รายงานราคาข้าวเปลือกและข้าวสาร ประจำวันที่ 18 ส.ค. 2554

ข่าวทั่วไป กรมการค้าภายใน -- พฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2554 16:15:57 น.

บาท/ตัน

ข้าวเปลือกเจ้า    |   โรงสี       |     โรงสี    |   โรงสี      |   โรงสี      |   โรงสี      |

นาปรัง ปี 2554    |  จ.นครปฐม    |   จ.ปทุมธานี  |  จ.นครสวรรค์ |  จ.พิษณุโลก   |  จ.สุพรรณบุรี  |

-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

ความชื้นไม่เกิน 15% | 9,900-10,000 |10,000-10,200| 9,400-9,600 | 8,900-9,300 |10,000-10,500|

ความชื้น   16-17% |      -       |       -     |      -      |      -      |      -      |

ความชื้น   18-19% |      -       |       -     |      -      |      -      |      -      |

ความชื้น   20-25% | 8,400-9,200  |       -     | 8,500-8,700 |      -      |      -      |

-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|


ข้าวเปลือกเจ้า | ตลาดกลาง | ตลาดกลาง | ตลาดกลาง | ตลาดกลาง | นาปรัง ปี 2554 | จ.นครสวรรค์ | จ.พิษณุโลก | จ.ชัยนาท | จ.สุพรรณบุรี | -----------------|-------------|-------------|-------------|--------------| ความชื้นไม่เกิน 15% | 9,400-9,600 | 8,900-9,300 | 9,500-9,600 |10,000-10,500 | ความชื้น 16-17% | - | - | - | - | ความชื้น 18-19% | - | - | - | - | ความชื้น 20-25% | 8,500-8,700 | - | 8,200-8,900 | - | -----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
*หมายเหตุ* ตลาดกลาง: ซื้อขายตามตัวอย่างโดยวิธีตกลงราคา/ โรงสี: ซื้อขายตามตัวอย่างโดยวิธีตกลงราคา
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง