อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ในกรุงเทพมหานคร (2545-ปัจจุบัน)

ข่าวหุ้น-การเงิน 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 18:12 น. —ธนาคารแห่งประเทศไทย

(หน่วย : บาท ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ)
ปรับปรุงล่าสุด: 7 กุมภาพันธ์ 2562 18:00
07 ก.พ. 2562 06 ก.พ. 2562 05 ก.พ. 2562 04 ก.พ. 2562 01 ก.พ. 2562
1 อัตราอ้างอิง : ดอลลาร์สหรัฐ (USD) 31.2760 31.2610 31.3030 31.3230 31.3470
2 สหรัฐอเมริกา : ดอลลาร์ (USD)
3 ซื้อตั๋วเงิน 31.0143 30.9912 31.0446 31.0512 31.0691
4 ซื้อเงินโอน 31.1008 31.0824 31.1388 31.1444 31.1578
5 ขาย 31.4331 31.4085 31.4751 31.4840 31.4797
6 อัตรากลาง 31.2670 31.2455 31.3070 31.3142 31.3188
7 อังกฤษ : ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP)
8 ซื้อตั๋วเงิน 39.8553 39.8957 40.2226 40.3636 40.4568
9 ซื้อเงินโอน 40.0042 40.0396 40.3754 40.5123 40.5998
10 ขาย 40.8308 40.9004 41.2433 41.3798 41.4610
11 อัตรากลาง 40.4175 40.4700 40.8094 40.9461 41.0304
12 ยูโรโซน : ยูโร (EUR)
13 ซื้อตั๋วเงิน 35.0498 35.1452 35.3143 35.3736 35.3740
14 ซื้อเงินโอน 35.1594 35.2530 35.4245 35.4862 35.4795
15 ขาย 35.8348 35.9627 36.1472 36.2097 36.1677
16 อัตรากลาง 35.4971 35.6079 35.7859 35.8480 35.8236
17 ญี่ปุ่น : เยน (100 เยน) (JPY)
18 ซื้อตั๋วเงิน 28.0149 27.9768 27.9803 28.0749 28.2965
19 ซื้อเงินโอน 28.1115 28.0780 28.0914 28.1881 28.4030
20 ขาย 28.8382 28.8380 28.8561 28.9614 29.1534
21 อัตรากลาง 28.4749 28.4580 28.4738 28.5748 28.7782
22 ฮ่องกง : ดอลลาร์ (HKD)
23 ซื้อตั๋วเงิน 3.9304 3.9288 3.9350 3.9366 3.9394
24 ซื้อเงินโอน 3.9469 3.9429 3.9490 3.9506 3.9539
25 ขาย 4.0212 4.0190 4.0292 4.0307 4.0284
26 อัตรากลาง 3.9841 3.9810 3.9891 3.9907 3.9912
27 มาเลเซีย : ริงกิต (MYR)
28 ซื้อตั๋วเงิน 7.4827 7.4828 7.4922 7.4957 7.4875
29 ซื้อเงินโอน 7.5333 7.5285 7.5410 7.5425 7.5374
30 ขาย 7.7513 7.7437 7.7572 7.7561 7.7567
31 อัตรากลาง 7.6423 7.6361 7.6491 7.6493 7.6471
32 สิงคโปร์ : ดอลลาร์ (SGD)
33 ซื้อตั๋วเงิน 22.7172 22.7584 22.7912 22.8144 22.8969
34 ซื้อเงินโอน 22.7971 22.8377 22.8724 22.8951 22.9758
35 ขาย 23.3290 23.3804 23.4202 23.4437 23.5069
36 อัตรากลาง 23.0631 23.1091 23.1463 23.1694 23.2414
37 บรูไนดารุสซาลาม : ดอลลาร์ (BND)
38 ซื้อตั๋วเงิน 22.5225 22.5867 22.6025 22.7000 22.6725
39 ซื้อเงินโอน 22.7167 22.7683 22.7975 22.8113 22.8675
40 ขาย 23.3900 23.4375 23.4704 23.4950 23.5471
41 อัตรากลาง 23.0534 23.1029 23.1340 23.1532 23.2073
42 ฟิลิปปินส์ : เปโซ (PHP)
43 ซื้อตั๋วเงิน 0.5831 0.5828 0.5835 0.5836 0.5842
44 ซื้อเงินโอน 0.5869 0.5863 0.5873 0.5874 0.5875
45 ขาย 0.6101 0.6096 0.6097 0.6105 0.6123
46 อัตรากลาง 0.5985 0.5980 0.5985 0.5990 0.5999
47 อินโดนิเซีย : รูเปีย (1,000 รูเปีย) (IDR)
48 ซื้อตั๋วเงิน 2.0953 2.0850 2.0808 2.0728 2.0624
49 ซื้อเงินโอน 2.1460 2.1474 2.1458 2.1448 2.1362
50 ขาย 2.3688 2.3690 2.3780 2.3712 2.3720
51 อัตรากลาง 2.2574 2.2582 2.2619 2.2580 2.2541
52 อินเดีย : รูปี (INR)
53 ซื้อตั๋วเงิน 0.3983 0.3953 0.3943 0.3993 0.3974
54 ซื้อเงินโอน 0.4144 0.4140 0.4131 0.4140 0.4137
55 ขาย 0.4639 0.4652 0.4684 0.4680 0.4729
56 อัตรากลาง 0.4392 0.4396 0.4408 0.4410 0.4433
57 สวิสเซอร์แลนด์ : ฟรังก์ (CHF)
58 ซื้อตั๋วเงิน 30.7926 30.8253 30.9203 30.9857 31.0892
59 ซื้อเงินโอน 30.8825 30.9210 31.0254 31.0907 31.1821
60 ขาย 31.4980 31.5702 31.6989 31.7559 31.8350
61 อัตรากลาง 31.1903 31.2456 31.3622 31.4233 31.5086
62 ออสเตรเลีย : ดอลลาร์ (AUD)
63 ซื้อตั๋วเงิน 21.7376 21.9858 22.0820 22.1633 22.2344
64 ซื้อเงินโอน 21.8166 22.0537 22.1464 22.2328 22.3006
65 ขาย 22.5428 22.8495 22.9630 23.0494 23.0992
66 อัตรากลาง 22.1797 22.4516 22.5547 22.6411 22.6999
67 นิวซีแลนด์ : ดอลลาร์ (NZD)
68 ซื้อตั๋วเงิน 20.7451 21.1153 21.1559 21.2054 21.2485
69 ซื้อเงินโอน 20.8286 21.1971 21.2398 21.2869 21.3308
70 ขาย 21.4258 21.8026 21.8570 21.8968 21.9395
71 อัตรากลาง 21.1272 21.4999 21.5484 21.5919 21.6352
72 ปากีสถาน : รูปี (PKR)
73 ซื้อตั๋วเงิน n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
74 ซื้อเงินโอน 1/ 0.2229 0.2227 0.2231 0.2232 0.2237
75 ขาย 0.2252 0.2250 0.2255 0.2257 0.2260
76 อัตรากลาง 0.2241 0.2239 0.2243 0.2245 0.2249
77 แคนาดา : ดอลลาร์ (CAD)
78 ซื้อตั๋วเงิน 23.2759 23.4164 23.4860 23.5323 23.4923
79 ซื้อเงินโอน 23.3626 23.5020 23.5747 23.6177 23.5771
80 ขาย 23.8619 24.0345 24.1197 24.1522 24.0797
81 อัตรากลาง 23.6123 23.7683 23.8472 23.8850 23.8284
82 สวีเดน : โครนา (SEK)
83 ซื้อตั๋วเงิน 3.3404 3.3682 3.3801 3.3999 3.4070
84 ซื้อเงินโอน 3.3591 3.3862 3.3988 3.4177 3.4256
85 ขาย 3.4342 3.4613 3.4771 3.4949 3.4966
86 อัตรากลาง 3.3967 3.4238 3.4380 3.4563 3.4611
87 เดนมาร์ก : โครน (DKK)
88 ซื้อตั๋วเงิน 4.6909 4.7037 4.7262 4.7346 4.7372
89 ซื้อเงินโอน 4.7106 4.7229 4.7455 4.7531 4.7553
90 ขาย 4.8074 4.8190 4.8462 4.8525 4.8459
91 อัตรากลาง 4.7590 4.7710 4.7959 4.8028 4.8006
92 นอร์เวย์ : โครน (NOK)
93 ซื้อตั๋วเงิน 3.6034 3.6250 3.6415 3.6526 3.6571
94 ซื้อเงินโอน 3.6170 3.6391 3.6564 3.6671 3.6712
95 ขาย 3.6996 3.7207 3.7424 3.7518 3.7490
96 อัตรากลาง 3.6583 3.6799 3.6994 3.7095 3.7101
97 จีน : หยวน เรนมินบิ (CNY)
98 ซื้อตั๋วเงิน 4.5400 4.5374 4.5406 4.5448 4.5697
99 ซื้อเงินโอน 4.5680 4.5680 4.5715 4.5770 4.6003
100 ขาย 4.6729 4.6848 4.6939 4.6948 4.7128
101 อัตรากลาง 4.6205 4.6264 4.6327 4.6359 4.6566
102 เม็กซิโก : เปโซ (MXN)
103 ซื้อ 1.6277 1.6328 1.6293 1.6303 1.6308
104 ขาย 1.6451 1.6499 1.6469 1.6480 1.6476
105 อัตรากลาง 1.6364 1.6414 1.6381 1.6392 1.6392
106 แอฟริกาใต้ : แรนด์ (ZAR)
107 ซื้อ 2.2954 2.3238 2.3205 2.3376 2.3505
108 ขาย 2.3199 2.3482 2.3456 2.3631 2.3748
109 อัตรากลาง 2.3077 2.3360 2.3331 2.3504 2.3627
110 พม่า : จัต (MMK)
111 ซื้อ 0.0204 0.0204 0.0205 0.0206 0.0205
112 ขาย 0.0207 0.0207 0.0207 0.0208 0.0207
113 อัตรากลาง 0.0206 0.0206 0.0206 0.0207 0.0206
114 เกาหลีใต้ : วอน (KRW)
115 ซื้อ 0.0277 0.0278 0.0278 0.0278 0.0280
116 ขาย 0.0280 0.0281 0.0281 0.0281 0.0283
117 อัตรากลาง 0.0279 0.0280 0.0280 0.0280 0.0282
118 ไต้หวัน : ดอลลาร์ (TWD)
119 ซื้อ 1.0098 1.0110 1.0113 1.0118 1.0148
120 ขาย 1.0206 1.0216 1.0223 1.0229 1.0253
121 อัตรากลาง 1.0152 1.0163 1.0168 1.0174 1.0201
122 คูเวต : ดีนาร์ (KWD)
123 ซื้อ 102.4401 102.4132 102.7005 102.7868 102.8650
124 ขาย 103.5346 103.4876 103.8097 103.9076 103.9277
125 อัตรากลาง 102.9874 102.9504 103.2551 103.3472 103.3964
126 ซาอุดีอาระเบีย : ริยาล (SAR)
127 ซื้อ 8.2927 8.2878 8.3026 8.3038 8.3074
128 ขาย 8.3813 8.3747 8.3922 8.3944 8.3932
129 อัตรากลาง 8.3370 8.3313 8.3474 8.3491 8.3503
130 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : ดีแรห์ม (AED)
131 ซื้อ 8.4674 8.4619 8.4778 8.4788 8.4829
132 ขาย 8.5579 8.5507 8.5693 8.5713 8.5706
133 อัตรากลาง 8.5127 8.5063 8.5236 8.5251 8.5268
134 บังกลาเทศ : ตากา (BDT)
135 ซื้อ 0.3712 0.3705 0.3713 0.3723 0.3723
136 ขาย 0.3752 0.3744 0.3754 0.3763 0.3761
137 อัตรากลาง 0.3732 0.3725 0.3734 0.3743 0.3742
138 สาธารณรัฐเช็ก : คราวน์ (CZK)
139 ซื้อ 1.3694 1.3787 1.3862 1.3876 1.3849
140 ขาย 1.3841 1.3931 1.4012 1.4027 1.3992
141 อัตรากลาง 1.3768 1.3859 1.3937 1.3952 1.3921
142 กัมพูชา : เรียล (100 เรียล)(KHR)
143 ซื้อ 0.7749 0.7732 0.7764 0.7754 0.7767
144 ขาย 0.7831 0.7813 0.7848 0.7838 0.7848
145 อัตรากลาง 0.7790 0.7773 0.7806 0.7796 0.7808
146 เคนยา : ชิลลิ่ง (KES)
147 ซื้อ 0.3109 0.3105 0.3111 0.3102 0.3091
148 ขาย 0.3142 0.3138 0.3144 0.3136 0.3123
149 อัตรากลาง 0.3126 0.3122 0.3128 0.3119 0.3107
150 ลาว : กีบ (100 กีบ)(LAK)
151 ซื้อ 0.3631 0.3630 0.3636 0.3637 0.3640
152 ขาย 0.3670 0.3668 0.3676 0.3677 0.3677
153 อัตรากลาง 0.3651 0.3649 0.3656 0.3657 0.3659
154 รัสเซีย : รูเบิล (RUB)
155 ซื้อ 0.4722 0.4737 0.4749 0.4756 0.4765
156 ขาย 0.4772 0.4786 0.4801 0.4808 0.4814
157 อัตรากลาง 0.4747 0.4762 0.4775 0.4782 0.4790
158 เวียดนาม : ดอง (100 ดอง)(VND)
159 ซื้อ 0.1340 0.1339 0.1342 0.1342 0.1343
160 ขาย 0.1354 0.1353 0.1356 0.1357 0.1357
161 อัตรากลาง 0.1347 0.1346 0.1349 0.1350 0.1350
162 อียิปต์ : ปอนด์ อียิปต์ (EGP)
163 ซื้อ 1.7671 1.7660 1.7612 1.7646 1.7623
164 ขาย 1.7860 1.7846 1.7803 1.7838 1.7805
165 อัตรากลาง 1.7766 1.7753 1.7708 1.7742 1.7714
166 โปแลนด์ : สล็อตตี (PLN)
167 ซื้อ 8.2236 8.2692 8.3103 8.3189 8.3677
168 ขาย 8.3115 8.3560 8.4001 8.4096 8.4541
169 อัตรากลาง 8.2676 8.3126 8.3552 8.3643 8.4109
170 ศรีลังกา : รูปี ศรีลังกา (LKR)
171 ซื้อ 0.1751 0.1744 0.1763 0.1763 0.1747
172 ขาย 0.1770 0.1762 0.1782 0.1782 0.1765
173 อัตรากลาง 0.1761 0.1753 0.1773 0.1773 0.1756
174 อิรัก : ดีนาร์ อิรัก (IQD)
175 ซื้อ 0.0261 0.0260 0.0261 0.0262 0.0261
176 ขาย 0.0263 0.0263 0.0264 0.0265 0.0264
177 อัตรากลาง 0.0262 0.0262 0.0263 0.0264 0.0263
178 บาห์เรน : ดีนาร์ บาห์เรน (BHD)
179 ซื้อ 82.4955 82.4467 82.5963 82.6111 82.6467
180 ขาย 83.3769 83.3117 83.4883 83.5119 83.5005
181 อัตรากลาง 82.9362 82.8792 83.0423 83.0615 83.0736
182 โอมาน : เรียล โอมาน (OMR)
183 ซื้อ 80.7813 80.7335 80.8800 80.8945 80.9294
184 ขาย 81.6444 81.5805 81.7535 81.7766 81.7655
185 อัตรากลาง 81.2129 81.1570 81.3168 81.3356 81.3475
186 จอร์แดน : ดอลลาร์ จอร์แดน (JOD)
187 ซื้อ 43.8657 43.8027 43.8822 43.9272 43.9090
188 ขาย 44.3344 44.2623 44.3561 44.4062 44.3626
189 อัตรากลาง 44.1001 44.0325 44.1192 44.1667 44.1358
190 กาตาร์ : เรียล กาตาร์ (QAR)
191 ซื้อ 8.5411 8.5361 8.5516 8.5524 8.5568
192 ขาย 8.6324 8.6256 8.6439 8.6457 8.6452
193 อัตรากลาง 8.5868 8.5809 8.5978 8.5991 8.6010
194 มัลดีฟส์ : รูฟียา (MVR)
195 ซื้อ 2.0117 2.0105 2.0142 2.0145 2.0154
196 ขาย 2.0332 2.0316 2.0359 2.0365 2.0362
197 อัตรากลาง 2.0225 2.0211 2.0251 2.0255 2.0258
198 เนปาล : รูปี เนปาล (NPR)
199 ซื้อ 0.2716 0.2715 0.2710 0.2732 0.2740
200 ขาย 0.2745 0.2743 0.2740 0.2762 0.2768
201 อัตรากลาง 0.2731 0.2729 0.2725 0.2747 0.2754
202 ปาปัวนิวกินี : คีนา (PGK)
203 ซื้อ 9.2369 9.2315 9.2482 9.2499 9.2539
204 ขาย 9.3356 9.3283 9.3481 9.3507 9.3495
205 อัตรากลาง 9.2863 9.2799 9.2982 9.3003 9.3017
206 อิสราเอล : เชคเกิล อิสราเอล (ILS)
207 ซื้อ 8.5864 8.6098 8.6193 8.5620 8.5782
208 ขาย 8.6781 8.7002 8.7123 8.6554 8.6668
209 อัตรากลาง 8.6323 8.6550 8.6658 8.6087 8.6225
210 ฮังการี : ฟอรินท์ (HUF)
211 ซื้อ 0.1109 0.1116 0.1122 0.1124 0.1129
212 ขาย 0.1121 0.1128 0.1134 0.1136 0.1141
213 อัตรากลาง 0.1115 0.1122 0.1128 0.1130 0.1135
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ