ราคาอ้างอิงหลักทรัพย์ที่ใช้เพื่อธุรกรรมตลาดซื้อคืน

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday January 22, 2009 17:20 —ธนาคารแห่งประเทศไทย

อัตราผลตอบแทนและ ราคาอ้างอิง สำหรับหลักทรัพย์ที่ใช้เพื่อธุรกรรมตลาดซื้อคืน

BOT Reference Yields & Prices.

อัตราผลตอบแทนอ้างอิง ณ วันที่ 22 มกราคม 2552

Reference Yields As of of 22 January 2009

สำหรับธุรกรรมที่ครบกำหนดชำระเงินวันที่ 23 มกราคม 2552

For Transaction Settlement Date 23 January 2009

พันธบัตรกองทุนฟื้นฟูฯ
Financial Institution Development Fund Bond (FIDF Bond)
รหัสของธปท. รหัสของThaiBMA  รหัส ISIN   วันครบกำหนด        อัตราอ้างอิง        อายุคงเหลือ(ปี)
BOT Code   TBCD Code   ISIN Code    Maturity        Reference          Ttm (yr.)
                              อัตรา   ดอกเบี้ย  ราคาตราสารหนี้
                            ผลตอบแทน(%)  ค้างรับ(%) รวมดอกเบี้ยค้างรับ(%)
                             Yield (%) Accrued(%) Gross Price(%)
  500629  FIDF109A  TH065603K905  28-Sep-2010  2.547936  1.394384   104.346393  1.679452
  500817  FIDF10DA  TH065603KC04  28-Dec-2010  2.570870  0.344767   104.589881  1.928767
  500630  FIDF139A  TH065603N909  28-Sep-2013  3.183855  1.641205   110.006798  4.682192

* คำนวณราคาโดยใช้ Svensson Model (1994)

* Prices are estimated based on Svensson Model (1994)

ราคาตราสารหนี้ ธปท. เท่ากับร้อยละ 100

Price of Electronic BOT Debt Security is equal to 100 percent.

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
Source: Bank of Thailand

แท็ก ธปท.   Rice   BOT   SET  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ