‘อาเซียน’ เร่งขับเคลื่อนภารกิจด้านเศรษฐกิจ มุ่งเน้นการทำงาน 23 สาขา ส่งเสริม MSMEs ยกระดับห่วงโซ่มูลค่าโลกสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday January 31, 2023 09:40 —กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

?อาเซียน? ประชุมคณะกรรมการรายสาขาด้านเศรษฐกิจ (CoW) ครั้งที่ 14 หารือแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจให้สอดรับสามเสาประชาคมอาเซียน คี่สและองค์กรรายสาขา 23 สาขา อาทิ การค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน มุ่งเน้น 4 ภารกิจสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการในปีนี้ พร้อมหารือสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน วางแนวทางพัฒนานโยบายด้านเศรษฐกิจให้สอดคล้องความต้องการของภาคธุรกิจ

นางสาวโชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม) ให้เป็นหัวหน้าผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการรายสาขาด้านเศรษฐกิจของอาเซียน หรือ (Committee of the Whole: CoW) ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ณ เมืองเซอมารัง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจให้สอดประสานกันในระดับเสาประชาคมอาเซียนทั้งสามเสา (ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม) และการทำงานภายในเสาเศรษฐกิจในระดับองค์กรรายสาขาทั้งหมด 23 สาขา อาทิ การค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน การอำนวยความสะดวกทางการค้า ทรัพย์สินทางปัญญา และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

นางสาวโชติมา กล่าวว่า ในปี 2566 อาเซียนมีภารกิจสำคัญที่จะต้องร่วมกันดำเนินงาน อาทิ การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์อาเซียนเรื่องการปฏิวัติอุตสาหกรรม (4IR) ครั้งที่ 4 โดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัล ธรรมาภิบาลทางเทคโนโลยีและความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลเพื่อสังคม การดำเนินการตามกรอบเศรษฐกิจหมุนเวียนของอาเซียน ซึ่งระยะแรกจะนำร่องด้วยการดำเนินการเพื่อนำไปสู่การลดการปล่อยคาร์บอนในอุตสาหกรรม 3 สาขา ได้แก่ พลังงาน ขนส่ง และการเกษตร การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์อาเซียนเพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอน อาทิ การพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้กลไกตลาดเพื่อกระตุ้นการลดการปล่อยคาร์บอน การลงทุนในเทคโนโลยีลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อให้มีการลงทุนที่จำเป็นสำหรับการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจที่เป็นกลางทางคาร์บอน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของอาเซียนในห่วงโซ่มูลค่าโลก

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ทบทวนแผนงานและวางแนวทางการยกระดับห่วงโซ่มูลค่าโลกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนผ่านการปรับปรุงนโยบายที่เกี่ยวข้อง เช่น การปรับประสานมาตรฐานข้ามพรมแดน การลดมาตรการที่มิใช่ภาษี การเสริมสร้างห่วงโซ่อุปทานดิจิทัล การบูรณาการห่วงโซ่อุปทาน และการสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรม เป็นต้น ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ MSMEs และพัฒนากรอบการช่วยเหลืออาเซียนในการแก้ไขปัญหาการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการหารือร่วมกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN-BAC) เพื่อวางแนวทางการพัฒนานโยบายด้านเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับการปรับกฎระเบียบ การพัฒนาทุนมนุษย์ และเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคอีกด้วย

27 มกราคม 2566

ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ


แท็ก อาเซียน   SME  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ