ข่าวอินโฟเควสท์
13:32 BAY มองกรอบเงินบาทสัปดาห์นี้ 32.65-33.00 ตลาดจับตาเฟด-กนง. ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ย   กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) มีมุมมองต…
13:29 รมว.อุตฯ มอบสมาคมเหล็กทำแผนแม่บทพัฒนาการผลิต รองรับแนวโน้มต่างชาติลงทุนใน EEC เพิ่มขึ้น   นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม กล่าวว่า ปัจจุบันพื้น…
13:20 นายกฯอังกฤษเตรียมแถลงต่อสภาสามัญชน พร้อมเตือนจัดลงประชามติอีกรอบไม่เหมาะสม   นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษเตรียมกล่าวเตือนบรรดาสมาชิกรัฐสภา…

ธุรกิจบัณฑิตย์โพลล์: จะทำอะไรและต้องการอะไรในปีหมู

ข่าวผลสำรวจ ธุรกิจบัณฑิตย์โพลล์ -- อังคารที่ 29 พฤษภาคม 2550 14:57:28 น.
ปีใหม่นี้ชาวกรุงเทพฯ อยากให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ให้สงบโดยเร็ว และอยากให้ของขวัญ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ อั้ม พัชรา
ภา ไชยเชื้อ และ ปวีณา ทองสุข มากที่สุด
ธุรกิจบัณฑิตย์โพลล์ ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในหัวข้อ “จะทำอะไรและต้องการอะไร

ในปีหมู” โดยสอบถามชาวกรุงเทพฯ จำนวน 1,400 คน ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2549 จากทุกอาชีพ เพศ อายุ การศึกษา ซึ่งผลการสำรวจ

สรุปได้ดังนี้
1. ของขวัญปีใหม่ที่ชาวกรุงเทพฯ อยากได้จากรัฐบาลมากที่สุดตามลำดับดังนี้ การแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ให้สงบโดยเร็ว (ร้อยละ
30.2) การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและค่าครองชีพ (ร้อยละ 21.2) การลงโทษผู้ทุจริตคอรัปชั่นอย่างชัดเจนและรวดเร็ว (ร้อยละ 13.7) การแก้ไข

ปัญหาวัยรุ่น (ร้อยละ 9.3) การร่างรัฐธรรมนูญให้เสร็จในระยะเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 8.6) การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (ร้อย

ละ 8.6) การลดความแตกแยกระหว่างประชาชน (ร้อยละ 8.4)
2. ในช่วงวันหยุดปีใหม่ชาวกรุงเทพฯ จะกระทำกิจกรรมต่างๆ ตามลำดับดังนี้ ทำบุญตักบาตร (ร้อยละ 27.9) ไปต่างจังหวัด (ร้อยละ

20.9) เยี่ยมญาติ (ร้อยละ 18.2) รับประทานอาหารนอกบ้านกับครอบครัวและเพื่อนฝูง (ร้อยละ 17.9) อยู่บ้าน (ร้อยละ 11.5) เยี่ยมชมสถานที่

สำคัญใน กทม. (ร้อยละ 1.5) ไปเที่ยวต่างประเทศ (ร้อยละ 0.8) และอื่นๆ (ร้อยละ 1.3)
3. ชาวกรุงเทพฯ ตั้งใจจะใช้จ่ายในปีใหม่โดยเฉลี่ยประมาณคนละ 5,530 บาท
4. สำหรับของขวัญที่ตนเองอยากจะให้กับผู้มีชื่อเสียงด้านต่างๆ นั้น จำแนกตามลำดับได้ดังนี้
4.1 นักการเมือง ได้แก่ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ รองลงมาได้แก่ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร และนายชวนหลีกภัย
4.2 ดาราชาย ได้แก่ ติ๊ก เจษฎาภรณ์ รองลงมา คือ ศรราม เทพพิทักษ์ และ เคน ธีรเดช
4.3 ดาราหญิง ได้แก่ อั้ม พัชราภา รองลงมา คือ กบ สุวนันท์ และนุ่น วรนุช
4.4 นักร้องชาย ได้แก่ ธงไชย แมคอินไตย รองลงมาได้แก่ แดน-บีม และเสกโลโซ
4.5 นักร้องหญิง ได้แก่ ทาทายัง รองลงมาได้แก่ ต่ายอรทัย และโฟร์-มด
4.6 นักกีฬาหญิง ได้แก่ ปวีณา ทองสุข รองลงมาได้แก่ เยาวภา บุรพลชัย
5. สำหรับความคิดของชาวกรุงเทพฯ ที่จะทำสิ่งดีๆ ในปีหน้านั้น ชาวกรุงเทพฯ ร้อยละ 33.6 ตอบว่าจะเป็นคนดีของสังคม ร้อยละ

14.8 มีน้ำใจเสียสละช่วยเหลือกัน ร้อยละ 18.5 ใช้เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต ร้อยละ 11.2 ปฏิบัติตนตามกฎหมายบ้านเมือง

ร้อยละ 9.8 อบรมสมาชิกในครอบครัวให้เป็นคนดี ร้อยละ 7.9 รักษาสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 3.6 ใช้เวลาศึกษาและปฏิบัติธรรมตามสมควร และอื่นๆ อีก
ร้อยละ 0.8
ร้อยละของระดับปัญหาที่เกิดขึ้นกับชาวกรุงเทพฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ปัญหา                                                    ระดับปัญหา                           ค่าเฉลี่ย

มากที่สุด      มาก     ปานกลาง    น้อย       น้อยที่สุด

ด้านความมั่นคงในการประกอบอาชีพการงาน             4.8        16.2     40.5      21.9       16.6         2.71

ด้านสุขภาพกาย                                  5.8        13.7     38.5      26.5       15.5         2.68

ด้านสุขภาพจิต                                    6         12.1     34.5      25.4        22          2.55

ด้านหนี้สิน                                      3.6        11.6     29.5      26.8       28.5         2.35

ด้านครอบครัว                                   5.5        8.7      27.4      24.7       33.7         2.28

ร้อยละของระดับความคาดหวังของชาวกรุงเทพฯ ที่มีต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในปีใหม่นี้เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

รายการ                                           ระดับความคาดหวัง                           ค่าเฉลี่ย

ดีขึ้นมาก           ดีขึ้นบ้าง      พอ ๆ กัน     เลวลงบ้าง     เลวลงมาก

การเมือง                           6.1              38.9         38.2        12.3         4.5         3.3

เศรษฐกิจ                           4.5              36.3         39.5        14.9         4.8         3.21

ความปลอดภัยในชีวิต                   3.9              30.1         47.6        14.1         4.3         3.15

ความปลอดภัยในทรัพย์สิน                3.5              24.8         50.6        16.2         4.9         3.06

การจราจร                          2.2              19.7         47.3        20.7         10.1        2.83

มลภาวะ                            2.7              14.4         41.1        26.2         15.6        2.62

--ธุรกิจบัณฑิตย์โพลล์--
-พห-
ข่าวที่เกี่ยวข้อง