การต่ออายุการบริจาคเงินอุดหนุนแก่ฝ่ายเลขานุการของอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล

ข่าวการเมือง Tuesday September 17, 2019 18:14 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการต่ออายุการบริจาคเงินอุดหนุนแก่ฝ่ายเลขานุการของอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ปีละ 10,000 ฟรังก์สวิส (ประมาณ 318,240 บาท) เป็นระยะเวลา 4 ปี นับแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เบิกจ่ายเงินอุดหนุนดังกล่าวจากงบประมาณของ กต. ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ

สืบเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นปีสิ้นสุดที่ไทยจะต้องบริจาคเงินอุดหนุนแก่ ฝ่ายเลขานุการของอนุสัญญาฯ จำนวน 10,000 ฟรังก์สวิส เป็นระยะเวลา 4 ปี ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ดังนั้น เพื่อเป็นการสานต่อเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของไทยในฐานะรัฐภาคีอนุสัญญาฯ ในการส่งเสริมการดำเนินงานและผลักดันความร่วมมือที่เกี่ยวข้องของไทยในกรอบอนุสัญญาฯ โดยเฉพาะการอนุวัตรพันธกรณีด้านการเก็บกู้และทำลายทุนระเบิด ฯ ของไทย ซึ่งยังอยู่ระหว่างการดำเนินการและจำเป็นต้องประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับฝ่ายเลขานุการของอนุสัญญา ฯ และรัฐภาคีที่เกี่ยวข้อง กต. จึงขออนุมัติการต่ออายุ การบริจาคเงินอุดหนุนแก่ฝ่ายเลขานุการของอนุสัญญาห้ามทุนระเบิด ฯ ปีละ 10,000 ฟรังก์สวิสเป็นระยะเวลา 4 ปีนับตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2563 เป็นต้นไป (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566)

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 17 กันยายน 2562


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ