ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ข่าวการเมือง Tuesday September 17, 2019 18:17 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และอนุมัติให้หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ สมัยที่ 74 หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขร่างเอกสารที่มิใช่สาระสำคัญหรือขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทยอนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการต่างประเทศพิจารณาและดำเนินการโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

ประธานสมัชชาสหประชาชาติจะเป็นเจ้าภาพจัดการการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (High – Level Meeting on Universal Health Coverage) ในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในช่วงระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ สมัยที่ 74 (Seventy – Fourth Session of the United Nations General Assembly) จะมีการรับรอง ร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Political Declaration of the High – Level Meeting on Universal Health Coverage) ซึ่งเป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองเพื่อบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นการยืนยันความสำคัญของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และยืนยันความมุ่งมั่นทางการเมืองที่จะเร่งและขยายความพยายามในการบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของโลก ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ภายในปี 2573

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 17 กันยายน 2562


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ