รณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง และผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ข่าวการเมือง Tuesday November 12, 2019 15:30 —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง รณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวงและผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นของชวัญ ของที่ระลึกเทศกาลปีใหม่ 2563

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอรณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง และผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นของขวัญ ของที่ระลึกเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยขอความร่วมมือให้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อสร้างช่องทางการตลาดให้มากขึ้นและเพิ่มรายได้แก่ประชาชนในบนบท และเพื่อเป็นการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ 2563

สาระสำคัญของเรื่อง

1. กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP โดยปัจจุบันมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 87,468 ราย และมีผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 185,963 ผลิตภัณฑ์ (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562)

2. มูลนิธิโครงการหลวง เป็นโครงการส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนชาวไทยภูเขาที่เป็นคนยากไร้ให้มีอาชีพ มีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง ได้แก่ ผัก สมุนไพร เห็ด ชา กาแฟ ถั่วและธัญพืช ผลไม้ ดอกไม้เมืองหนาว ผลิตผลปศุสัตว์ ผลิตผลประมง ผลิตผลป่าไม้ ดอกไม้แห้งและผลิตภัณฑ์ แปรรูปในชื่อการค้า โครงการหลวง และดอยคำ

3. มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดตั้งขึ้นโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อช่วยเหลือราษฎรในชนบทให้มีอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาความยากจนในชนบท โดยเฉพาะราษฎรที่ประสบปัญหาในการเพาะปลูก หรือที่ว่างจากฤดูเพาะปลูกให้ได้มีงานทำ ทำให้ไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานของตนเข้าไปทำงานรับจ้างในเมือง โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิ ได้แก่ งานผ้า งานไม้ งานจักสาน งานเซรามิก ดอกไม้ประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์จากโครงการฟาร์มตัวอย่าง และเบ็ดเตล็ด อาทิ สมุดบันทึก กล่องผ้าไหม เป็นต้น

4. เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เป็นช่วงเวลาในการส่งมอบความสุขด้วยการมอบของขวัญของที่ระลึก ซึ่งในการเลือกซื้อของขวัญ หากสนับสนุนผลิตภัณฑ์ตามข้อ 1-3 ทำให้เกิดการกระจายรายได้และส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจในระดับฐานราก

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ