ข่าวอินโฟเควสท์
20:43 ดาวโจนส์เปิดแดนลบวันนี้ เหตุวิตกภาวะเศรษฐกิจโลก   ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปรับตัวลงในช่วงเปิดตลาดวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนมีความวิตกครั้งให…
20:22 ตำรวจฮ่องกงเผยจับกุมผู้ก่อเหตุรุนแรงได้ 13 ราย ระหว่างการประท้วงที่ยังลุกลามตลอดสัปดาห์   ตำรวจฮ่องกงเปิดเผยในวันนี้ว่า ทางตำรวจได้จับกุมตัวชาย…
19:20 เงินปอนด์แข็งค่าเทียบดอลล์ ขานรับข้อตกลง Brexit,BoE ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ย   เงินปอนด์ยังคงแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในวันนี้ โดยขานรับข่า…
19:00 ดาวโจนส์ฟิวเจอร์บวกเล็กน้อย ขานรับผลประกอบการแกร่ง ขณะวิตกภาวะเศรษฐกิจโลก   ดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ขยับขึ้นเล็กน้อยในวันนี้ โดยได้แรงหนุนจากการเป…
18:53 PTT เข้าพบ"ศักดิ์สยาม" พร้อมร่วมมือรื้อย้ายท่อน้ำมัน-ท่อก๊าซที่กีดขวางในพื้นที่ก่อสร้างไฮสปีดเชื่อม 3 สนามบิน   นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม…

โครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version)

ข่าวการเมือง มติคณะรัฐมนตรี -- อังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 17:58:57 น.
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบในหลักการการดำเนินโครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) ในนามรัฐบาล โดยการบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม มหาเถรสมาคม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

2. มอบสำนักงบประมาณ พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) ตามโครงการดังกล่าวอย่างเพียงพอและเหมาะสม

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เห็นควรให้กรมการศาสนาพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไปดำเนินการก่อน สำหรับค่าใช้จ่ายในปีต่อ ๆ ไปเห็นควรให้กรมการศาสนาจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของ สำนักงบประมาณ

สาระสำคัญ

1. เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา กรมบัญชีกลาง และสำนักงบประมาณ โดยที่ประชุมมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา บูรณาการร่วมกับมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดำเนินโครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ โดยใช้พระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทยฉบับสยามรัฐเป็นต้นฉบับในการแปลเป็นภาษาอังกฤษ และขอให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบในหลักการในการดำเนินโครงการในนามรัฐบาล

2. ที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 มีมติเห็นชอบตามที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เสนอโครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) เพื่อถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่พระองค์เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศไทย และประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญและศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ไทย และเพื่อเป็นการเผยแผ่และสืบทอดพระพุทธศาสนาสู่ประชาคมโลก รวมทั้งเห็นชอบตั้งแต่คณะกรรมการอำนวยการจัดทำโครงการฯ โดยมีหน่วยงานร่วมดำเนินการได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา มหาเถรสมาคม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

3. ขั้นตอนการดำเนินงานระหว่าง มหาเถรสมาคม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและกระทรวงวัฒนธรรม ประกอบด้วย

(1) เดือนมิถุนายน 2562 กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา เสนอขออนุมัติโครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบดำเนินโครงการในนามรัฐบาล

(2) พ.ศ. 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดทำโครงการฯ รวมทั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ โดยคณะกรรมการที่ผ่านการเห็นชอบของมหาเถรสมาคม เพื่อวางแผน เร่งเตรียมการและดำเนินงานในระยะเริ่มต้น

(3) พ.ศ. 2563 – 2564 ดำเนินการแปลพระไตรปิฎก ภาษาบาลีอักษรไทยฉบับสยามรัฐเป็นภาษาอังกฤษ โดยคณะกรรมการที่ผ่านการเห็นชอบของมหาเถรสมาคม

(4) พ.ศ. 2564 – 2565 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ
4. ประโยชน์ที่จะได้รับ
(1) ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศสามารถนำหลักธรรมคำสอนในพระไตรปิฎกไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
(2) เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ทั้งในประเทศไทยและประชาคมโลก
--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 11 มิถุนายน 2562--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง