครื่องจักรสำหรับ                    -         11,994.58             -          13,794.94                -          1,908.22                 -           1,737.66              -3.24      59.41       15.01      -8.94

3.43.4 เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์                      -          4,797.99             -           7,253.42                -            799.43                 -           3,687.06              57.77     -54.31       51.18     361.21

3.43.5 เครื่องสูบเชื้อเพลิงของเหลวและเครื่อง                    -         25,062.68             -          25,682.36                -          4,293.05                 -           4,126.83              37.35      34.55        2.47      -3.87

3.43.6 บอยเลอร์                                          -          1,363.43             -           1,365.84                -             98.52                 -             347.93             -36.07      66.59        0.18     253.16

3.43.7 เครื่องกังหันไอพ่นและกังหันอื่น ๆ                         -         11,036.69             -          10,631.42                -          1,414.60                 -           1,841.52              16.60     -14.79       -3.67      30.18

3.43.8 เครื่องจักรที่ใช้กรอง แยกของเหลวหรือ                    -         19,125.60             -          20,855.73                -          2,958.33                 -           3,333.58              15.30       9.97        9.05      12.68

3.43.9 เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างและส่วน                     -         38,355.37             -          32,779.17                -          5,601.54                 -           4,705.00              89.86      31.15      -14.54     -16.01

3.43.10 เพลาส่งกำลังและข้อเหวี่ยง                            -          8,879.67             -          10,019.51                -          1,481.06                 -           1,440.16              46.42      20.15       12.84      -2.76

3.43.11 เครื่องวัดรอบ เครื่องบอกความเร็วและ                   -          5,423.13             -           5,688.73                -            991.58                 -             870.01              31.77      10.34        4.90     -12.26

3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ                      -         52,499.56             -          56,854.28                -          9,281.46                 -           7,648.99              34.42      34.62        8.29     -17.59

3.44 ส่วนประกอบอากาศยานและอุปกรณ์การ                    1,002         42,116.20         1,161          33,221.14              180          6,264.39               157           5,280.47             -22.12      22.45      -21.12     -15.71

3.45 เครื่องดนตรีและส่วนประกอบ                               -            594.31             -             838.92                -            116.59                 -             120.36              14.05      -4.27       41.16       3.24

3.46 อาวุธ กระสุน รวมทั้งส่วนประกอบ                           -            210.64             -             214.67                -             52.00                 -              25.14              53.33     -60.51        1.91     -51.66

3.47 ทองแดงและของทำด้วยทองแดง                       160,272         38,799.26       171,962          44,724.08           24,642          6,210.85            27,218           6,736.23              41.53      23.68       15.27       8.46

3.47.1 หลอดหรือท่อและอุปกรณ์ติดตั้งของ                    29,287         10,355.53        30,356          10,062.24            4,659          1,517.22             5,368           1,704.86              49.00      17.65       -2.83      12.37

3.47.2 ฟอยล์ทำด้วยทองแดง                              6,130            978.82         7,538           1,045.44              390             27.11             1,222             187.91              -8.59     -12.91        6.81     593.18

3.47.3 ท่อนและเส้นทำด้วยทองแดง                        22,416          6,533.00        26,906           7,172.76            3,551            971.08             4,132           1,059.95              50.35      18.46        9.79       9.15

3.47.4 เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นทองแดง                  74,604         13,688.43        81,413          19,298.47           12,591          2,710.11            11,099           2,480.36              25.97      47.18       40.98      -8.48

3.47.5 ทองแดงและของทำด้วยทองแดงอื่น ๆ                 27,835          7,243.48        25,749           7,145.16            3,451            985.33             5,397           1,303.16              66.71       9.25       -1.36      32.26

3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ                                   -        150,537.46             -         150,932.60                -         25,860.72                 -          25,723.51              53.54      48.34        0.26      -0.53

ที่มา      : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ อาคาร ค ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศน์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ (66) 2282-6171-9 แฟกซ์ (66) 2280-0775
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง