ข่าวสำนักงบประมาณ ล่าสุด

ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีกรณีการชดเชยส่วนต่างจากการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

19 พ.ย. 62 17:30 น. –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และวันที่ 18 มิถุนายน... อ่านต่อ

การเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

12 พ.ย. 62 15:27 น. –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางและขั้นตอนการเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่สำนักงบประมาณ (สงป.) เสนอ... อ่านต่อ

ร่างกฎหมายลำดับรองซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 รวม 11...

29 ต.ค. 62 17:52 น. –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง จำนวน 7 ฉบับ และเห็นชอบในหลักการ ร่างประกาศและร่างระเบียบ จำนวน 4 ฉบับ รวม 11 ฉบับ... อ่านต่อ

แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ....

22 ต.ค. 62 16:28 น. –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงบประมาณ (สงป.) เสนอแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564... อ่านต่อ

ปชป.จัดทัพเตรียมอภิปรายงบปี 63 ไม่ห่วงกรณีเสียงปริ่มน้ำ ยันส.ส.ที่เป็นรัฐมนตรีสามารถลงมติได้

15 ต.ค. 62 18:27 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงผลการประชุม ส.ส. ว่า ที่ประชุมได้หารือกันเป็นพิเศษถึงการอภิปรายในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร... อ่านต่อ

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

7 ต.ค. 62 17:23 น. –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว... อ่านต่อ

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ...

1 ต.ค. 62 17:25 น. –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สำนักงบประมาณ (สงป.) เสนอระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ... อ่านต่อ

ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 63 คาดเข้าสภาฯวาระแรก 17 ต.ค.62, วาระ 2-3...

24 ก.ย. 62 15:21 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำร่าง... อ่านต่อ

หม้อแปลงเจริญชัยขึ้นบัญชี นวัตกรรมอีกหนึ่งความภูมิใจสำหรับบริษัทเจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า

14 ก.ย. 62 –หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ สำนักงบประมาณ ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายชนิดจมน้ำ (Submersible Type Distribution Transformer) ของบริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า. โดย... อ่านต่อ

ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562 –...

27 ส.ค. 62 17:35 น. –มติคณะรัฐมนตรี 1. อนุมัติในหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562 2563 2. อนุมัติวงเงินงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้... อ่านต่อ

โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63

27 ส.ค. 62 17:33 น. –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63... อ่านต่อ

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1

27 ส.ค. 62 17:32 น. –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ วงเงินรวมทั้งสิ้น 21,495.74... อ่านต่อ

สำนักงบประมาณสหรัฐคาดรัฐบาลขาดดุลงบประมาณสูงกว่า 1 ล้านล้านดอลล์ในปีงบ...

22 ส.ค. 62 13:00 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) สำนักงานงบประมาณแห่งสภาคองเกรสสหรัฐ (CBO) คาดการณ์ว่า ยอดขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลกลางสหรัฐจะพุ่งขึ้นเหนือระดับ 1 ล้านล้านดอลลาร์ ในปีงบประมาณ 2563... อ่านต่อ

สำนักงบประมาณคองเกรสคาดมาตรการภาษีสหรัฐ กดรายได้ครัวเรือนลดลงเฉลี่ย 580 ดอลล์ปี...

22 ส.ค. 62 10:26 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) สำนักงานงบประมาณแห่งสภาคองเกรส (CBO) เปิดเผยรายงานว่า การที่รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กำหนดภาษีนำเข้าท่ามกลางความขัดแย้งด้านการค้ากับประเทศต... อ่านต่อ

วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

6 ส.ค. 62 16:45 น. –มติคณะรัฐมนตรี 1. เห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อสังเกตและความเห็นของที่ประชุม 4 หน่วยงาน... อ่านต่อ

การปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสต...

6 ส.ค. 62 16:34 น. –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... อ่านต่อ

ครม.เห็นชอบมอบหมาย 5 รองนายกฯ ดูแลงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ใน 23...

6 ส.ค. 62 14:34 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจา... อ่านต่อ

คอลัมน์: รายงานพิเศษ: งบ 3.2 ล้านล้านบาท บทพิสูจน์ฝีมือ 'สมคิด' ในวันไม่ powerful...

3 ส.ค. 62 –หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ มีความชัดเจนแล้วว่าสภาผู้แทนราษฎรจะมีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายสำคัญของรัฐบาล นั่นก็คือ ร่าง พ.ร.บ.รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563... อ่านต่อ

ภาพข่าว: TK park อวดโฉมแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่

24 มิ.ย. 62 11:22 น. –ThaiPR.net TK park อวดโฉมแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ "อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ" นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช (ลำดับที่ 4 จากซ้าย)... อ่านต่อ

เยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ

24 มิ.ย. 62 –หนังสือพิมพ์แนวหน้า TK park อวดโฉมแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ "อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ" นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้... อ่านต่อ

โครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version)

11 มิ.ย. 62 17:58 น. –มติคณะรัฐมนตรี 1. เห็นชอบในหลักการการดำเนินโครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) ในนามรัฐบาล โดยการบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม... อ่านต่อ

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …....

11 มิ.ย. 62 17:15 น. –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ... อ่านต่อ

ออมสินอุ้มอาชีพอิสระมีบ้าน

6 มิ.ย. 62 –หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ไทยโพสต์ * ออมสินเตรียมชงบอร์ดเสนอแพ็กเกจช่วยผู้มีรายได้น้อย และอาชีพอิสระกู้บ้านง่ายขึ้น "คลัง" จ่อถกสำนักงบประมาณ ล้วงเงิน 1.2 หมื่นล้านบาท... อ่านต่อ

หลักเกณฑ์การกำหนดเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา...

28 พ.ค. 62 19:06 น. –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การกำหนดเบี้ยประชุมของประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการในคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ... อ่านต่อ

คอลัมน์: จับประเด็น: ชง ครม.ตั้งงบสร้างสะพานไทย-ลาวแห่งที่ 5

27 พ.ค. 62 –หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า จะมีการเสนอโครงการสะพานมิตรภาพไทย ลาวแห่งที่ 5 (บึงกาฬบอลิคำไซ) ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)... อ่านต่อ


ข่าวสำนักงบประมาณ ก่อน 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ