CEO Talk: "โคราช แสงสุวรรณ พ็อตเทอร์รี่" ผู้ผลิตและส่งออกเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนสู่ตลาดโลก

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday March 3, 2021 14:21 —ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ผู้คนทั่วโลกต้องปรับรูปแบบการใช้ชีวิตไปสู่วิถีใหม่ (New Normal) อาทิ ทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) หรืออยู่บ้านมากขึ้น ทำให้สินค้าตกแต่งบ้านให้สวยงามน่าอยู่ได้รับความนิยมมากขึ้น ประกอบกับกระแสความต้องการสินค้าที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้น ทำให้สินค้าตกแต่งบ้านจากธรรมชาติอย่างเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน สินค้าของดีประจำจังหวัดนครราชสีมา มีโอกาสเติบโตในตลาดต่างประเทศได้อีกมาก เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผลิตจากดินด่านเกวียนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ปั้นขึ้นรูปได้ง่าย มีความทนทาน พื้นผิวมันวาวสวยงาม และมีสีธรรมชาติซึ่งกำลังได้รับความนิยม

คุณทศพร คลังบุญครอง หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราช แสงสุวรรณ พ็อตเทอร์รี่ บอกเล่าประสบการณ์การดำเนินธุรกิจผลิตและส่งออกเครื่องปั้นดินเผาแบบ Handmade จากดินด่านเกวียน โดยใช้ความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมปรับปรุงกระบวนการผลิต สร้างสินค้าเครื่องปั้นดินเผาของไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลก

จุดเริ่มต้นของ ?โคราช แสงสุวรรณ พ็อตเทอร์รี่?

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราช แสงสุวรรณ พ็อตเทอร์รี่ ก่อตั้งโดยคุณสุนันท์ แสงสุวรรณ และคุณประเสริฐ พยุหไพศาล เริ่มต้นดำเนินธุรกิจผลิตและส่งออกเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนแบบ Handmade ตั้งแต่ปี 2538 โดยให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนการผลิตด้วยกรรมวิธีที่มีมาตรฐานแต่ยังคงเอกลักษณ์ของเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน โคราช แสงสุวรรณ พ็อตเทอร์รี่ ในวันนี้มีดิฉันและคุณบุญญฤทธิ์ พยุหไพศาล เป็นผู้บริหารกิจการรุ่นที่ 2

เครื่องปั้นดินเผาของโคราช แสงสุวรรณฯ ผลิตตามความต้องการของผู้บริโภคในราคาที่จับต้องได้ และใส่ใจในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนโดยช่างฝีมือรวมกว่า 100 คน ทำให้สินค้าของเราได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในตลาดหลัก เช่น สหรัฐอเมริกา แอฟริกาใต้ อเมริกาใต้ ตะวันออกกลาง ยุโรป เอเชีย

โอกาสทางธุรกิจ

เครื่องปั้นดินเผาของเราสามารถส่งออกได้อย่างต่อเนื่อง แม้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งผู้คนใช้ชีวิตอยู่บ้านมากขึ้น และหันมาตกแต่งบรรยากาศในบ้านให้สวยงามน่าอยู่มากขึ้น ประกอบกับสินค้าของเราผลิตจากวัสดุธรรมชาติ ตอบโจทย์กระแสความนิยมและความต้องการสินค้าที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกจากนี้สินค้าเรายังมีจุดแข็งที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาตรงที่เป็นสินค้า Handmade จึงสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามความต้องการของลูกค้า อีกทั้งสินค้ามีความหลากหลาย ทนทาน และสวยงาม จึงเป็นที่ต้องการในตลาดต่างประเทศ ทำให้ธุรกิจเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ความท้าทายของธุรกิจ

เมื่อสินค้าเป็นที่นิยมมากขึ้น การแข่งขันจึงมีมากขึ้นตามไปด้วย โดยผู้ผลิตสินค้าประเภทของตกแต่งบ้านจากหลายประเทศ อาทิ จีน เวียดนาม และอินโดนีเซีย ต่างต้องการเข้ามาเพิ่มส่วนแบ่งตลาด อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตเหล่านี้อาจไม่ได้ผลิตแบบ Handmade 100% ทำให้การปรับเปลี่ยนรูปแบบสินค้าทำได้ยากกว่า ขณะที่โคราช แสงสุวรรณฯ เองก็พยายามที่จะรักษามาตรฐานสินค้าและมุ่งมั่นพัฒนารูปแบบสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละประเทศให้มากที่สุด จึงทำให้สามารถรักษาส่วนแบ่งการตลาดและส่งออกได้อย่างต่อเนื่อง

แนวทางการรับมือวิกฤต COVID-19

ถึงแม้ว่าวิกฤต COVID-19 จะไม่ได้ทำให้การผลิตของเราลดลงเพราะเราได้รับคำสั่งซื้อล่วงหน้าระยะยาวมาแล้ว แต่ก็มีผลกระทบในด้านการขนส่งและการจองตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้เวลานานขึ้น รวมทั้งความไม่แน่นอนของอัตราแลกเปลี่ยน การที่ผู้ซื้อได้รับสินค้าล่าช้ากว่าเดิมที่กำหนดก็ทำให้การได้รับชำระเงินล่าช้าตามไปด้วย

แนวทางในการรับมือคือ การรักษามาตรฐานการผลิตและวางแผนกับลูกค้าแต่ละรายอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางของธุรกิจให้เหมาะสมกับสถานการณ์มากที่สุด

กุญแจแห่งความสำเร็จ

โคราช แสงสุวรรณฯ สามารถอยู่ในธุรกิจเครื่องปั้นดินเผาได้ยาวนานกว่า 26 ปี โดยยึดหลักการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและให้ความสำคัญกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดใน Supply Chain ใส่ใจกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มคัดสรรวัตถุดิบ ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ Suppliers และให้ความสำคัญกับพนักงานในองค์กรเพื่อให้ทุกคนทำงานกับเราอย่างมีความสุข ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม มีการพัฒนาทักษะฝีมือช่างเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้า นอกจากนี้ยังมีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้รับมือกับปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี เรียนรู้และปรับปรุงกระบวนการทำงานร่วมกัน ใส่ใจ จริงใจ ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า รับฟังพร้อมตอบโจทย์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ทั้งหมดนี้ทำให้ธุรกิจของเราเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

การสนับสนุนจาก EXIM BANK

เราได้รับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อการส่งออก พร้อมทั้งวงเงินสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Foreign Exchange Forward Contract) จาก EXIM BANK ทำให้สามารถบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงินในช่วงระยะเวลารอคอยลูกค้าชำระเงินได้ดี นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการส่งออกกับ EXIM BANK อาทิ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ก้าวสู่ตลาด E-Commerce ระดับสากลผ่านทาง Alibaba.com และโครงการ EXIM Mobile Clinic เป็นต้น

ฝากถึงผู้ประกอบการ

ในการดำเนินธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน สิ่งสำคัญคือ ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจของตนเองและไม่หยุดพัฒนา ตลอดจนหาวิธีต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้เหมาะกับสถานการณ์ นอกจากนี้ควรต้องใส่ใจและคำนึงถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานในองค์กร ลูกค้า และ Suppliers เมื่อองค์กรภายในและธุรกิจของเรามีความแข็งแกร่งแล้ว ไม่ว่าจะพบเจอปัญหาอุปสรรคหรือวิกฤตใด ๆ เราก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

?ธุรกิจที่ยั่งยืนไม่ใช่แค่เราต้องขายสินค้าได้ แต่ต้องคำนึงถึงผู้คนระหว่างทาง ตั้งแต่ขั้นตอนการคัดสรรวัตถุดิบไปจนถึงการวางจำหน่ายสินค้า โดยต้องปิดจุดบอดทุกจุด เก็บทุกโจทย์มาแก้ไขและปรับปรุง ใส่ใจในทุกกระบวนการ ทำให้พนักงานได้พัฒนาฝีมือ ทำให้ลูกค้ารู้สึกคุ้มค่าที่สุด ธุรกิจก็จะเติบโตได้อย่างยั่งยืน หากถ้าเรายิ่งรู้ลึก รู้จริง เป็นผู้เชี่ยวชาญในสิ่งที่ทำ ธุรกิจของเราจะไปต่อได้ในระยะยาวอย่างแน่นอน? คุณทศพรกล่าว

ที่มา: ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2564


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ