ข่าวสำนักงบประมาณ ล่าสุด

การเมือง การบริจาคเงินในการเพิ่มทุนของสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ 19

31 มี.ค. –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการบริจาคเพิ่มทุนในสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ (International Development Association : IDA) ครั้งที่ 19 (IDA 19) ของประเทศไทย... อ่านต่อ

การเมือง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงงประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน

31 มี.ค. –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สำนักงบประมาณ (สงป.) เสนอ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน... อ่านต่อ

การเมือง แต่งตั้ง

24 มี.ค. –มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักงบประมาณ) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงบประมาณเสนอแต่งตั... อ่านต่อ

การเมือง (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2562 - 2565)

11 มี.ค. –มติคณะรัฐมนตรี 1. เห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562 2565) ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) เสนอ 2.... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ ครม.อนุมัติมาตรการด้านงบประมาณ เพื่อบรรเทาผลกระทบโควิด-19 และภัยแล้ง

10 มี.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า สำนักงบประมาณได้นำเสนอมาตรการด้านงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากไ... อ่านต่อ

ต่างประเทศ ทำเนียบขาวยื่นของบประมาณฉุกเฉินอีก 2.5 พันล้านดอลล์รับมือไวรัสโควิด-19...

25 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ทำเนียบขาวของสหรัฐได้เรียกร้องให้สภาคองเกรสอนุมัติงบประมาณฉุกเฉิน 2.5 พันล้านดอลลาร์เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด 19)... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ โฆษกรัฐบาล คาดนำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 63 ขึ้นทูลเกล้าฯ ในสัปดาห์หน้า

18 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำนักงบประมาณได้รายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงผลการเร่งรัดงบรายจ่ายลงทุนว่า... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ "ศักดิ์สยาม" เผย AOT เสนอโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ ทสภ.แล้ว...

5 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ (North Expansion) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ว่า... อ่านต่อ

การเมือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน...

4 ก.พ. –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (เพิ่มเติม)... อ่านต่อ

การเมือง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …....

4 ก.พ. –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลัง... อ่านต่อ

การเมือง ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินค่าทำศพ พ.ศ. ….

28 ม.ค. –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินค่าทำศพ พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ... อ่านต่อ

การเมือง วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564

7 ม.ค. –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่ สำนักงบประมาณ (สงป.) เสนอ... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ ครม.เห็นชอบกรอบงบประมาณรายจ่ายปี 64 วงเงิน 3.30 ล้านลบ. รายได้ 2.77 ล้านลบ. ขาดดุล 5.23...

7 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ สำนักงบประมาณสหรัฐคาดข้อตกลง USMCA ทำค่ายรถจ่ายภาษีเพิ่มเกือบ 3 พันล้านดอลล์

19 ธ.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) สำนักงานงบประมาณแห่งสภาคองเกรสสหรัฐ (CBO) คาดการณ์ว่า ข้อตกลงการค้าสหรัฐ เม็กซิโก แคนาดา (USMCA) ซึ่งจะมาแทนที่ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ... อ่านต่อ

การเมือง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีกรณีการชดเชยส่วนต่างจากการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

19 พ.ย. –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และวันที่ 18 มิถุนายน... อ่านต่อ

การเมือง การเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

12 พ.ย. –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางและขั้นตอนการเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่สำนักงบประมาณ (สงป.) เสนอ... อ่านต่อ

การเมือง ร่างกฎหมายลำดับรองซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 รวม 11...

29 ต.ค. –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง จำนวน 7 ฉบับ และเห็นชอบในหลักการ ร่างประกาศและร่างระเบียบ จำนวน 4 ฉบับ รวม 11 ฉบับ... อ่านต่อ

การเมือง แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ....

22 ต.ค. –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงบประมาณ (สงป.) เสนอแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564... อ่านต่อ

การเมือง ปชป.จัดทัพเตรียมอภิปรายงบปี 63 ไม่ห่วงกรณีเสียงปริ่มน้ำ ยันส.ส.ที่เป็นรัฐมนตรีสามารถลงมติได้

15 ต.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงผลการประชุม ส.ส. ว่า ที่ประชุมได้หารือกันเป็นพิเศษถึงการอภิปรายในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร... อ่านต่อ

การเมือง ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

7 ต.ค. –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว... อ่านต่อ

การเมือง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ...

1 ต.ค. –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สำนักงบประมาณ (สงป.) เสนอระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 63 คาดเข้าสภาฯวาระแรก 17 ต.ค.62, วาระ 2-3...

24 ก.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำร่าง... อ่านต่อ

บันเทิง หม้อแปลงเจริญชัยขึ้นบัญชี นวัตกรรมอีกหนึ่งความภูมิใจสำหรับบริษัทเจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า

14 ก.ย. –หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ สำนักงบประมาณ ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายชนิดจมน้ำ (Submersible Type Distribution Transformer) ของบริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า. โดย... อ่านต่อ

การเมือง ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562 –...

27 ส.ค. –มติคณะรัฐมนตรี 1. อนุมัติในหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562 2563 2. อนุมัติวงเงินงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้... อ่านต่อ

การเมือง โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63

27 ส.ค. –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63... อ่านต่อ


ข่าวสำนักงบประมาณ ก่อน 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 17:33 น.

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ