ราคาข้าวสารตลาดกรุงเทพ (บาท/100 กิโลกรัม) ประจำวันที่ 22 ม.ค. 2552

ข่าวทั่วไป Thursday January 22, 2009 17:15 —กรมการค้าภายใน

    ชนิด           |  จันทร์  |  อังคาร  |   พุธ   |  พฤหัสบดี  |  ศุกร์   |
    Types           |  Monday  | Tuesday  | Wednesday | Thursday |  Friday  |

| 19 ม.ค. 52 | 20 ม.ค. 52 | 21 ม.ค. 52 | 22 ม.ค.52 | 23 ม.ค. 52 | --------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|

 ข้าวขาว 100% ชั้น 2 (ใหม่)     | 2000 - 2010| 2000 - 2010| 2000 - 2010| 2000 - 2010|      |
 (white rice 100% level 2)    |      |      |      |      |      |
 ข้าวขาว 5 %    (ใหม่)     | 1850 - 1860| 1850 - 1860| 1850 - 1860| 1850 - 1860|      |
 (white rice 5%)         |      |      |      |      |      |
 ข้าวขาว 10 %    (ใหม่)     | 1760 - 1770| 1760 - 1770| 1760 - 1770| 1760 - 1770|      |
 (white rice 10%)        |      |      |      |      |      |
 ข้าวขาว 15 %    (ใหม่)     | 1670 - 1680| 1670 - 1680| 1670 - 1680| 1670 - 1680|      |
 (white rice 15%)        |      |      |      |      |      |
 ข้าวขาว 25 %    (ใหม่)     | 1580 - 1590| 1580 - 1590| 1580 - 1590| 1580 - 1590|      |
 (white rice 25% )        |      |      |      |      |      |
 ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ใหม่)     | 1050 - 1060| 1050 - 1060| 1050 - 1060| 1050 - 1060|      |
 (broken white rice A1 super,new)|      |      |      |      |      |
 ข้าวนึ่ง 100% (เก่า)        | 2050 - 2060| 2100 - 2110| 2100 - 2110| 2100 - 2110|      |
 (parboiled rice 100%)      |      |      |      |      |      |
 ข้าวนึ่ง  5% (เก่า)        | 1950 - 1960| 2000 - 2010| 2000 - 2010| 2000 - 2010|      |
 (parboiled rice 5%)       |      |      |      |      |      |
 ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน. (เก่า)     | 750 - 760 | 750 - 760 | 750 - 760 | 750 - 760 |      |
 (parboiled broken rice A1)   |      |      |      |      |      |
 ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว (เก่า)   | 1320 - 1330| 1320 - 1330| 1320 - 1330| 1320 - 1330|      |
 (glutinous rice 10% long grain) |      |      |      |      |      |
 ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น (เก่า)   | 1220 - 1230| 1220 - 1230| 1220 - 1230| 1220 - 1230|      |
 (glutinous rice 10% short grain)|      |      |      |      |      |
 ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. (เก่า)   | 1090 - 1100| 1090 - 1100| 1090 - 1100| 1090 - 1100|      |
 (glutinous broken rice A1)   |      |      |      |      |      |
 ข้ามหอมมะลิ 100% ชั้น 1 (ใหม่)   | 2850 - 2860| 2850 - 2860| 2800 - 2810| 2800 - 2810|      |
 (fragrance rice 100% grade A)  |      |      |      |      |      |
 ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (ใหม่)   | 2750 - 2760| 2750 - 2760| 2700 - 2710| 2700 - 2710|      |
 (fragrance rice 100% grade B)  |      |      |      |      |      |
 * หมายเหตุ* : 1. เป็นราคาซื้อขาย ณ ตลาด กทม. (บาท : 100 กก.)
       2. ความชื้นของข้าวสารไม่เกิน 14% เป็นมาตรฐานที่ คต. กำหนดในข้าวทุกประเภท/ชนิด
       3. เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง) ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด
         ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก. หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง)
         ส่งหน้าโรงเก็บของผู้ซื้อ

 Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--

แท็ก Rice  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ