คปภ. รับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงาน “ต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย” ระดับทองร่วมเป็นกลไกบริหารจัดการน้ำเสียของประเทศและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

ข่าวทั่วไป Saturday September 26, 2020 14:28 —คปภ.

คปภ. รับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงาน “ต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย” ระดับทองร่วมเป็นกลไกบริหารจัดการน้ำเสียของประเทศและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) ได้มอบหมายให้ นายชนะพล มหาวงษ์ รองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงาน คปภ. เป็นผู้แทนเข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับทอง โครงการ “อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย” จากนายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ อาคารกรมควบคุมมลพิษ

รองเลขาธิการ คปภ. เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการปรับปรุงกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศให้มีระบบและมีเอกภาพยิ่งขึ้น โดยมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยการลดปริมาณน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษ และการนำน้ำเสียมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาและฟื้นฟูแม่น้ำลำคลอง และมุ่งหวังให้มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี มีการแก้ไขปัญหาน้ำเสียอย่างเข้มข้นและจริงจังและสามารถรองรับการระบายน้ำทิ้งในพื้นที่โดยรอบ ซึ่งสำนักงาน คปภ. โดยท่านเลขาธิการ คปภ. ได้ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสีย สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี และพร้อมที่จะขับเคลื่อนกลไกการจัดการน้ำเสียของประเทศไทยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการดำเนินการบริหารจัดการน้ำภายในสำนักงานมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับกรมควบคุมมลพิษ ได้ดำเนินโครงการอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อส่งเสริมให้ความรู้และพัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้มีการระบายน้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานของทางราชการที่กำหนดไว้ ซึ่งสำนักงาน คปภ.ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และผ่านเกณฑ์การประเมิน “ระดับทอง” จากกรมควบคุมมลพิษ โดยได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ผ่านการประเมินโครงการอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2563

“สำหรับโล่ประกาศเกียรติคุณของกรมควบคุมมลพิษ เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยการลดปริมาณน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ส่งผลให้การจัดการน้ำเสียของประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การที่สำนักงาน คปภ. ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จึงถือเป็นความร่วมมือในระดับหน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติต่อไป” รองเลขาธิการ คปภ. กล่าว ในตอนท้าย

ที่มา: http://www.oic.or.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ