การขออนุมัติเงื่อนไขพิเศษ (Special Conditions) เพื่อออกหนังสือรับรอง (Letter of Assurance)

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday March 20, 2013 09:49 —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง การขออนุมัติเงื่อนไขพิเศษ (Special Conditions) เพื่อออกหนังสือรับรอง (Letter of Assurance)

สำหรับการขอรับการค้ำประกันเงินกู้จาก European Export Credit Agencies (ECAs)

ในการจัดหาเงินกู้เพื่อชำระค่าเครื่องบินแอร์บัส A380-800 จำนวน 1 ลำ ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอดังนี้

1. เห็นชอบเงื่อนไขพิเศษในการดำเนินการกู้เงินระยะยาวในรูป Asset Based Financing เพื่อชำระค่าเครื่องบินแอร์บัส A380-800 (ลำที่ 4) จำนวน 1 ลำ ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

2. มอบหมายให้กระทรวงการคลังและ คค. ออกหนังสือรับรองให้แก่ European Export Credit Agencies (ECAs) ตามนัยที่กล่าวไว้ข้างต้น และให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทำความเห็นทางกฎหมายสำหรับการกู้เงินในครั้งนี้ และอนุมัติให้ใช้ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการระงับข้อพิพาทสำหรับสัญญาจัดหาเงินกู้ด้วย

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 19 มีนาคม 2556--จบ--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ