ข่าวอินโฟเควสท์
13:20 ก.ล.ต.จีนอนุมัติบริษัทเอกชน 3 แห่งเสนอขายหุ้น IPO   คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของจีน (CSRC) ได้ประกาศอนุมัติให้บริษัทเอกชน 3 แห…
12:45 จีนเผยราคาสินค้าทุน 36 รายการปรับตัวลงในช่วงต้นเดือนมิ.ย   สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีน (NBS) เปิดเผยว่า ราคาสินค้าทุนในจีนส่วนใหญ่ยังคงปรับตัวล…
11:50 สถาบันวิจัยไต้หวันปรับลดลดคาดการณ์เศรษฐกิจปี 2562 ลงแตะ 2.08%   สถาบันวิจัยไต้หวันเปิดเผยว่า เศรษฐกิจของไต้หวันในปี 2562 มีแนวโน้มชะลอตัวลง โดย…
10:29 ผู้ประท้วงฮ่องกงนัดชุมนุมใหญ่อีกครั้งวันนี้ หวังกดดัน "แคร์รี แลม" ลาออก   กลุ่มผู้ประท้วงในฮ่องกงประกาศว่าจะนัดชุมนุมใหญ่อีกครั้งในวันนี้ ถึงแ…
09:35 เจ้าหน้าที่ตำรวจในโอซาก้าถูกแทงเจ็บหนัก ขณะคนร้ายขโมยปืนหนี   สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจรายหนึ่งถูกแทงบาดเจ็บสาหัส ขณะที่คนร้าย…

ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและห้ามนำผ่านไปยังสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน พ.ศ. ….

ข่าวการเมือง มติคณะรัฐมนตรี -- พุธที่ 20 มีนาคม 2562 09:06:37 น.

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและห้ามนำผ่านไปยังสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

พณ. เสนอว่า ประเทศไทยในฐานะรัฐสมาชิกสหประชาชาติมีพันธกรณีต้องปฏิบัติตามข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติตามข้อ 25 แห่งกฎบัตรสหประชาชาติ โดยข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ 2418 (ค.ศ. 2018) และที่ 2428 (ค.ศ. 2018) ต่อไป โดยมีสาระสำคัญเพื่อต่ออายุและเพิ่มมาตรการลงโทษต่อสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน เกี่ยวกับมาตรการห้ามเดินทาง และมาตรการอายัดทรัพย์สิน รวมถึงเพิ่มการกำหนดมาตรการลงโทษทางอาวุธ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โดยกำหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและห้ามนำผ่านไปยังสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติดังกล่าว จึงได้เสนอร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและห้ามนำผ่านไปยังสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน พ.ศ. …. มาเพื่อดำเนินการ

สาระสำคัญของร่างประกาศ
1. กำหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและห้ามนำผ่านไปยังสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน
2. กำหนดข้อยกเว้นที่มิให้ใช้บังคับในกรณี

2.1 การส่งออกหรือนำผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์ เพื่อสนับสนุนหรือใช้โดยบุคลากรของสหประชาชาติ ภารกิจของสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน (United Nation Mission in the Republic of South Sudan : UNMISS) และกองกำลังชั่วคราวรักษาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติสำหรับ Abyei (United Nations Interim Security Force for Abyei : UNISFA)

2.2 การส่งออกหรือนำผ่านเครื่องอุปกรณ์ของอาวุธและยุทโธปกรณ์ที่ไม่เป็นอันตรายร้ายแรงถึงแก่ชีวิตเพื่อนำไปใช้ด้านมนุษยธรรม การป้องกัน และให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค หรือการฝึกอบรม

2.3 การส่งออกหรือนำผ่านเครื่องแต่งกายที่ใช้สำหรับการป้องกัน รวมทั้งเสื้อเกราะกันกระสุน และหมวกสนาม เพื่อนำไปใช้เฉพาะตัวเป็นการชั่วคราวสำหรับบุคลากรของสหประชาชาติ ผู้แทนสื่อมวลชน ผู้ปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมและการพัฒนา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

2.4 การส่งออกหรือนำผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นการชั่วคราวโดยกองกำลังของรัฐสมาชิกที่ดำเนินการตามกฎหมายระหว่างประเทศ ในการอำนวยความสะดวกเพื่อการป้องกัน หรือการอพยพคนชาติของตนและบุคคลที่มีความรับผิดชอบทางกงสุลในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน

2.5 การส่งออกหรือนำผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์ให้แก่ หรือเพื่อสนับสนุนกองกำลังสหภาพแอฟริกา (African Union Regional Task Force : AU-RTF) เพื่อการปฏิบัติการระดับภูมิภาคในการตอบโต้ กลุ่ม Lord’s Resistance Army)

2.6 การส่งออกหรือนำผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามข้อตกลงสันติภาพ

2.7 การส่งออกหรือนำผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์ในกรณีอื่น ๆ การส่งออกหรือนำผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์ตามข้อ 2.2 และ 2.4 ข้อ 2.5 ข้อ 2.6 และ ข้อ 2.7 ต้องเป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อมติ

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 19 มีนาคม 2562--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง