ข่าวอินโฟเควสท์
11:03 (เพิ่มเติม)ANALYST PICKS:หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561   หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบร…
11:00 ธนาคารกลางจีนแจงนโยบายการเงินเพื่อหนุนเศรษฐกิจ เน้นปฏิรูปและป้องกันความเสี่ยง   ธนาคารกลางจีน (PBOC) ได้ยืนยันที่จะพัฒนาและปรับปรุงกฏระเบียบด้า…
10:56 (เพิ่มเติม) JWD ทุ่มลงทุนกว่า 500 ลบ.เข้าถือหุ้น TRANSIMEX หวังขยายธุรกิจโลจิสติกส์ในเวียดนาม   บมจ.เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ (JWD) เข้าลง…
10:50 สำนักงานสถิติเยอรมนีเผยอัตราเงินเฟ้อเดือนม.ค.ปรับตัวลง เหตุราคาพลังงานร่วง   สำนักงานสถิติแห่งชาติเยอรมนี (Destatis) เปิดเผยว่า อัตราเงินเฟ้อใน…
10:48 TEAMG วางเป้าปี 62 รายได้โตต่อเนื่อง 10-15% เตรียมเข้าประมูลงานใหม่ราว 2-3 พันลบ.   นายชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ทีม คอนซัลต…

ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นรายการค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5

ข่าวการเมือง มติคณะรัฐมนตรี -- พฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 16:28:53 น.

เรื่อง ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นรายการค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5 พร้อมที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้สำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5 พร้อมที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ บริเวณศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายภายในกรอบวงเงิน 859,050,000 บาท ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบในหลักการแล้ว โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 171,810,000 บาท ส่วนที่เหลืออีก จำนวน 687,240,000 บาท ให้ขอรับการจัดสรรงบประมาณตามความจำเป็นที่ต้องใช้จ่ายในแต่ละปี ตามนัยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยให้สำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องและขอทำความตกลงในรายละเอียดกับสำนักงบประมาณ โดยให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การดำเนินการออกแบบและก่อสร้างอาคารสถานที่และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐด้วย ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 13 ธันวาคม 2561--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง