“กรมเจรจาฯ” ชูโครงการ “FTA for Young” ปูพื้นการค้าระหว่างประเทศ ปั้นเยาวชนไทยเป็นกำลังสำคัญพัฒนาเศรษฐกิจ

ข่าวเศรษฐกิจ 14 มกราคม พ.ศ. 2563 14:51 น. —กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะความรู้ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศให้กับเยาวชนไทย เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้โครงการ “FTA for Young” สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องความตกลงการค้าเสรี (FTA) และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านเศรษฐกิจ ผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยีสร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไปในอนาคต

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะความรู้ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเรื่อง FTA และ AEC ให้กับนักเรียนนักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาของไทย ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม 2562 ถึงเดือนเมษายน 2563 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผ่านโครงการ “FTA for Young” โดยในเดือนมกราคม 2563 กรมฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม 2 ครั้ง คือ (1) วันที่ 8 มกราคม 2563 ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี จำนวน 50 คน และ (2) วันที่ 30 มกราคม 2563 ให้กับนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี จำนวน 50 คน ณ ศูนย์บริการข้อมูล FTA กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งถือเป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยเมื่อปีที่ผ่านมา กรมฯ ได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี

นางอรมน เพิ่มเติมว่า กรมฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนไทยให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และ FTA ซึ่งเป็นกลไกในการช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ กรมฯ จึงได้ดำเนินโครงการ “FTA for Young” เพื่อเตรียมความพร้อมให้เยาวชนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การค้าโลก ซึ่งปัจจุบันถือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เยาวชนสามารถมีส่วนร่วมได้ ผ่านการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล การสร้างสรรค์ มาใช้ต่อยอดธุรกิจการค้าเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกแก่ผู้บริโภค รวมทั้งการใช้ประโยชน์จาก FTA สร้างแต้มต่อทางการค้าและขยายตลาดส่งออกของไทย

“กรมฯ เชื่อมั่นว่า โครงการ “FTA for Young” จะช่วยปูพื้นให้กับเยาวชนไทยในเรื่องการค้าระหว่างประเทศ และการใช้ประโยชน์จาก FTA ที่ไทยทำ 13 ฉบับ กับ 18 ประเทศทั่วโลก เช่น อาเซียน ญี่ปุ่น จีน อินเดีย ฮ่องกง เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับเยาวชนในการนำความรู้ไปใช้ในด้านการศึกษา และประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไปในอนาคต เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป” นางอรมน กล่าว

ทั้งนี้ การค้าระหว่างไทยกับ 18 ประเทศคู่ FTA ในช่วง 11 เดือนแรก (ม.ค.-พ.ย.) ปี 2562 มีมูลค่า 279,398 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 62.7 ของมูลค่าการค้าไทยกับโลก เป็นการส่งออกมูลค่า 141,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้า 138,397 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับคู่ค้า FTA ที่ไทยค้าด้วยสูงสุด 5 อันดับแรก คือ อาเซียน 99,518.3 ล้านเหรียญสหรัฐ รองลงมาคือ จีน 72,512.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ญี่ปุ่น 53,399 ล้านเหรียญสหรัฐ ฮ่องกง 13,548 ล้านเหรียญสหรัฐ และออสเตรเลีย 13,223.7 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยได้ดุลการค้ากับประเทศส่วนใหญ่ เช่น อาเซียน อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เปรู ชิลิ และฮ่องกง เป็นต้น สำหรับสินค้าส่งออกสำคัญของไทย เช่น รถยนต์และส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก อัญมณีและเครื่องประดับ เป็นต้น ขณะที่สินค้านำเข้าสำคัญของไทย เช่น เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ เหล็ก และผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์

13 มกราคม 2562

ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ