‘พาณิชย์' พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งแรกของปี มั่นใจเกิดความสำเร็จในหลายด้าน

ข่าวเศรษฐกิจ Friday April 19, 2019 16:27 —กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์ เผยความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม AEM Retreat ครั้งที่ 25 ปลายเดือนเมษายนนี้ โดยการประชุมจะมุ่งติดตามความคืบหน้า 13 ประเด็นที่ไทยจะร่วมกับอาเซียนผลักดันให้สำเร็จภายในสิ้นปี และเผยว่ารัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนเตรียมลงนามในเอกสารสำคัญ 2 ฉบับ นอกจากนี้ยังเตรียมเป็นผู้แทนประเทศไทย สวมบทประธานอาเซียน ผลักดันการเจรจา RCEP ให้ได้ข้อสรุปในปีนี้

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ หรือ AEM Retreat ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 22 – 23 เมษายน ศกนี้ ณ โรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต ซึ่งการประชุมครั้งนี้ นับเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีการค้าของอาเซียนครั้งแรกของปี 2562 ที่ไทยเป็นประธานอาเซียน ซึ่งนอกเหนือจากการพบกันของรัฐมนตรี 10 ประเทศแล้ว จะมีการพบกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะของภาคเอกชนต่อการดำเนินงานของอาเซียนด้วย

นางสาวชุติมา เสริมว่า ที่ประชุม AEM ครั้งนี้จะติดตามความคืบหน้าเรื่องที่ไทยในฐานะประธานอาเซียนจะร่วมกับสมาชิกอาเซียนดำเนินการให้สำเร็จในปีนี้ ประกอบด้วย 3 ด้าน 13 ประเด็น ได้แก่ (1) การเตรียมอาเซียนรับมืออนาคต เช่น การจัดทำแผนการดำเนินงานด้านดิจิทัล การจัดทำแผนงานด้านนวัตกรรม การจัดทำแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับ 4IR การส่งเสริมการใช้ดิจิทัลในผู้ประกอบการรายย่อย (2) ความเชื่อมโยง เช่น การเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window) ให้ครบทั้ง 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (3) การสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ เช่น การส่งเสริมการประมงที่ยั่งยืน การดำเนินความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาพลังงานชีวภาพของอาเซียน เป็นต้น

สำหรับประเด็นสำคัญอื่นๆ ที่จะหารือกันในการประชุมครั้งนี้ เช่น การเตรียมความพร้อมรับมือกับ 4IR ของอาเซียน ท่าทีอาเซียนในประเด็นใหม่สำหรับการเจรจาความตกลงการค้าเสรีที่ผลักดันโดยคู่เจรจา เช่น ประเด็นด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม การค้าดิจิทัล พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การทบทวนการทำงานขององค์กรรายสาขาภายใต้ AEC ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับประเด็นเศรษฐกิจใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น และลดความซ้ำซ้อนการทำงาน บทบาทเชิงรุกของอาเซียนเรื่องการปฏิรูปWTO และการปรับปรุงพิธีสารว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาทด้านเศรษฐกิจของอาเซียน เพื่อให้กระบวนการระงับข้อพิพาทของอาเซียนมีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อหาข้อสรุป และลงนามพิธีสารฯ ได้ภายในปีนี้

นอกจากนี้ จะหารือเพื่อหาท่าทีร่วมอาเซียนเพื่อผลักดันให้การเจรจา RCEP สามารถหาข้อสรุปได้ในปีนี้ ตามที่ผู้นำตั้งใจไว้ และในวันที่ 22 เมษายน รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนมีกำหนดหารือกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน เกี่ยวกับประเด็นที่ภาคเอกชนอาเซียนให้ความสำคัญด้วย

นางสาวชุติมา กล่าวเพิ่มเติมในตอนท้ายว่า หลังจากจบการประชุม ในวันที่ 23 เมษายน 2562 คาดว่า ในช่วงบ่าย รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนจะมีการร่วมลงนามในเอกสารสำคัญ 2 ฉบับ คือ (1) ความตกลงการค้าบริการของอาเซียน (ASEAN Trade in Services Agreement: ATISA) ที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานการจัดทำกฎระเบียบด้านบริการของสมาชิกอาเซียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และไม่เป็นอุปสรรคทางการค้าบริการเกินความจำเป็น รวมทั้งยังช่วยเพิ่มความโปร่งใสในการใช้มาตรการทางการค้าบริการของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งจะช่วยขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน โดยเฉพาะในสาขาที่ไทยมีศักยภาพสามารถเติบโตมากขึ้นในประเทศอาเซียน เช่น บริการด้านสุขภาพ บริการด้านการท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร บริการด้านก่อสร้าง เป็นต้น และ (2) พิธีสารฉบับที่ 4 เพื่อแก้ไขความตกลงการลงทุนของอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement: ACIA) เพื่อปรับปรุงความตกลงฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการห้ามรัฐกำหนดเงื่อนไขให้นักลงทุนปฏิบัติ

ทั้งนี้ อาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย การค้าระหว่างไทยกับอาเซียนปี 2561 มีมูลค่าการค้ารวม 113,934 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 13 โดยไทยส่งออกไปอาเซียนในปี 2561 มูลค่า 68,437 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และนำเข้าจากอาเซียน มูลค่า 45,497 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยไทยเกินดุล 22,940 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และการส่งออกของไทยไปอาเซียนในปัจจุบัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27 ของการส่งออกทั้งหมดของไทย

กระทรวงพาณิชย์

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

18 เมษายน 2562

ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ