นำส่งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 2)

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday August 30, 2021 13:23 —ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

เรื่อง นำส่งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 2)
เลขที่ ฝต2.(06) ว.24/2564
วันที่ออกหนังสือเวียน     30 สิงหาคม 2564
วันที่มีผลบังคับใช้     -
วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้     -

สถาบันผู้เกี่ยวข้อง
1.ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
2.ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
3.สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล
-

สาระสำคัญ
สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 มีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งได้รับผลกระทบในปัจจุบัน แต่มีความสามารถที่จะกลับมาดำเนินธุรกิจได้ภายหลังสถานการณ์คลี่คลายยังคงต้องการสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงเห็นสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจเข้าถึงสินเชื่อตามมาตรการได้มากขึ้น ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ ปรับวงเงินสินเชื่อที่สถาบันการเงินจะให้กู้ยืมให้สูงขึ้นสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่มีวงเงินสินเชื่อ หรือมีวงเงินสินเชื่อเดิมอยู่กับสถาบันการเงินในจำนวนไม่สูง และปรับข้อกำหนดเกี่ยวกับการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อลดภาระและต้นทุนทางการเงินสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มีหลักประกันเพียงพอ รวมถึงปรับจำนวนครั้งที่ผู้ประกอบธุรกิจสามารถยื่นขอกู้ยืมเงินได้เพิ่มมากขึ้น

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ