‘กรมเจรจาฯ’ ปลื้ม! รับรางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ประจำปี 2566 มุ่งสู่องค์กรดิจิทัล พัฒนาการทำงาน ให้บริการอย่างเป็นธรรม

ข่าวเศรษฐกิจ Friday September 15, 2023 13:41 —กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ปลื้ม! เป็น 1 ในสุดยอดหน่วยงานภาครัฐ รับรางวัล ?สำเภา-นาวาทอง? ประจำปี 2566 จากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย อำนวยความสะดวกการดำเนินธุรกิจอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม และพัฒนาปรับรูปแบบการทำงานเน้นการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยหลังเข้ารับรางวัล ?สำเภา-นาวาทอง? ระดับกรม ประจำปี 2566 จากกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา (ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล) เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่า กรมรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลดังกล่าว จากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในปีนี้ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้หน่วยงานภาครัฐที่มีการอำนวยความสะดวกการค้า ช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคแก่ภาคธุรกิจให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

นางอรมน กล่าวว่า กรมมีภารกิจหลักในการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) จึงเน้นการทำงานด้านการขับเคลื่อนการเจรจา FTA โดยเปิดให้ทุกฝ่าย โดยเฉพาะภาคธุรกิจได้มีส่วนร่วมและมุ่งเป้าให้การเจรจาเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ และกรมยังให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ผลการเจรจาให้กับผู้ประกอบการ เกษตรกร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับทราบและสามารถใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจอีกด้วย นอกจากนี้ กรมตระหนักถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนสู่การเป็นหน่วยงานราชการ 4.0 จึงได้เน้นการขับเคลื่อน 3 ด้าน คือ การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ การเปิดกว้างรับฟังความเห็นจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้มีส่วนร่วมในการทำงานของกรม และการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

ในการนี้ กรมได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถสนับสนุนภารกิจกรมได้ ทั้งด้านการจัดทำระบบฐานข้อมูลการค้าที่สำคัญ เพื่อให้ทีมเจรจาของกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการค้าและภาษีศุลกากรของคู่เจรจา เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงได้ง่าย และนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

?ต้องขอขอบคุณบุคลากรของกรมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานจนได้รับรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจและเป็นขวัญกำลังใจของผู้ปฏิบัติงาน โดยกรมมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าพัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อให้ทุกฝ่าย โดยเฉพาะประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจะพัฒนางานการให้บริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้รับบริการให้มากที่สุด? นางอรมน เสริม

13 กันยายน 2566

ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ