ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกันยายน 2562 และเฉลี่ยระยะ 9 เดือนของปี 2562

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday October 1, 2019 13:46 —สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ซื้อขายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ครอบคลุมหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก กระเบื้อง วัสดุฉาบผิว สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ มีจำนวนรายการสินค้าทั้งหมด 134 รายการ

1. ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกันยายน 2562 เท่ากับ 105.9 (ปี 2553 = 100 และเดือนสิงหาคม 2562 เท่ากับ 106.7)

2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกันยายน 2562

2.1 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกันยายน 2562 เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2562 ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.7 (MoM) จากการลดลงของดัชนีราคาหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ร้อยละ 3.3 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ผิวข้ออ้อย เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ลวดผูกเหล็ก ท่อเหล็ก เหล็กแผ่นเรียบ) ตามราคาตลาดโลกที่ปรับลดลง ประกอบกับราคาวัตถุดิบ (เศษเหล็ก บิลเล็ต) ปรับราคาลดลง และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ลดลงร้อยละ 0.2 (ยางมะตอย) ตามราคาปิโตรเลียมที่ปรับลดลงในเดือนก่อนหน้านี้ ประกอบกับเป็นช่วงฤดูฝนการก่อสร้างมีการชะลอตัว

2.2 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกันยายน 2562 เทียบกับเดือนกันยายน 2561 ลดลงร้อยละ 2.8 (YoY) จากการลดลงของดัชนีราคาหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ร้อยละ 14.6 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ผิวข้ออ้อย เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ลวดผูกเหล็ก ท่อเหล็ก เหล็กแผ่นเรียบดำ ตะแกรงเหล็ก ตะปู) เนื่องจากราคาเหล็กในตลาดโลกที่ปรับลดลงและราคาวัตถุดิบมีการปรับตัวลงจากปีก่อน ประกอบกับความต้องการใช้ในประเทศลดลง สะท้อนจากยอดขายเหล็กในประเทศที่ลดลงต่อเนื่อง หมวดสุขภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 0.7 (โถส้วม อ่างล้างหน้า ที่ปัสสาวะ อุปกรณ์ห้องน้ำ) จากปรับส่วนลดเพื่อกระตุ้นยอดจำหน่าย หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ลดลงร้อยละ 1.0 (อลูมิเนียมแผ่น ยางมะตอย) ตามราคาปิโตรเลียมที่ปรับลดลง หมวดซีเมนต์ ลดลงร้อยละ 0.5 (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม ปูนซีเมนต์ขาว) จากความต้องการลดลง สอดคล้องกับยอดจำหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศหดตัวต่อเนื่อง 7 เดือน หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ลดลงร้อยละ 0.5 (ท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์พีวีซี ท่อพีวีซีและอุปกรณ์ ท่อระบายน้ำเสียพีวีซี) เนื่องจากวัตถุดิบ (เม็ดพลาสติก) ปรับราคาลดลง และหมวดวัสดุฉาบผิว ลดลงร้อยละ 0.2 (ซิลิโคน) ต้นทุนนำเข้าวัตถุดิบลดลงจากค่าเงินบาทแข็ง ในขณะที่ดัชนีราคาหมวดไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ สูงขึ้นร้อยละ 11.2 (ไม้พื้น ไม้ฝา ไม้คาน ไม้โครงคร่าว ไม้แบบ วงกบประตู-หน้าต่าง บานประตู) จากไม้นำเข้าราคาสูงขึ้น หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 1.7 (เสาเข็มคอนกรีต คอนกรีตบล็อก คอนกรีตผสมเสร็จ ขอบคันคอนกรีต) เนื่องจากมีไม่เพียงพอกับความต้องการ ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการผลิต และหมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 0.7 (กระเบื้องยางพีวีซีปูพื้น)

2.3 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมกราคม-กันยายน 2562 เทียบกับเดือนมกราคม-กันยายน 2561 ลดลงร้อยละ 0.8 (AoA) จากการลดลงของราคาสินค้าหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ร้อยละ 7.4 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ผิวข้ออ้อย เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กรางน้ำ ลวดผูกเหล็ก ท่อเหล็ก เหล็กแผ่นเรียบดำ ตะแกรงเหล็ก ตะปู) หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ลดลงร้อยละ 0.8 (ท่อร้อยสายไฟและสายโทรศัพท์พีวีซี ท่อพีวีซี และอุปกรณ์ ท่อระบายน้ำพีวีซี) หมวดสุขภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 0.7 (อ่างล้างหน้า ที่ปัสสาวะ กระจกเงา ที่ใส่สบู่ ราวแขวนผ้าติดผนัง) และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ลดลงร้อยละ 0.4 (หินคลุก หินย่อย อิฐมอญ อิฐโปร่ง อลูมิเนียมแผ่นเรียบ ยางมะตอย) ในขณะที่หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 10.6 (ไม้พื้น ไม้ฝา ไม้คาน ไม้โครงคร่าว ไม้แบบ วงกบประตู-หน้าต่าง บานประตู) จากไม้นำเข้าราคาสูงขึ้น หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 1.9 (กระเบื้องเคลือบปูพื้น-บุผนัง กระเบื้องยาง PVC ปูพื้น กระเบื้องแกรนิต) หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 2.0 (คอนกรีตบล็อก คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตหยาบ ซีทไพล์คอนกรีต ขอบคันคอนกรีต) และหมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 0.2 (สีเคลือบน้ำมัน สีรองพื้นปูน ซิลิโคน)

2.4 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างไตรมาส 3 เทียบกับไตรมาส 2 ปี 2562 ลดลงร้อยละ 1.1 จากการลดลงของราคาสินค้าหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ร้อยละ 4.8 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ผิวข้ออ้อย เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ท่อเหล็ก เหล็กแผ่นเรียบดำ ตะแกรงเหล็ก) หมวดวัสดุฉาบผิว ลดลงร้อยละ 0.3 (ซิลิโคน) หมวดซีเมนต์ ลดลงร้อยละ 0.2 (ปูนซีเมนต์ผสม) หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต ลดลงร้อยละ 0.2 (คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตหยาบ) และหมวดสุขภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 0.1 (โถส้วม กระจก) แนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างไตรมาส 4 ปี 2562 คาดว่าจะยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุสำคัญจากราคาเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กที่ลดลงตามราคาวัตถุดิบและการแข่งขันกับราคาเหล็กนำเข้า

2.5 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างไตรมาส 3 ปี 2562 เทียบกับไตรมาส 3 ปี 2561 ลดลงร้อยละ 2.4 จากการลดลงของราคาสินค้าหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ร้อยละ 13.2 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ผิวข้ออ้อย เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ท่อเหล็ก เหล็กแผ่นเรียบดำ ตะแกรงเหล็ก ตะปู) หมวดสุขภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 0.7 (โถส้วม อ่างล้างหน้า ที่ปัสสาวะ ที่ใส่สบู่ ฝักบัวอาบน้ำ กระจก) หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ลดลงร้อยละ 0.7 (อลูมิเนียมแผ่น ยางมะตอย) หมวดซีเมนต์ ลดลงร้อยละ 0.5 (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปูนซีเมนต์ผสม ปูนซีเมนต์ขาว) หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ลดลงร้อยละ 0.5 (ท่อร้อยสายไฟและสายโทรศัพท์พีวีซี ท่อพีวีซี ข้อต่อพีวีซี ท่อระบายน้ำเสียพีวีซี) และหมวดวัสดุฉาบผิว ลดลงร้อยละ 0.1 (ซิลิโคน)

ที่มา: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ