หลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday October 8, 2019 15:36 —ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน

เลขที่ สนช. 1/2562

วันที่ออกหนังสือเวียน 8 ตุลาคม 2562

วันที่มีผลบังคับใช้ 2 กันยายน 2562

วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้ -

สถาบันผู้เกี่ยวข้อง

1.ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ

2.ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

3.ผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มิใช่ สง.

4.สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล

-

สาระสำคัญ

เพื่อทราบการออกประกาศ ธปท. ที่ สนช. 1/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ