การขึ้นภาษีเครื่องดื่มประเภทชูกำลัง Energy Drink ในประเทศเม็กซิโก

ข่าวเศรษฐกิจ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 13:50 น. —กรมส่งเสริมการส่งออก

คณะกรรมาธิการฝ่ายสรรพกรของรัฐสภาเม็กซิโก ได้ลงมติเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2553 ให้มีการเก็บภาษี IEPS (Impuesto Especial sobre Produccion y Servicio) สำหรับการผลิตและบริการต่าง ๆ เช่น การขนส่ง การจำหน่าย และการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มประเภท energy drink ในอัตราร้อยละ 25 รวมทั้งการเพิ่มภาษีของบุหรี่ จากซองละ 10 สตางค์ เป็นซองละ 35 สตางค์ โดยอ้างเหตุผลเพื่อการป้องกันสุขภาพของพลเมือง โดยเฉพาะเยาวชนเม็กซิกันที่นิยมนำเครื่องดื่มชูกำลังไปผสมกับเหล้า และมีผลได้เกิดการเสียชีวิตไปเป็นบางราย การเพิ่มภาษีสำหรับเครื่องดื่มชูกำลังในอัตราร้อยละ 25 นี้มีผลทำให้ราคาของเครื่องดื่มเติมกำลังเพิ่มอีกเป็นประมาณ 6 เปโซต่อกระป๋องจากอัตราที่ขายเฉลี่ยประมาณ 17 — 38 เปโซ และภาษีดังกล่าวมีผลกับเครื่องดื่มชูกำลังที่ขายในรูปแบบผง (ในซอง) สำหรับผสมในน้ำดื่มด้วย รวมทั้งที่ขายเป็น concentrate สำหรับการผสม (อัตราแกลเปลี่ยนในปัจจุบัน 12 เปโซ = 1 เหรียญสหรัฐฯ)

สมาชิกสภาฯ ที่เป็นผู้ผลักดันมติดังกล่าวเป็นสมาชิกของพรรคเขียวของเม็กซิโก (PVEMPartido Verde Ecologista de Mexico) โดยนาง Adriana Sarur นาย Juan Jose Guerra Abud และนาย Francisco Agundis Arias ได้ผลัดกันผลักดันมติดังกล่าวมาตั้งแต่ เมื่อปี 2552 โดยสื่อมวลชนเม็กซิกันได้ออกข่าวอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดระยะเวลา 2-3 ปี่ที่ผ่านมา โดยอ้างเหตุผลเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพที่เกิดขึ้นจากการดื่มเครื่องดื่มชูกำลังไปผสมกับเหล้า หรือการดื่มเกินปริมาณที่แนะนำต่อวันซึ่งได้แก่ประมาณ 500 มิลิลิตรต่อวัน

การกำหนดเก็บภาษี IEPS ดังกล่าวข้างต้น เป็นมาตรการที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อกำหนดบังคับเกี่ยวกับการผลิดและการขายเครื่องดื่มเติมชูกำลังที่ได้กำหนดตั้งแต่ปี 2552 (Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-218-SSA1-2009) จะมีผลกระทบต่อผู้ขายเครื่องดื่มเติมกำลังทุกราย ซึ่งในเม็กซิโกมีกว่า 50 ยี่ห้อ รวมทั้ง Red Bull ตรายี่ห้อของเครื่องดื่มชูกำลังในเม็กซิโกที่ครองตลาดส่วนใหญ่ (ร้อยละ 95) มีรวม 10 ยี่ห้อ อันได้แก่ Red Bull, Monster, Boost, Dark Dog, La Bomba, Rockstar, Cult, Blue Shot, Tribu และ Cafe Ole ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการศึกษาเกี่ยวกับการปรับกฎระเบียบ ได้แจ้งว่ามาตรฐานที่ควบคุมการผลิตเครื่องดื่มชูกำลังได้กำหนดปริมาณคาเฟอินต่อ 100 มิลิลิตรไว้ไม่เกิน 33 มิลิกรัม แต่ได้มีผู้ผลิตเครื่องดื่มชูกำลังบางรายได้มีปริมาณคาเฟอินถึง 82 มิลิกรัมต่อ 100 มิลิลิตร ซึ่งย่อมเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคที่ซื้อดื่มโดยไม่กำจัดปริมาณ หรือนำไปผสมกับเหล้าซึ่งเป็นสิ่งต้องห้าม

นอกจากนี้แล้ว รัฐ Queretaro ได้ออกกฏหมายประจำรัฐห้ามการขายเครื่องดื่มชูกำลังทุกประเภทในแหล่งท่องเที่ยวบันเทิงกลางคืน เช่น บาร์และดิสโก้ในพื้นที่เขตรัฐเคเร็ตตาโร่อีกด้วย

แหล่งข่าวอ้างอิง:

http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2010/10/20/red-bull-pagara-mas-impuestos

http://www.provincia.com.mx/17-10-2010/92040

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเม็กซิโก

ที่มา: http://www.depthai.go.th


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ