ข่าวอินโฟเควสท์
18:29 ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ปิดทำการวันนี้ เนื่องในวันประกาศอิสรภาพ   เมื่อวานนี้ ดัชนี Sensex ดีดตัวขึ้นกว่า 200 จุด โดยปรับตัวขึ้นครั้งแรกในรอบ 3 วั…
18:23 ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สะพานพังถล่มในอิตาลีพุ่งเป็น 37 ราย   กระทรวงมหาดไทยอิตาลีเปิดเผยว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่สะพานโมแรนดี ซึ่ง…
18:17 JMART มั่นใจ H2/61 พลิกกลับเป็นกำไรสุทธิหลังตั้งสำรอง J fintech ลดลง-J ฟื้นตัว   นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เจ มาร์ท (…
18:12 โบรกเกอร์มาร์เก็ตแชร์ 10 อันดับสูงสุดประจำวันที่ 15 ส.ค. 2561   สูงสุดประจำวันที่ 15 ส.ค. 2561 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ…
18:06 ภาวะตลาดอนุพันธ์: ปรับลงต่อเนื่องหลัง Fund Flow ไหลออก-กังวลวิกฤติตุรกีขยายวง   นายจรณเสท ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการฝ่ายแนะนำการลงทุน บริษัท คลาสสิก…

การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ และอนุสัญญาร่วมว่าด้วยความปลอดภัยของการจัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว

ข่าวการเมือง มติคณะรัฐมนตรี -- อังคารที่ 24 เมษายน 2561 17:28:52 น.

เรื่อง การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ และอนุสัญญาร่วมว่าด้วยความปลอดภัยของการจัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วและความปลอดภัยของการจัดการกากกัมมันตรังสี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบการภาคยานุวัติอนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ และอนุสัญญาร่วมว่าด้วยความปลอดภัยของการจัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วและความปลอดภัยของการจัดการกากกัมมันตรังสี

2. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เป็นผู้ดำเนินการตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการภาคยานุวัติอนุสัญญาฯ

3. มอบหมายให้สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เป็นหน่วยประสานงานหลักระดับชาติในการดำเนินการตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ ภายหลังจากที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาแล้ว

4. อนุมัติในหลักการสำหรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ ให้แก่ ปส. และหน่วยงานราชการไทยที่เกี่ยวข้อง
สาระสำคัญของเรื่อง

วท. โดย ปส. รายงานว่า การเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาฯ แสดงถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทย ในการใช้ประโยชน์จากการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติและแสดงถึงจุดยืนของประเทศไทยในการสนับสนุนการดำเนินการทุกวิถีทางของประชาคมโลกในการเสริมสร้างความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ซึ่งเป็นการแสดงตนเป็นประเทศสมาชิกที่ดีขององค์การสหประชาชาติและทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรดำเนินการเพื่อภาคยานุวัติต่ออนุสัญญาทั้งสองฉบับดังกล่าวโดยเร็วในโอกาสแรกที่ดำเนินการได้ ทั้งนี้ ปส. ได้ผลักดันให้มีพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บังคับแล้วเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560) ซึ่งสามารถรองรับพันธกรณีตามอนุสัญญาดังกล่าวได้ สรุปสาระสำคัญของอนุสัญญาทั้งสองฉบับได้ ดังนี้

1. อนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ อนุสัญญา ฉบับนี้ได้กำหนดพันธกรณีรัฐภาคีอนุสัญญา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุและคงไว้ซึ่งความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ระดับสูงทั่วโลกโดยยกระดับมาตรการระดับชาติ ความร่วมมือระหว่างประเทศ และความร่วมมือทางเทคนิคที่เหมาะสมในเรื่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ตลอดจนเพื่อสร้างและคงไว้ซึ่งการป้องกันอันตรายจากรังสีที่อาจเกิดขึ้นในสถานประกอบการทางนิวเคลียร์อย่างมีประสิทธิภาพ

2. อนุสัญญาร่วมว่าด้วยความปลอดภัยของการจัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วและความปลอดภัยของการจัดการกากกัมมันตรังสี อนุสัญญาฉบับนี้ได้กำหนดพันธกรณีสำหรับรัฐภาคีอนุสัญญามีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุและคงไว้ซึ่งความปลอดภัยระดับสูงทั่วโลกในการจัดการเชื้อเพลิงใช้แล้วและกากกัมมันตรังสี โดยยกระดับมาตรการระดับชาติ ความร่วมมือระหว่างประเทศและความร่วมมือที่เหมาะสมทางเทคนิคในเรื่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัย รวมทั้งเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่มีผลกระทบจากรังสีและเพื่อบรรเทาผลกระทบดังกล่าวหากเกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนใด ๆ ของการจัดการเชื้อเพลิงใช้แล้วหรือกากกัมมันตรังสี

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 24 เมษายน 2561--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง